Täysistunnon pöytäkirja 78/2009 vp

PTK 78/2009 vp

78. TORSTAINA 17. SYYSKUUTA 2009 kello 10.01

Tarkistettu versio 2.0

Kuntapäättäjien sidonnaisuuksien julkistaminen

Pirkko Ruohonen-Lerner /ps:

Arvoisa herra puhemies! Kuntapäättäjien sidonnaisuuksista ilmoittaminen tapahtuu kuntalain mukaan valtuuston tai asianomaisen toimielimen vaatimuksesta. Olen selvittänyt, onko Suomessa yhtään valtuustoa tai muuta toimielintä, joka tällaisia vaatimuksia olisi päättäjilleen esittänyt. Toistaiseksi en ole löytänyt käytännön tapauksia, joten kuntalaki lienee jäänyt tältä osin täysin hampaattomaksi. Vaali- ja puoluerahoitustoimikunta tiedosti ongelman vakavuuden ja esitti tammikuussa 2009, että valtiovarainministeriö selvittää mahdollisuuden sisällyttää kuntalakiin keskeisille kuntapäättäjille ilmoitusvelvollisuuden sidonnaisuuksistaan. Tätä pidettiin erityisen tärkeänä kaavoitus- ja rakennuspäätöksiin osallistuville sekä niille, jotka tekevät päätöksiä julkisista hankinnoista. (Puhemies: Minuutti!) Kysyn ministeri Kiviniemeltä:

Koska ministeriössä ryhdytään konkreettisiin toimenpiteisiin, jotta kuntapäättäjien sidonnaisuudet saadaan läpivalaistua?

Oikeusministeri Tuija Brax

Arvoisa herra puhemies! Ehkä on parasta, että minä vastaan, koska tämä työryhmä, joka on esittänyt kuntalakimuutosta, on oikeusministeriön nimittämä työryhmä, jossa edustaja itsekin oli mukana.

Tarkoitus on, että tällä vaalikaudella vielä tulee puoluerahoitukseen muutokset ja todellakin nämä kuntalain muutostarpeet käydään yhdessä läpi valtiovarainministeriön kanssa, jolle tämä asia kuuluu. Kuntalakiin saattaa tällä vaalikaudella tulla vielä muitakin muutostarpeita, jotka liittyvät muun muassa kunnallisiin kansanäänestyksiin, ja nämä kaikki käydään tällä vaalikaudella vielä läpi. Muistuttaisin vielä, että ensi keväänä eduskunnan käsittelyyn on tulossa merkittävä jääviyslainsäädännön muutos, joka koskee kansanedustajien jääviyssäännösten kiristämistä. Siinä yhteydessä ja oikeusministeriön tuottamassa materiaalissa käydään läpi myös kuntapäättäjien jääviysasioita, ja se on hyvin luonteva yhteys myös koordinoida tämä silloin valtiovarainministeriön kanssa.

Ensimmäinen varapuhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.

​​​​