Täysistunnon pöytäkirja 79/2013 vp

PTK 79/2013 vp

79. TIISTAINA 10. SYYSKUUTA 2013 kello 14.00

Tarkistamaton versio 1.3

13) Hallituksen vuosikertomus 2012

 

Pentti Oinonen /ps:

Arvoisa puhemies! Esitän, että hallituksen vuosikertomus vuodelle 2012 siirrettäisiin käsiteltäväksi 14. päivänä perjantaina olevaan täysistuntoon.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Voitteko toistaa tämän, mitä kuuta tämä ehdotuksenne on?

Puhuja:

Ehdotan, että hallituksen vuosikertomus vuodelta 2012 siirrettäisiin käsiteltäväksi 14. päivänä perjantaina olevaan täysistuntoon.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Onko se 14. syyskuuta vai 14. --?

Puhuja:

Kyllä, tulevana perjantaina.

Puhemies Eero Heinäluoma:

14. syyskuuta on lauantai!

Puhuja:

Anteeksi! Sitten katsotaan uudelleen. 13. päivä. Kyllä.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Kun edustaja Pentti Oinonen on ehdottanut asian pöydällepanoa, pannaan asia työjärjestyksen mukaan pöydälle. Onko muita ehdotuksia pöydällepanon ajankohdasta?

Keskustelu pöydällepanosta päättyi.