Täysistunnon pöytäkirja 8/2008 vp

PTK 8/2008 vp

8. TORSTAINA 14. HELMIKUUTA 2008 kello 16

Tarkistettu versio 2.0

Mielenterveyskuntoutujien asuntojen korjaus

Aila Paloniemi /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Lähes 90 prosenttia niistä mielenterveyskuntoutujien asuntojen korjaushankkeista, jotka eivät toteudu, johtuu siitä, että kuntoutuja ei pysty maksamaan hankkeen omavastuuosuutta. Avustusprosentti hankkeissa on nyt 40, olipa sitten kyse työeläkettä saavasta tai pelkällä kansaneläkkeellä elävästä mielenterveyskuntoutujasta. Avustussumman ero saattaa tästä syystä olla jopa 900 euroa avustusta saavien välillä. Kysynkin ministereiltä, esimerkiksi ministeri Vapaavuorelta:

Olisiko mahdollista, että pelkällä kansaneläkkeellä elävän mielenterveyskuntoutujan — he ovat myös nuoria ihmisiä — korjausavustusprosenttia noihin asuntoihin nostettaisiin esimerkiksi 60 prosenttiin, niin että yhä useammat korjaushankkeet voisivat toteutua?

Sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälä

Arvoisa puhemies! Tässä on sekä Aran että Raha-automaattiyhdistyksen asia, tämä on molempien ministereitten kysymys.

Nythän Aran ja Raha-automaattiyhdistyksen välillä käydään neuvotteluja siitä, miten voitaisiin parhaalla tavalla kehittää näitä asumismuotoja. Siinä ovat mielenterveyskuntoutujat ja muut. Nythän Raha-automaattiyhdistyksen uuden avustuspolitiikan mukaan voidaan kyllä rahoittaa asumisinvestointeja, kun ne ovat tällaisia kansalaisjärjestölähtöisiä, mutta on hyvin vaikea sitten sitä kautta rahoittaa sellaisia, joissa on tätä palvelutoimintaa. Ylipäätänsä Raha-automaattiyhdistyshän on rahoittanut näitä neuvonta- ja muita palveluja, mutta ne ovat aina projektiluontoisia, ne alkavat ja päättyvät. Mutta ministeri Vapaavuori vastaa tämän Aran osalta sitten tarkemmin.

Asuntoministeri Jan Vapaavuori

Arvoisa puhemies! Pahoittelen, etten kuullut ihan alusta sitä kysymystä. — Mutta näitä avustusprosentteja ollaan eräiltä osin nostamassa, ja se löytyy jo hallitusohjelmasta. Mitkä tarkemmat prosenttiluvut tulevat olemaan, selviää lähiaikoina, mutta tämä on asia, joka on parhaillaan pohdinnassa.

Samaan aikaan tietenkin pitää tässä yhteydessä muistaa ja rehellisyyden nimissä todeta, että määrärahat ovat kuitenkin samat. Kun tiettyjen ryhmien osalta näitä avustuskriteereitä helpotetaan ja parannetaan, niin se on sitten pois joltain toiselta ryhmältä. Sen takia tämä ei ole ihan yksinkertainen asia.

Puhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.