Täysistunnon pöytäkirja 79/2014 vp

PTK 79/2014 vp

79. TORSTAINA 11. SYYSKUUTA 2014 kello 16.01

Tarkistettu versio 2.0

16) Laki ajokorttilain 5 §:n muuttamisesta

 

Merja Kuusisto /sd(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Lakialoite ajokorttilain 5 §:n muuttamisesta:

Nykyinen ajokortin saamisen vähimmäisikäraja ajokorttiluokkien C, CE, D1 ja D1E osalta on 21 ikävuotta. Tämänhetkinen ajokortin saamisen vähimmäisikäraja edellä mainittuihin ajokorttiluokkiin toimii epätarkoituksenmukaisena esteenä nuorten työllisyyden edistämisessä sekä alalle hakeutumisessa. Usein alalle hakeutuva sukupolvi on ollut kiinteästi mukana kuljetusalan liiketoiminnassa, mikä on luonut hyvät edellytykset alalla toimimiseen.

Tällä uudistuksella on tarkoitus edistää nuorten työllisyyttä mahdollistamalla alalle sijoittuminen nykyistä aiemmin. Tällä hetkellä moni nuori valitsee 18 ja 21 ikävuoden välillä toisen ammatin toiveena varhaisempi työllistyminen.

Aloitteessa ehdotetaan muutettavaksi ajokorttilain 2 luvun 5 §:n 1 momentin 7 ja 8 kohdat siten, että jatkossa ajokorttiluokkien C, CE, D1 ja D1E ajokortin saamisen vähimmäisikä on nykyisen 21 ikävuoden sijaan 19 vuotta.

Edellä olevan perusteella ehdotan, että eduskunta hyväksyy seuraavan muutoksen lain 5 §:ään: Vähimmäisikä ajokortin saamiseksi on C- ja CE-luokassa 19 vuotta ja D1- ja D1E-luokassa 19 vuotta. — Kiitos.

Timo Heinonen /kok:

Arvostettu puhemies! Edustaja Kuusiston lakialoite on mielenkiintoinen. Toki ei aivan tuulesta temmattu ole myöskään se, että alun perin on ajokortti-ikärajoja pohdittaessa asetettu tietynlaista porrastusta siihen, minkälaista kalustoa missäkin iässä, minkälaisella kokemuksella saa ajaa. Tässä muutama vuosi sitten uudistettiin sitä, että autokoulun tai ajoharjoittelun voi aloittaa aiemman 17,5 ikävuoden sijaan jo 17-vuotiaana. Näin saimme lisättyä myös ajotunteja ja pidennettyä autokoulussa taikka ajo-opetuksella suoritettavaa ajokortin suorittamista.

Tämä edustaja Kuusiston lakialoite on työllisyyden näkökulmasta mielenkiintoinen, ja sitä on syytä pohtia ennen muuta siitä tulokulmasta, mutta en itse uskalla tässä vaiheessa vielä ihan vankkumatonta tukea tälle antaa. Minun ymmärtääkseni kuitenkin myös kokemuksella on jonkinlainen merkitys, eli aloitetaan tietynlaisella kalustolla ensin ajaminen ja näin sitten asteittain edetään. Näinhän meillä tietysti tapahtuu jo, mopoista moottoripyöriin ja näin poispäin.

Sen sijaan yksi, jota kannattaisi miettiä, on se, kuinka monta eri vaihetta näissä kortin saanneissa pitää olla. Meillä tie on nyt niin pitkä ja moniportainen, jos lähdetään sieltä 15-vuotiaasta, mopon hankinnasta ja edetään eteenpäin, ja rahaa uppoaa tuohon ketjuun runsaasti. Minun mielestäni sieltä muutamia pystyisi hyvin välistä pudottamaan pois, ja en usko, että ne ainakaan aiheuttaisivat minkäänlaista turvallisuusriskiä. Mutta tämä on hyvä valiokunnan läpikäydä ja pohtia, onko 19-vuotias riittävän kokenut jo muun kaluston kautta ajamaan näitä isompia autoja. Se on harkinnan arvoinen esitys, mutta katsotaan, mihin siinä sitten asiantuntijoiden kuulemisen jälkeen päädytään.

