Täysistunnon pöytäkirja 8/2008 vp

PTK 8/2008 vp

8. TORSTAINA 14. HELMIKUUTA 2008 kello 16

Tarkistettu versio 2.0

Saattohoito

Tarja Tallqvist /kd:

Arvoisa puhemies! Hyvä ja kivuton kuolema on jokaisen oikeus, mutta kuitenkin Suomessa kuolevat ovat hyvin eriarvoisessa asemassa asuinpaikastaan riippuen. Meillä kuollaan sairaaloissa käytävillä, pesuhuoneissa ja täpötäysissä potilashuoneissa. Kivuttomaan saattohoitoon ei useinkaan ole tilaa eikä riittävästi osaavaa henkilökuntaa. Tietoja ja ohjeistusta kivuttoman saattohoidon järjestämiseksi kyllä on mutta ei maan laajuista organisaatiota eikä linjaa. Meillä on saattokoteja ainoastaan neljä kappaletta Suomessa, joiden yhteinen potilasmäärä on sata potilaspaikkaa kuoleville, ja se ei todellakaan vastaa tätä tarvetta.

Ministeri Risikko, mitä te tulette tekemään, jotta kansalaisille paikkakunnasta ja tulotasosta riippumatta taataan kivuton ja hyvä ja rauhallinen kuolema joko sairaalassa, saattokodissa tai kotona?

Peruspalveluministeri Paula Risikko

Arvoisa puhemies! Ed. Tallqvist on aivan oikeassa, meiltä puuttuu saattohoitokoteja ja meillä on todella niitä aivan liian vähän. Olisi todella hienoa, että meillä jokaisen sairaanhoitopiirin alueella vähintään olisi saattohoitokoti, tämän tyyppisiä, mitä meillä tällä hetkellä on. Meillä on myös tekemistä kivun hoidossa ja myöskin siinä, miten kaiken kaikkiaan saattohoito toteutuu. Olemme antaneet ohjeistuksia saattohoidosta. Siitä on käyty monia keskusteluja, siitä on ollut erilaisia kannanottoja, mutta on tärkeää, että se asia otetaan huomioon myös peruskoulutuksessa, ammattihenkilöitten peruskoulutuksessa. Nämä eri menetelmät sitten auttavat toivottavasti. Mutta koskaan siitä ei puhuta liian vähän elikkä tätä työtä pitää jatkaa.

Tarja Tallqvist /kd:

Arvoisa puhemies! Tässä on vielä sellainen ongelma, että kunnat kilpailuttavat tällä hetkellä saattohenkilökuntaa näihin saattokoteihin ja sairaaloihin myöskin. Kilpailuttaminen on sitä, että säästösyistä kunnat valitsevat sen halvimman elikkä laadusta viis, ja tämä on myös suunnattoman suuri ongelma. Edelleen kivun hoito kuolevilla ei ole asianmukaisella tasolla Suomessa. Miten tähän vastaatte?

Peruspalveluministeri Paula Risikko

Arvoisa herra puhemies! Aivan kuten aikaisemmassa puheenvuorossa sanoin, kivun hoidossa meillä toden totta on tekemistä vielä ja siihen jatkuvasti kyllä koulutetaankin, mutta siitä palautetta tulee.

Mutta sitten tähän toiseen asiaan. Kerroitte, että kilpailutetaan saattohoitajia. Toivoisin, että antaisitte minulle ne paikkakunnat, joilla näin tehdään.

Puhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.