Täysistunnon pöytäkirja 79/2009 vp

PTK 79/2009 vp

79. PERJANTAINA 18. SYYSKUUTA 2009 kello 13.04

Tarkistettu versio 2.0

2) Hallituksen esitys vuoden 2009 toiseksi lisätalousarvioksi

 

Eero Heinäluoma /sd:

Arvoisa puhemies! Joudun kiinnittämään vielä huomiota siihen, että eduskunta sai viime kevään lopussa täysin väärää tietoa siitä, mihin työllisyysmäärärahat erityisesti nuorten osalta riittävät. Viime keväänä, kun oppositio oli huolissaan siitä, että meillä toukokuussa valmistuu kymmeniätuhansia nuoria, joilla ei ole tietoa siitä, mihin työpaikkaan he pääsevät, niin meille vastattiin, että tämä asia on täysin hallituksen hoidossa ja että hallituksen sisällään tekemät päätökset riittävät turvaamaan nuorten auttamisen kesän aikana. No, nyt on käynyt ilmi heinäkuusta lähtien, että valtaosa työvoimatoimistoja ei enää pysty auttamaan nuoria ollenkaan. Heiltä on rahat loppu. Nyt sitä ruvetaan korjaamaan, tätäkin vain osittain ja riittämättömästi, mutta lopputuloksena on se, että monen kuukauden aikana heille on maksettu joutilaisuudesta. Lisäksi pidän ongelmana sitä, että eduskunnalle annettiin väärää tietoa näiden määrärahojen riittävyydestä viime kesäkuussa. Toivon, että hallitus vakavasti tutkii sen informaation laatua, jonka se itse saa ja jonka se edelleen eduskunnalle tarjoaa.

Keskustelu päättyi.