Osmo Kokko /ps:

Arvoisa puhemies! Edustaja Kuusisto on minun näkemykseni mukaan tehnyt erittäin hyvän lakialoitteen. Ajokorttiuudistustahan käsiteltiin valiokunnassa, ja ennenhän oli tämä käytäntö olemassa, että 18-vuotisena pääsi myös kuorma-autokorttia hakemaan ja menemään autokouluun. Sitten kun se muuttui tähän 21 ikävuoden rajaan, niin tämä on kyllä aiheuttanut ongelmia ennen kaikkea kuljetuselinkeinon puolella. Sinne on vaikeuksia ollut saada työvoimaa, ja mikä vielä seurausta tästä, että nimenomaan kun tämä ammattipätevyysasia tähän tuli sivuun, niin tämä on ennen kaikkea vaikeuttanut. Esimerkiksi viimeisten päivien aikana on tullut erittäin paljon eri puolilta Suomea yhteydenottoja juuri tämän jäykkyyden seurauksena.

Eli todella kuljetuselinkeino on tällä hetkellä suurissa haasteissa. Siellä on pulaa työvoimasta, ja tämä aiheuttaa sen, että rahdin hinta ja tietysti rajojen takaa tuleva liikenne ovat valtaamassa näitä markkinoita. Siitä syystä tämä on erittäin hyvä esitys, ja tässä jos vielä olisi ollut tämä ammattipätevyys, niin enemmän kuin 10 plus, mutta toivotaan, että se tulee. Keskustelin nimittäin kyselytunnin jälkeen kuppilassa ministeri Risikon kanssa ja kerroin tästä huolesta, ja Risikko lupasi kyllä perehtyä tähän asiaan vielä.

Eero Suutari /kok:

Arvoisa puhemies! Ikäluokkiin ajokorttilaissa on varmaan ollut omat syynsä. Täytyy olla kokemusta vähemmän taitoa vaativissa ajoneuvoissa, että on riittävää kokemusta painavampien ajoneuvojen sompaan. Ammattiajokortin hankkimisen ja uusimisen monimutkaisuuden vaikeutuminen viime vuosina on kyllä näkynyt ja tulee varmasti tulevaisuudessa näkymään entistä enemmän siinä, että meillä ei ole tarpeellista, voi sanoa, porukkaa ajamaan kuljetuskalustoa, joten mielestäni on syytä tutkia mahdollisuuksia, että nuoremmat ikäluokat pystyisivät harjaantumaan nopeammin ajoneuvojen, esimerkiksi täysperävaunujen, kuljettajiksi.

Ari Jalonen /ps:

Arvoisa puhemies! Lähtökohta lakialoitteelle on todella hyvä ja suunta on oikea, mutta tähänkin asiaan, kuten moneen muuhun Suomessa käsiteltävään asiaan, liittyy taas se yksi ongelmakohta. Tekisi mieleni sanoa, että missä EU, siellä ongelma, mutta jätetään se nyt sivuheitoksi. Näiden EU-asioiden pitää olla linjassa joka tapauksessa nyky-Suomessa tämän kanssa, mutta on myös tämä ammattiajopätevyys, minkä edustaja Kokko hyvin nosti esille.

Tästä polusta, mikä on pitkä, minkä edustaja Heinonen nosti esille, on muistettava se, että tässä talossahan on suuri osa niistä polun pitkistä koukeroista päätetty. Eli nyt minun mielestäni tässä yhteydessä olisi hyvä ottaa tavallaan tämä iso kokonaisuus käsittelyyn ja katsoa, missä kohtaa tuli tehtyä virhe ja mitä voitaisiin korjata, ja katsoa taas tosiaankin se kuljettajan reitti alusta loppuun asti.

Tässä kohtaa haluaisin myös tämän uuden asian, ongelman, nostaa esille. Meillä ovat tiet nykypäivänä täynnä mopoautoja, ainakin tuolla Satakunnassa, ja ne eivät nyt järin turvallisia ole. Koska ne ovat yleistyneet ja se on nykypäivää, niin voisi miettiä, onko joku auto muutettavissa mopoksi jollakin rajoittimella vai mennäänkö rajusti siihen, että esimerkiksi 15—16-vuotiaana voi saada jo ajokortin jollakin tyyliin vanhalla 80:n lätkällä takaikkunassa, "olen kokematon autonkuljettaja", tai jotain muuta vastaavaa.

Mutta tämä iso kokonaisuus, iso polku, tulee selvittää.

Timo Heinonen /kok:

Arvoisa puhemies! Keskustelu menee hivenen tästä lakialoitteesta sivuun, mutta on samaa sukua, minkä edustaja Kokko nosti esille, tämä ammattipätevyys, ja kyllä siitä tulee erittäin paljon tällä hetkellä yhteydenottoja.

