Täysistunnon pöytäkirja 8/2014 vp

PTK 8/2014 vp

8. TORSTAINA 13. HELMIKUUTA 2014 kello 16.01

Tarkistettu versio 2.0

Korkeakoulutuksen aloituspaikat ja työelämän tarpeet

Sofia Vikman /kok:

Arvoisa puhemies! Opetusministerin kaavailuja lisätä tilapäisesti jopa tuhansia opiskelupaikkoja kauppa- ja oikeustieteisiin sekä tekniikan aloille on epäilty vain tempuksi siivota työttömyystilastoja väliaikaisesti. Suunnitelmissa ei ole huomioitu työelämän tarpeita. Aloituspaikkoja on järkevää lisätä vain aloille, joiden osaajille on tulevaisuudessa kysyntää ja lisätarvetta. Korkeasti koulutettujen työttömyys on kaksinkertaistunut viidessä vuodessa, ja esimerkiksi juuri nuorten juristien työttömyys on kaksinkertaistunut lyhyessä ajassa. Kysyn: miten opetusministeri aikoo suhteuttaa korkeakoulutuksen aloituspaikat tulevaisuuden työelämän osaamistarpeisiin niin, että opiskelijoiden oikeus koulutusta vastaaviin töihin voi valmistumisen jälkeen toteutua?

Opetusministeri Krista Kiuru

Arvoisa puhemies! Edustaja on oikeassa siinä, että hallitus todella suunnittelee ja on jo tehnyt päätöksen siitä, että opiskelijasumaa pyritään pienentämään, koska meillä on sellainen tilanne, että meillä on 40 000—60 000 nuorta, jotka odottavat lukiosta tai ammatillisesta koulutuksesta valmistuttuaan jatkoa korkeakoulusektorille. Tämä on suuri ongelma, koska rakenteita pitää pystyä kehittämään niin, että pääsemme paremmin tarjoamaan koulutuspaikan korkea-asteella. Siltä osin todella suunnittelemme 3 000:ta opiskelupaikkaa lisää, 15 000:ta viidessä vuodessa, ja ohjelmahan jatkuu sitten niin kauan kunnes viimeinen valmistuu.

Mutta siinä edustaja on kyllä väärässä, kun te kerrotte, että tämä olisi jollakin tavalla vastustettava projekti, ei vain näistä rakenteellisista syistä vaan myös sen takia, että meillä on paras työllisyys kuitenkin tosiasiassa korkeakoulun käyneillä, ja jos me haluamme työllisyystilanteeseen vaikuttaa, niin myös tästä syystä pitää huomioida, että työllisyysaste on korkeakoulutetuilla kaikkein paras, ja siltä osin on järkevää kohdistaa myös nämä uudet paikat juuri niille aloille, joilla korkeakoulusektorilla on kysyntää. Eli tulemme nimenomaisesti tekemään niin kuin edustaja vaatii.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Jatkokysymys, edustaja Vikman.

Sofia Vikman /kok:

Arvoisa puhemies! Määrän sijaan pitäisi puhua koulutuksen laadusta ja nimenomaan suunnata akateemisille aloille, joilla on työvoimapulaa. Uusien aloituspaikkojen mahdollinen rahoitus on vielä täysin auki, ja aloituspaikkojen lisääminen tapahtuisi pahimmassa tapauksessa opetuksen laadun kustannuksella. Miten ministeri aikoo puuttua siihen, että joillakin aloilla vain vajaa puolet opiskelijoista valmistuu? Se on suurempi ongelma kuin uusien aloituspaikkojen puute.

Opetusministeri Krista Kiuru

Arvoisa puhemies! Työvoimatarve-ennakointien näkökulmasta koulutustarvetta siis on erityisesti sosiaali- ja terveysalalla, ja siellä olen nostanut esimerkiksi sosiaalityöntekijät, en vain tätä meidän perinteisen terveysalan toimijajoukkoa. Meillä on myös pulaa opettajankoulutuksessa, psykologiassa ja oikeustieteessä ja myös osittain kaupallisella alalla. Uusia kasvualoja ovat kaivannaisala, uusiutuvat energiat. Me tarvitsemme myöskin osaamista uudistuvaan meriklusteriin ja vieläpä hyvinvointi- ja terveysteknologiaan, home- ja korjausrakentamiseen ja myöskin uusiutuvaan ict-alaan. Kyllä nämä kaikki ovat sisässä, ja vain näille aloille, joissa on kysyntää, tarvitsemme uusia paikkoja.

Edustaja nosti myös esiin sen, että meillä ei käytännössä toimi korkeakoulujärjestelmässä nopea valmistuminen. Tähänkin on kiinnitetty huomiota, ja useita toimia on tulossa, eli siltä osin on tilanne kuitenkin hallussa ja näihin puututaan.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Vielä ministeri Arhinmäki.

Kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki

Arvoisa puhemies! Edustaja Vikman kysyi siitä, miten pystytään paremmin mahdollistamaan se, että opiskelijat valmistuvat nopeammin. Opintojen aikainen toimeentulo on yksi keskeinen kysymys. Ei tarvitse tehdä niin paljon töitä, voi keskittyä paremmin opintoihin. Opintotuki tullaan sitomaan indeksiin elokuun alusta. (Ben Zyskowicz: Lisää pysyviä menoja!) Sen lisäksi opintotuessa tehdään se muutos, että opintotuki tulee nousemaan uusien opiskelijoiden osalta reilulla 10 prosentilla. Vastaavasti sama määrä euroja tarkoittaa sitä, että opintotukikuukausien määrä lyhenee, eli opintotuen taso tulee nousemaan, ja opintotuki tullaan sitomaan viimeisenä sosiaalietuutena indeksiin. Nämä ovat keinoja, joilla pyritään siihen, että toimeentulo taataan opintojen aikana ja näin pystyy keskittymään paremmin opintoihin ja valmistumaan nopeammin. (Ben Zyskowicz: Muut keskittyy sopeuttamiseen ja vasemmisto menojen lisäämiseen!)

Puhemies Eero Heinäluoma:

Tämä kysymys on tällä erää käsitelty.

​​​​