Täysistunnon pöytäkirja 79/2011 vp

PTK 79/2011 vp

79. TORSTAINA 1. JOULUKUUTA 2011 kello 16.02

Tarkistettu versio 2.0

Luonnonlohikantojen säilyttäminen

Anni Sinnemäki /vihr:

Arvoisa puhemies! Tämä kysymys on ministeri Koskiselle.

Hallitus on ohjelmassaan sitoutunut luonnonlohen suojeluun. Tänä syksynä Euroopan komissio esitti lohen kalastuskiintiöiden aikaisempaa paljon suurempaa leikkausta. Komission esitys perustui siihen, että tutkijoilla on erittäin vakava huoli luonnonlohikannoista. Itse asiassa tutkijoiden esitys oli se, että lohenkalastuksessa pidettäisiin tauko, tehtäisiin moratorio, kunnes katsotaan, selviääkö luonnonlohi.

Eduskunnassa oli suuri joukko kansanedustajia eri puolueista, joka ymmärsi hyvin tätä komission melko tiukkaa esitystä. Eduskunnassa on halu suojella luonnonlohta, ja eduskunnassa tiedostetaan myös hirveän hyvin virkistyskalastuksen mahdollisuudet luoda pysyviä työpaikkoja. Kysyisin ministeri Koskiselta, kun meillä on edessä (Puhemies koputtaa) monia näitä kiintiöpäätöksiä ja eduskunnassa nyt myös käsitellään komission ehdotusta Itämeren lohikantojen kestävästä käytöstä, onhan maa- ja metsätalousministeriö sydämessään sitoutunut luonnonlohikantojen säilyttämiseen.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Ministeri Koskinen, sydämen asia.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen

Arvoisa herra puhemies! Televisiosta tulee erinomainen sarja Sydämen asialla, sitä kannattaa katsoa. Siellä ei ihan lohiasioita kyllä käsitellä, mutta ehkä jotain muuta sieltä oppii.

Tämä lohiasia ei ole ollenkaan yksinkertainen eikä helppo. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun tästä asiasta puhutaan, eikä varmasti viimeinen, ja tätä on kestänyt vuosia, ellei vuosikymmeniä. Maa- ja metsätalousministeriössä on kyllä tehty monenlaista ja tullaan tekemäänkin monenlaista tulevina vuosina. Täällä eduskunnassa on lohenhoitosuunnitelma käsittelyssä. Ministeriössä valmistellaan laajan lausuntokierroksen pohjalta kalatiestrategiaa, mikä vaikuttaa tähän. Me olemme olleet yhteydessä komissioon monta kertaa, että saisimme kuriin puolalaisten harjoittaman laittoman kalastuksen Itämerellä. Lisäksi näitä kalastuskiintiöitä nyt kuudetta vuotta peräkkäin laskettiin ensi vuoden osalle. Siinä tavoitteena on, että lähtökohtaisesti mennään tasaisella vauhdilla, kunnes saavutetaan kestävä taso, koska se on sosiaaliekonomisesti reilu tapa kaikkia kohtaan. Muitakin toimenpiteitä on, (Puhemies koputtaa) mutta tähän minuuttiin ei kaikkia pysty luettelemaan.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Napakka lisäkysymys, edustaja Sinnemäki.

Anni Sinnemäki /vihr:

Arvoisa puhemies! Lohiasia ei ole yksinkertainen ja helppo, mutta sitä kyllä helpottaa, jos on selvänä päämääränä luonnonlohikantojen säilyttäminen.

Arvoisa puhemies! Ruotsi on ilmoittanut, että se tulee kieltämään merellä lohen kalastuksen vuoden 2013 alusta. Olisiko tällaisella merikalastuksen tauolla myös Suomeen käyttöä?

Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen

Arvoisa puhemies! Päämäärä meillä kaikilla on sama, että luonnonlohikannat pitää saada kasvamaan ylöspäin, jotta sen jälkeen kaikilla olisi mahdollisuus niitä kalastaa. Se, mitä Ruotsi tekee: Ruotsi tekee omia päätöksiä, ja me tietysti teemme omia päätöksiämme.

Vähän aikaa sitten Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos julkaisi tutkimuksen, missä käytiin aika tarkkaan läpi, mikä on lohen tilanne Suomessa ja mitkä kaikki asiat siihen vaikuttavat. On myös todettava se, että esimerkiksi Itämerellä on noin 30 000 hyljettä ja kaikki ne syövät kalaa, osittain myös lohta. Täysikasvuinen hylje painaa 200 kiloa, joten meidän pitää myös miettiä se, voimmeko esimerkiksi vähän tehostaa hylkeenmetsästystä, koska ne luvat, jotka nyt on annettu, eivät ole riittäneet. Samoin meidän pitää pohtia kantaamme siihen, mitä me teemme vaikka koukkukalastuksen suhteen, haluammeko me muuttaa joitakin kalastussääntöjä, ja mitkä ovat sitten näitten kiintiöiden osuudet tulevaisuudessa.

Eli monia toimenpiteitä on, ja kaikki tähtäävät siihen, että luonnonlohikannat voisivat paremmin. Me koetamme rakentaa semmoisen, sanotaan, moniportaisen mallin, millä asia saataisiin paremmin eteenpäin.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Kysymys on loppuun käsitelty.

​​​​