Täysistunnon pöytäkirja 79/2011 vp

PTK 79/2011 vp

79. TORSTAINA 1. JOULUKUUTA 2011 kello 16.02

Tarkistettu versio 2.0

Ympäristöviranomaisten reagointi Ust-Lugan sataman vaurioitumiseen

Christina Gestrin /r:

Värderade talman! En rysk oljeterminal vid Finska viken i Ust-Luga skadades allvarligt förra veckan, precis innan terminalen skulle tas i bruk. Lyckligtvis kunde en oljeolycka undvikas i den här situationen.

Viime viikolla Suomenlahden etelärannalle nouseva Ust-Lugan öljyterminaali vaurioitui vakavasti maansortumaonnettomuudessa juuri ennen sataman käyttöönottoa. Venäjä päätti siirtää sataman avaamista ensi vuodelle, jolloin satamasta on määrä laivata 20 miljoonaa tonnia öljyä. Onnettomuus herättää kysymyksen siitä, informoivatko Venäjän viranomaiset Suomea asianmukaisesti merkittävien infrahankkeiden ympäristöriskeistä, ongelmista ja suunnitelmista. Kysynkin, millä tavalla Suomen ympäristöviranomaiset ovat reagoineet tapahtuneeseen.

Ympäristöministeri Ville Niinistö

Arvoisa puhemies! Olen julkisuudessakin olleiden tietojen perusteella tietoinen tästä tapahtumasta Ust-Lugassa, ja olemme ympäristöministeriössä selvittämässä meidän Pietarin konsulaatin kautta ja venäläisten kollegojen kautta, mitä tarkkaan ottaen on tapahtunut ja miten Ust-Lugassa on tarkoitus toimia, ennen kuin terminaali käyttöön otetaan. Mutta emme ole saaneet venäläisiltä virallista tietoa tähän onnettomuuteen liittyen vielä. On kuitenkin todettava, että Venäjähän ei ole Espoon sopimuksessa mukana, jossa tämä kansainvälinen ympäristövaikutusten arviointi tulee automaattisesti mukaan, mutta olemme pyrkineet varmistamaan, että Venäjä noudattaisi mahdollisimman paljon tätä menettelyä. He tekevät sitä ajoittain ja ovat vihjanneet siihen suuntaan, että voisivat ratifioida sopimuksen, ja sen eteen teemme töitä.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Kysymys on loppuun käsitelty.

Kyselytunti on päättynyt.

​​​​