Täysistunnon pöytäkirja 79/2014 vp

PTK 79/2014 vp

79. TORSTAINA 11. SYYSKUUTA 2014 kello 16.01

Tarkistettu versio 2.0

Irakiin ja Syyriaan taistelemaan matkustaminen

Pertti Salolainen /kok:

Herra puhemies! Suomesta on lähtenyt kymmeniä henkilöitä Irakin ja Syyrian alueelle taistelemaan tai muuten olemaan terroristijärjestö Isiksen hallitsemilla alueilla. Tiettävästi värväys edelleenkin jatkuu. Eihän näin voi olla asianlaita meillä Suomessa. Mihin toimenpiteisiin aiotte ryhtyä siellä hallituksessa, jotta tämä peli saadaan vihelletyksi poikki?

Sisäministeri Päivi Räsänen

Arvoisa herra puhemies! Edustaja Salolainen tarttuu tässä todella tärkeään asiaan. Meiltä on tiettävästi lähtenyt nelisenkymmentä henkilöä, joista kolme neljäsosaa on Suomen kansalaisia, tuonne Syyrian alueelle, osa pidemmäksi aikaa, osa lyhyeksi, osa on menehtynyt, ja merkittävä osa lähtijöistä on yhä kriisialueilla. Suojelupoliisilla on toki aivan keskeinen tehtävä seurata ja pyrkiä ennaltaehkäisemään, pyrkiä seuraamaan jo radikalisoitumisvaiheessa näitä henkilöitä ja sitten tietenkin erityisesti olla valppaana sitten, kun nämä henkilöt mahdollisesti palaavat takaisin kriisialueilta.

Eduskunnassa on parhaillaan käsiteltävänä hallituksen esitys, jolla kielletään terrorismiin kouluttautuminen. Se omalta osaltaan auttaa tilanteessa. Vielä tässä kuussa on tarkoitus tuoda eduskunnalle esitys, jossa poliisi saa oikeuden matkustajarekistereihin esimerkiksi ilma- ja meriliikenteessä. Sillä pystytään myös parantamaan edellytyksiä seurata tätä ilmiötä. Olen käynnistänyt myös sisäministeriössä selvityksen muista mahdollisista keinoista, (Puhemies koputtaa) joilla pystyttäisiin puuttumaan tähän taistelualueille matkustamiseen.

Kehitysministeri Pekka Haavisto

Arvoisa puhemies! Jos katsoo kansainvälistä kuvaa, ilmeisesti noin 10 000 tällaista vierasta taistelijaa on Irakin ja Syyrian alueella noin 50 maasta, ja todellakin Suomi ja Euroopan maat ovat tässä mukana, ja kansainvälisesti on tietysti myöskin EU-ministerien piirissä käyty keskustelua siitä, millä tavalla tätä radikalisaatiota voitaisiin välttää: saamalla maahanmuuttajat, maahanmuuttajanuoret ennen kaikkea, integroidummaksi osaksi omaa yhteiskuntaamme ja myöskin varoittamalla kaikista niistä seurauksista, joita tulee tällaiseen osallistumisesta. Tämähän ei ole vain mikään seikkailu, vaan siellä saatetaan syyllistyä rikoksiin, rikoksiin ihmisyyttä vastaan, humanitäärisen lain mukaisiin rikoksiin, ja totta kai tullaan selvittämään jokaisen tällaisen taistelijan osalta myöskin kansainvälisesti, mihin rikoksiin on syyllistytty, ja siitä seuraa laki ja oikeus niin kuin kaikissa kriiseissä on seurannut. Nämä nuoret eivät sitä välttämättä tässä vaiheessa ymmärrä, pannaan Youtubeen kaikenlaisia videoita siitä, mihin hirveyksiin on syyllistytty, mutta tämä toimintahan on täysin tuomittavaa ja sodan osapuoleksi lähteminen täältä erittäin tuomittavaa.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Pyydän edustajia, jotka tästä aiheesta haluavat esittää lisäkysymyksiä, ilmoittautumaan nousemalla seisomaan ja painamalla V-painiketta.

Pertti Salolainen /kok:

Herra puhemies! Jatkokysymyksenä kysyn: Entä jos tällaisia sotureita tulee sieltä sitten takaisin Suomeen? He ovat vammautuneita, menettäneet jalkansa taikka jotain muuta vakavaa onnettomuutta taikka haavoittumista tapahtunut taisteluissa. Miten suomalainen sosiaali- ja terveysjärjestelmä kohtelee heitä? Onko meidän muiden kaikkien maksettava näitten sotureitten vammoista?

Sosiaali- ja terveysministeri Laura Räty

Arvoisa puhemies! Suomessa on asumisperusteinen sosiaaliturvajärjestelmä, ja ne ihmiset, jotka Suomessa pysyvästi asuvat, ovat meidän palveluidemme piirissä.

