Täysistunnon pöytäkirja 78/2009 vp

PTK 78/2009 vp

78. TORSTAINA 17. SYYSKUUTA 2009 kello 10.01

Tarkistettu versio 2.0

Vanhemmuuden kustannusten tasa-arvoistaminen työelämässä

Sari Sarkomaa /kok:

Arvoisa puhemies! Sinivihreän hallituksen keskeinen tavoite on edistää työelämän tasa-arvoa, mutta ikävä tosiasia on se, että niin kauan kuin naisesta aiheutuu työnantajalle enemmän kustannuksia kuin miehestä, naisten syrjintä työmarkkinoilla jatkuu. Tämä näkyy ikävällä tavalla naisten pätkätöinä ja myöskin naisten heikompana palkkauksena. Vanhemmuuden kustannukset ovat myöskin naisvaltaisilla aloilla ikävänä jarruna, kun esimerkiksi työllistetään lisää työntekijöitä yrityksiin. Ei ole mitään järkevää syytä, miksi nimenomaan naisten työnantajien pitäisi korvata vanhemmuudesta aiheutuvat kustannukset. Sinivihreä hallitus onkin viisaudessaan hallitusohjelmaan kirjannut lupauksen, että hallitus edistää vanhemmuuden kustannusten jakamista mutta myöskin lisää valtiovallan korvausta siitä, elikkä tämä asia on kirjattu nyt hallitusohjelmaan. Tiedän, että ministeri Hyssälä on nimennyt tähän työryhmän, mutta hallituskausi alkaa olla aika pitkällä, ja kysynkin tässä ja nyt, milloin me eduskuntaan saamme lakiesityksen, (Puhemies: Minuutti!) jotta tämä hallitusohjelman lupaus saadaan kirjattua. Kysynkin todellakin ministeri Hyssälältä:

Voimmeko olla varmoja, että eduskunta saa nämä lakiesitykset vielä tämän hallituskauden aikana käsiteltäväksi?

Sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälä

Arvoisa herra puhemies! Meillähän viimeaikaiset taloudelliset tuet vanhemmuuden kustannuksista ovat nimenomaan liittyneet perheen ja työn parempaan yhteensovittamiseen ja tässä näkökulmassa erityisesti isyysvapaan kehittämiseen, ja sekin on ollut vaikutuksiltaan sen suuntaista, että voitaisiin nais- ja miesvaltaisten alojen välisiä työvoimakustannuksia, työnantajakustannuksia, nykyistä paremmin tasata. Tässä on edistytty, mutta ei tarpeeksi.

Näin ollen se hallitusohjelman kirjaus, että katsotaan tämän laajemman uudistamisen mahdollisuus ... Ensi vuonnahan tulee isyysvapaaseen kahden viikon pidennys, mutta katsotaan myöskin se, voisiko sitä valtion vastuuta enemmän kasvattaa hallitusohjelman mukaisesti, ja tässä on lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aulan puheenjohtama työryhmä aloittanut juuri työnsä ja ensi vuoden loppuun mennessä katsotaan, joten se on hyvin iso työ. Katsotaan kokonaisvaltaisesti myöskin, miten se nivoutuu hallituksen (Puhemies: Minuutti on täyttynyt!) nykyisiin politiikkaohjelmiin jne.

Ensimmäinen varapuhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.

​​​​