Täysistunnon pöytäkirja 8/2008 vp

PTK 8/2008 vp

8. TORSTAINA 14. HELMIKUUTA 2008 kello 16

Tarkistettu versio 2.0

Nuorten tupakoinnin rajoittaminen

Sanna Lauslahti /kok:

Arvoisa herra puhemies! Nuorten terveyttä uhkaavat ylipainon ja vähäisen liikunnan ohella alkoholi ja tupakka. Tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden myynti ja muu luovuttaminen alle 18-vuotiaille on elinkeinotoiminnassa tupakkalain mukaan kielletty. Tupakkalaki rajoittaa kuitenkin vain elinkeinotoimintaa, muuten tupakkatuotteiden tai tupakointivälineiden välittämistä tai hallussapitoa ei kielletä. Tässä on selkeä ristiriita. Alkoholilaki taas kieltää alkoholin myymisen, välittämisen ja hallussapidon alle 18-vuotiailta. Poliisi voi takavarikoida viinoja ja oluita alle 18-vuotiailta, mutta tupakan osalta se ei ole mahdollista. Tupakkalaki tulisikin muuttaa siten, että sekin puuttuisi myös hallussapitoon.

Voisiko hallitus pohtia tupakkalain muuttamista siten, että alle 18-vuotiailla tupakan hallussapito olisi laitonta?

Peruspalveluministeri Paula Risikko

Arvoisa herra puhemies! Kaikista tupakkapoliittisista toimenpiteistä, mitä nyt on suunniteltu, sanon, että niitä on hyvin monenlaisia, juuri tämä luvanvaraisuus, ja sitten on pohdittu erilaisia muita. Meillä on tulossa tupakkalakiin esityksiä. Meillä on myös ajatuksena veronkorotus. Tämän tyyppistä, mistä edustaja nyt puhui, ei ole kyllä suunniteltu.

Puhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.