Jussi Niinistö /ps:

Arvoisa puhemies! Edustaja Salolainen nosti todellakin tärkeän ja ajankohtaisen kysymyksen esille. Nelisenkymmentä uskonsoturia on lähtenyt Suomesta Syyrian kriisialueille. On hyvä, että terrorismiin kouluttautuminen estetään, kuten ministeri Räsänen kertoi, ja niin edelleen. Mutta mitä nämä ministerin esittämät muut mahdolliset toimet ovat? Eikö olisi nyt mielekästä pohtia jopa Suomen kansalaisuuden pois ottamista näiltä uskonsotureilta tai sitten kaksoiskansalaisuuden laittamista uudelleen harkintaan?

Sisäministeri Päivi Räsänen

Arvoisa herra puhemies! Muutamassa Euroopan maassa, muun muassa Hollannissa, Britanniassa, Ranskassa ja Norjassa, on käyty keskustelua juuri tämän tyyppisistä toimenpiteistä ja ollaan myös mahdollisesti valmistelemassa aloitteita niistä, ja olen käynnistänyt myös sen selvityksen sisäministeriössä, mitä muita tällaisia toimenpiteitä voisi olla.

Suomi on sitoutunut niihin kansainvälisiin sopimuksiin, joissa lähdetään siitä, että ketään ei voi jättää ilman kansalaisuutta, ja meillä ei ole tällä hetkellä rekisteriä siitä, ketkä ovat kaksoiskansalaisia. Sen tiedämme, ketkä ovat Suomen kansalaisia, mutta henkilöllä voi olla useampiakin kansalaisuuksia, joista Suomen viranomaiset eivät edes tiedä.

Nämä ovat monimutkaisia kysymyksiä, mutta niitä on tarkoitus nyt selvittää ja katsoa, mitä mahdollisuuksia ja mitä tarpeita meillä olisi mahdollisesti yrittää puuttua tähän ongelmaan.

Pääministeri  Alexander  Stubb

Arvoisa herra puhemies! Tämä keskustelu on erittäin tärkeä, ei vähiten yhden maailmanhistorian pahimmista terrori-iskuista traagisena merkkipäivänä.

Nyt täytyy muistaa, että tämä Isis-organisaatio, johon tässä on viitattu, on yksi pahimpia terroriorganisaatioita, joita me olemme vuosien varrella nähneet, pahempi kuin al-Qaida, pahempi kuin Taliban. Samalla kun me käymme tätä keskustelua, toivon, että pystymme pitämään sen siinä mielessä kansainvälisen politiikan ja terrorisminvastaisen taistelun uomissa, ettemme lietso pelkoa siitä, että Suomeen on pesiytynyt jonkin näköinen organisaatio tai ulkomailta sisään tuleva järjestelmä, joka aiheuttaisi uhkaa täällä Suomessa. Eli toivon, että voimme katsoa tätä kysymystä myös laajemmalta, ei vain ja ainoastaan sosiaaliturvan tai muun kautta.

Kari Rajamäki /sd:

Arvoisa puhemies! Kyseessä on sisäisen turvallisuuden kannalta hyvin keskeinen asia, ja itse asiassa EU:n sisäasiain puheenjohtajuuden aikana 2006 tämä oli myös Suomen agendalla hyvin keskeinen asia johtuen silloin Madridin ja Lontoon metroiskuista mutta myöskin elokuun 2006 vakavasta uhasta Isossa-Britanniassa.

Suomen osalta tietysti tässä pitää perätä sitä, että turvapaikanhaku- ja kiintiöpakolaisjärjestelyssä pitää aina selvittää aseelliseen toimintaan kuuluminen eli on tämä suojelupoliisin rooli, mutta kyllä myöskin terroristisen rekrytoinnin täytyy olla paremmin käsissä. Olisin kysynyt sisäministeriltä: millä tavalla tältä osin sisäministerit ovat käyttäneet esimerkiksi rajat ylittävän terrorismin torjunnan tietojen vaihtoa ja yhteistyötä, ja miten erityisesti tähän Suomen tilanteeseen on itse asiassa toiminnallisesti nyt reagoitu?

Sisäministeri Päivi Räsänen

Herra puhemies! Haluan senkin todeta, että terroristisen järjestön tai terroristisen ryhmän johtaminen ja rekrytointi terrorismiin on rikoslaissamme kielletty, ja toki Suomen viranomaiset tekevät rajat ylittävää yhteistyötä terrorismin torjunnassa. Suojelupoliisilla on aivan keskeinen rooli tässä suhteessa, ja suojelupoliisin toimintaedellytyksiä hallitus on kaudellaan parantanut niin, että olemme tehneet myös tasokorotuksen määrärahoihin, noin 10 prosentin henkilöstön lisäyksen suojelupoliisin resursseihin. Tällä hetkellä on kaksi työryhmää vielä selvittämässä näitä suojelupoliisin toimintaedellytyksiä. Myös tämä yhdyshenkilötoiminta on asia, joka on selvitettävä. Tuonne Syyrian taistelualueelle matkustetaan etupäässä Turkin kautta, (Puhemies koputtaa) ja yksi harkittava asia on se, että tarvitsisimme yhdysmiehen myös sinne Turkin päähän.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Tämä kysymys on tällä erää käsitelty.

​​​​