Täysistunnon pöytäkirja 78/2009 vp

PTK 78/2009 vp

78. TORSTAINA 17. SYYSKUUTA 2009 kello 10.01

Tarkistettu versio 2.0

Laajakaistaverkkojen rakentaminen haja-asutusalueille

Hannu Hoskonen /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Haja-asutusalueen kannalta tärkeä lankaverkko on suurimmaksi osaksi jo purettu. Huolimatta julkisuudessa esiintyneestä erittäin voimakkaasta vastustuksesta Sonera on toiminut asiassa erittäin ripeästi, kiivaalla työtahdilla. Tilanteen korjaamiseksi hallitus on tehnyt erinomaisen esityksen ja maahamme rakennetaan laajakaistaverkko nykytekniikkaan perustuen. Tavoitteena on se 100 megabitin välitysnopeus. Käytännössähän maaseutuolosuhteissa näitä laajakaistayhteyksiä tällaisilla alueilla ei enää ole ja langaton verkko ei toimi päinvastoin kuin täällä kaupunkiolosuhteissa pelaa erinomaisesti. Kysynkin asianomaiselta ministeriltä:

Aiotteko omassa tehtävässänne huolehtia siitä, että tämän laajakaistaverkon rakentaminen aloitetaan juuri sieltä, missä on kipein tarve, eli haja-asutusalueilta, missä muita palveluita ja markkinaehtoisia palveluita ei ole tarjolla?

Viestintäministeri  Suvi  Lindén

Arvoisa puhemies! Laajakaistahanke on hyvin etenemässä. Ensimmäiset 10 pilottia lähtevät tänä syksynä liikkeelle, ja lokakuun loppuun mennessä maakuntaliittojen tulee tehdä esitykset siitä, miten maakuntien alueella näitä haja-asutusalueen verkkoja tulee rakentaa. Hallitus on sitoutunut 66 miljoonan panostukseen, ja ministeri Anttilan maaseuturahaston kautta vielä on tulossa EU:lta 25 miljoonaa lisää, elikkä kaiken kaikkiaan 91 miljoonalla ollaan sitoutumassa tähän haja-asutusalueitten verkkojen rakentamiseen. Olemme juuri neuvottelemassa ministeri Anttilan kanssa mallista, jolla voisimme paremmin vielä huomioida kuntien erilaiset kantokyvyt eri puolilla Suomea ottaen huomioon kunnan osuuden tässä laajakaistahankkeessa. Tietoomme on tullut, että kaiken kaikkiaan lähes 200 erilaista hanketta on lähdössä liikkeelle, (Puhemies: Minuutti täyttyy!) ja tämä on erittäin työllistävää ja tulevaisuuteen orientoitunutta työtä. Uskoisin, että juuri haja-asutusalueilla nämä verkot lähtevät liikkeelle ensimmäisenä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.

​​​​