Täysistunnon pöytäkirja 79/2014 vp

PTK 79/2014 vp

79. TORSTAINA 11. SYYSKUUTA 2014 kello 16.01

Tarkistettu versio 2.0

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

 

Ritva Elomaa /ps:

Arvoisa puhemies! Esitän, että eduskunta hyväksyisi vastalauseen mukaisen lausuman, jossa esitetään liikunnan ja terveystiedon lisäämistä ammatillisissa oppilaitoksissa.

Kimmo Kivelä /ps:

Arvoisa puhemies! Lausumavastalauseessaan perussuomalaiset ilmaisee huolensa liikuntakasvatuksen vähäisyydestä ammatillisessa koulutuksessa. Tämä kaavailu merkitsee eriarvoisuutta erilaisten toisen asteen opintosuuntien välillä nimenomaan verrattaessa liikuntakasvatuksen määrää ammatillisessa koulutuksessa ja lukiossa. Vaikka ammattikouluissa ei yllettäisikään liikuntakasvatuksessa sille tasolle, mitä lukioissa on, niin kaavaillut määrät ovat valitettavan vähäisiä.

Kaiken kaikkiaan liian suuri osa nuorisoa harrastaa liikuntaa valitettavan vähän. Tästä seuraa pahimmillaan kansanterveydellinen aikapommi, joka tulee monella tapaa yhteiskunnalle kalliiksi. Näin ollen kannatan edustaja Elomaan esitystä.

Keskustelu päättyi.

​​​​