Tuntuu siltä, että oikeastaan kukaan ei Suomessa tiedä, kenen se pitää lopulta suorittaa, taikka näitä esimerkkejä on niin paljon, että varmaa vahvistusta ei saa, onpa yhteydessä sitten esimerkiksi SKALiin, josta erittäin hyvin ainakin itse olen näihin kysymyksiin saanut apua, kun olen tällaisia erilaisia pohdintoja läpi käynyt, että tarvitseeko vai eikö tarvitse, ja toivoisin kyllä, että tähän nyt satsattaisiin vielä tämän loppuvuoden aikana. Nyt näyttää siltä, että meillä tulee olemaan se tilanne, että alkuvuodesta tulemme näkemään sakotuksia. Sen jälkeen tulemme näkemään seuraavana askeleena sen, että niistä valitetaan, ne menevät oikeusasteisiin, ja kestää aikansa ennen kuin saadaan sitten lopullinen selkeys siitä, tarvittiinko ammattipätevyyden suorittamista vai ei.

Tämä ajatus, jonka edustaja Jalonen nosti esille, mopoautot kontra pienet autot, on minun mielestäni erittäin kannatettava ja järkevä vaihtoehto. Tällaiset "Smart-tyyppiset" pienet autot voitaisiin hyvin rajoittimella säätää kulkemaan esimerkiksi 60 kilometriä tunnissa tai niin poispäin. Ne ovat kuitenkin autoina täysin erilaisia kuin tämän päivän mopoautot. Niiden hinta on tällä hetkellä kutakuinkin samanlainen, turvallisuus kuitenkin täysin eri luokkaa. Sen jälkeen kun nuori sitten täyttäisi 18 ja saisi oikean ajokortin, niin tämä auto voitaisiin ottaa myös normaaliin siviililiikenteeseen taikka jättää perheen isälle sitten kauppakassiksi, toiseksi autoksi, tai perheen äidille, kumpi sitten kauppa-asioita missäkin perheessä hoitaa.

Edustaja Kokko kyllä erittäin ansiokkaasti toi näitä huolia esille siitä, että meidän pitää saada nuoria ja yleensäkin kuljettajia alalle, ja Kokko perusteli asiaa hyvin, ja uskon, että valiokunnassa tämä asia saa ja toivottavasti saa arvoisensa käsittelyn.

Merja Kuusisto /sd:

Arvoisa puhemies! Kiitos kovasti kaikille kansanedustajille, jotka osallistuitte tähän keskusteluun.

Tämä lakialoite lähti siitä, että meillähän on tietysti Uudellamaalla paljon kuljetusyrittäjiä, ja tämä on heidän huolensa, ja sitten kun he huolensa minulle kertoivat, niin tietysti alueen kansanedustajana halusin viedä asiaa eteenpäin ja lupasin tehdä siitä lakialoitteen. Missään nimessä en ole asiantuntija tässä asiassa. Mietin pitkään, laitanko siihen 18 vai 19 vuotta, ja tulin siihen tulokseen, että 18-vuotias ei varmaan ole kykenevä vielä raskasta rekkaa ajamaan mutta 19-vuotiaalla on jo jonkun verran kokemusta. Jos hän on 18-vuotiaana ajokortin ajanut, niin on varmasti sitten paremmat edellytykset suoriutua siitä tulevasta työtehtävästä.

Tässä edustaja Jalonen sanoi, että missä EU, niin siellä pulma, tai jotain vastaavaa, mutta tähän nyt EU:sta varmasti tulee uudet esitykset tästäkin asiasta, ja siinä vaiheessa voidaan sitten varmasti valiokunnassa palata tähän asiaan ja miettiä, miten sitten eteenpäin mennään.

Mutta kiitoksia.

Osmo Kokko /ps:

Arvoisa puhemies! Vielä haluan tuossa ottaa esille asioita.

Kun nimenomaan tästä ammattipätevyydestä oli kysymys, niin edellinen eduskuntahan EU:n tuomana direktiivinä käsitteli sitä, ja siinähän oli tämä siirtymäaika olemassa, ja siinä vaiheessa tietysti meillä olisi kansallisella tasolla ollut mahdollista vaikuttaa, että siitä olisi tehty niin sanotusti jouhevampi kuin mitä tällä hetkellä se on. Se tuottaa juuri nyt ongelmia, ja sen tautta näihin asioihin pitäisi puuttua.

Sitten vielä haluan todeta, tuossa kun edustaja Kuusisto toi, että 18—19:n vanha ei ole vielä yhdistelmäajoneuvoa valmis kuljettamaan, että niin kuin näissä tämän lakialoitteen perusteluissa todetaan, pitkälti esimerkiksi kuljetusalan yrittäjien jälkipolvi, joka on pienestä pitäen ollut siellä yrityksissä, se on pyöritellyt jo kymmenvanhana niitä yhdistelmiä ja muita, on täysin valmis tähän alaan. Eli siinäkin suhteessa tässä on hyvät perusteet tälle.

Keskustelu päättyi.

​​​​