Täysistunnon pöytäkirja 79/2011 vp

PTK 79/2011 vp

79. TORSTAINA 1. JOULUKUUTA 2011 kello 16.02

Tarkistettu versio 2.0

Merenkurkun laivaliikenteen turvaaminen

Markku Mäntymaa /kok:

Arvoisa puhemies! Merenkurkun laivaliikennettä liikennöivä RG Line on jättänyt konkurssihakemuksen Pohjanmaan käräjäoikeudelle tämän viikon tiistaina. Tämä tarkoittaa sitä, että laivayhteys Vaasan ja Uumajan välillä loppuu, ellei hallitus ohjaa varoja laivaliikenteen jatkumiseksi.

Hallitusohjelmaan on kirjattu väkevästi, että hallitus tukee Merenkurkun liikenteen jatkamista. Laivaliikenteen edellytysten turvaaminen on välttämätöntä Suomen ulkomaankaupan ollessa erittäin riippuvainen meritse tapahtuvista kuljetuksista. Vaasan ja Uumajan välinen laivayhteys on erittäin tärkeä sekä alueelle että koko Suomelle.

Arvoisa puhemies! Edellisen perusteella kysyn liikenneministeriltä, joka eilen vieraili Vaasassa: mitä hallitus aikoo tehdä turvatakseen Merenkurkun laivaliikenteen jatkuvuuden?

Liikenneministeri Merja Kyllönen

Arvoisa herra puhemies! Ensimmäinen, tärkein toimi on käynnistetty jo yhteistyössä Vaasan ja Uumajan alueitten toimijoitten kanssa. Se vaatii sen, että tänä päivänä on asetettu konkurssipesän hoitaja yhtiölle, jotta pääsemme yhdessä järjestämään asiaa niin, että mahdollisimman nopeasti liikenne Merenkurkun alueella jatkuu eikä tähän tule pitkäaikaista katkosta.

Puolitoista viikkoa sitten asetimme ministeriössä työryhmän selvittämään Merenkurkun liikenteen pitkäaikaista ja säännönmukaista turvaamista, ja se työryhmä on aloittamassa työtään. Tätä ei tietenkään ennakoitu, niin että olisimme odottaneet yhtiön konkurssia, ja tämä tuli tietysti siinä mielessä ikävään aikaan ja vaikealla hetkellä, mutta joka tapauksessa teemme yhteistyötä sekä rajan yli että maan sisällä asian kuntoon laittamiseksi.

Markku Mäntymaa /kok:

Arvoisa puhemies! RG Linen taloudellinen tilanne johtuu osaltaan siitä, että kaksi viimeistä talvea olivat jääolosuhteiltaan erittäin vaikeat. Jäänmurtajakalustoa ei ollut saatavissa riittävästi Merenkurkkuun. Kysyn vielä: mitä hallitus aikoo tehdä turvatakseen Merenkurkun jäänmurtajakaluston riittävyyden?

Liikenneministeri Merja Kyllönen

Arvoisa puhemies! Voin ilokseni kertoa, että tänä päivänä Suomen hallitus on operoinut Ruotsin hallituksen kanssa liikennevirastojensa kautta ja olemme allekirjoittaneet jäänmurtoyhteistyösopimuksen, joka takaa sen, että vastaavanlaisia ongelmia ei Merenkurkussa eikä koko meidän yhteisellä merialueellamme tule vastaisuudessa olemaan. Elikkä hallitus on ollut aktiivisesti liikkeellä, jykevästi paikalla ja toimintakuntoinen. (Naurua)

Miapetra Kumpula-Natri /sd:

Arvoisa puhemies! Minun on ehkä liian aikaista kiittää ministeriä, koska tällä hetkellä elämme tuossa Merenkurkun helmessä, Vaasan kaupungissa, hieman hätääntyneissä tunnelmissa suoraan sanottuna. Vaasan kaupunki on pitkän aikaa, myös Pohjanmaan liitto, ollut mukana tässä tekemässä, ja ennen kaikkea kyseessä on historiallinen, satoja vuosia vanha, elävä kauppareitti, kulttuurivaihtoreitti, yhteisen elämäntavan reitti. Se katkesi vähän oudosti Suomen EU-jäsenyyden myötä, kun tax-free sieltä lähti pois, mutta nyt on ollut onneksi toimia, paikallinen yrittäjä on hoitanut tätä tähän asti. Tämä jäänmurtaja-apu, mikäli sitä nyt tänä talvena tarvitaan, on varmaan tulevallekin järjestelylle tarpeen, ja kaiken kaikkiaan kiinnostaisi, kuinka Suomi jatkossa turvaa satamien kautta tulevan meriliikenteen, koska siitä olemme riippuvaisia.

Mutta ehkä vielä kysymys myös sen suhteen, että Vaasan satama ei nyt ollut tuossa TEN-verkostoesityksessä, ja silti kyseessä on Keskipohjolan tärkein mahdollinen reitti. Mennään sitten Norjasta (Puhemies koputtaa) Uumaja—Vaasa-väliltä vaikka itärajan yli asti, niin Keskipohjolan reitti tulisi turvata.

Liikenneministeri Merja Kyllönen

Arvoisa puhemies! Edustaja Kumpula-Natri on täysin oikeassa tässä asiassa, ja kun ministeri eilen vieraili isoilla yhtiöillä, esimerkiksi Wärtsilällä, niin sataman merkitys ja arvo eritoten sillä alueella korostuu, varsinkin liittyen näihin maantiekuljetuksiin, mitä siellä isojen moottoreiden osalta tapahtuu. Uskon, että hallitus nyt ennen U-kirjelmän tuloa eduskuntaan miettii vielä sekä ydinverkon että kattavan verkon osalta, minkälaisen linjauksen Suomi tässä asiassa tulee tekemään.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Kysymys on loppuun käsitelty.

​​​​