Täysistunnon pöytäkirja 79/2013 vp

PTK 79/2013 vp

79. TIISTAINA 10. SYYSKUUTA 2013 kello 14.00

Tarkistamaton versio 1.3

14) Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2012 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta

 

Reijo Tossavainen /ps:

Arvoisa herra puhemies! Tämän hallituksen tärkein kotimaan hanke tällä vaalikaudella on kunta- ja sote-uudistus. Se on koko maan historiassa todella merkittävä, ehkä merkittävin lajissaan koko itsenäisyyden aikana. Siksi on suorastaan järkyttävää ja edesvastuutonta, että ratkaisun perusteeksi ei ole esittää yhtään laskelmaa, ei minkäänlaista edes summittaista arviota hankkeen taloudellisista vaikutuksista. Hommaa ajetaan väkisin eteenpäin, vaikka en tiedä yhtään hallituksesta ja hallituspuolueista riippumatonta asiantuntijaa, joka kiittelisi hallituksen kunta- ja sote-sekoilua. Tärkeintä on, että hallitus pystyy näyttämään, että se pystyy tekemään päätöksiä. Lopputulemalla ei näytä olevan mitään väliä.

Arvoisa puhemies! Sitten mittakaavaltaan pienempiä mutta hyvin kuvaavia esimerkkejä vähemmän järkevästä toiminnasta.

Valtio myi Konnunsuon vankilarakennukset ja läheiset maa-alueet kiinteistösijoitusyhtiölle 1,8 miljoonalla eurolla, vaikka puolitoista viikkoa ennen kaupantekoa Konnunsuo oli valtion selvityksessä todettu parhaaksi vaihtoehdoksi vastaanottokeskuksen sijoituspaikkana. Vajaan vuoden kuluttua kaupanteosta valtio vuokrasi osan vankilasta vastaanottokeskuksen käyttöön, ja yllätys yllätys: vuokrat kattavat myyntihinnan alle kolmessa vuodessa. Uusi omistaja on myynyt lisäksi entisiä vankilan maita noin 2,2 miljoonalla eurolla. Sijoittaja on siten varmistanut jo nyt yli 5,5 miljoonan euron tulot kiinteistöstä, jonka valtio myi sille 1,8 miljoonalla eurolla.

Viimeisimmät uutiset kertovat, että jälleen valtio on vuokraamassa tiloja Konnunsuolta, tällä kertaa maasta karkotettavien säilytystiloiksi. Ihmettelen kovin, että tarkastusvirasto on Senaatti-kiinteistöjen tavoin katsonut, että vankilakiinteistöjen pitäminen valtion omistuksessa olisi aiheuttanut valtiolle huomattavia kustannuksia.

Arvoisa puhemies! Hallitus päätti, että oikeuslaitoksemme pitää karsia menoja. Jälleen ajateltiin kaavamaisesti, että sehän on helppoa, kun lakkautetaan ja yhdistetään. Näin tehtiin. Mutta ennen lopullisia päätöksiä näkemys siitä, mikä on järkevää lakkauttaa ja yhdistää, vaihtui usean kerran. Aina uudet laskelmat osoittivat uuden vaihtoehdon paremmaksi. Kaikki laskelmat olivat tarkoitushakuisia. Ensinnäkin niiden piti osoittaa, että lakkauttamiset ja yhdistämiset ovat sekä toiminnallisesti että taloudellisesti järkeviä. Sinänsä tuollaisten laskelmien teko ei ole mitenkään vaikeaa. Siihen tarvitaan vain vähän mielikuvitusta ja tarkoitushakuista unohtamista.

Kävin läpi esimerkiksi Kouvolan hovi- ja hallinto-oikeuksien yhdistämistä Kuopioon. Laskelmat osoittivat kiistatta, että hanke on hyvä ja kannatettava. Yhtä kiistatta voidaan osoittaa, että laskelmista löytyivät kaikki ne säästöt mutta merkittävä osa ratkaisusta johtuvista lisäkustannuksista oli unohtunut.

Arvoisa puhemies! Samantapaisiin täysin yksipuolisiin laskelmiin perustui myös päätös liikkuvan poliisin lakkauttamisesta. Unohdettiin täysin ne tarpeet ja vaikutukset, mitä lähivuosina seuraa muun muassa kabotaasiliikenteen vapauttamisesta.

Keskustelu päättyi.