Täysistunnon pöytäkirja 8/2014 vp

PTK 8/2014 vp

8. TORSTAINA 13. HELMIKUUTA 2014 kello 16.01

Tarkistettu versio 2.0

Merimetsojen ja hylkeiden aiheuttamien vahinkojen korvaaminen ammattikalastajille

Mats Nylund /r:

Värderade herr talman, arvoisa herra puhemies! Sälarna och skarvarna orsakar betydande skador för våra yrkesfiskare. Det är därför oerhört viktigt att yrkesfiskarna kan få kompensation för de skador som uppstått. På EU-nivå har man nu kommit överens om den nya Europeiska havs- och fiskerifonden.

RKP:n europarlamentaarikko Nils Torvaldsin aloitteesta EU:ssa on nyt päästy yhteisymmärrykseen siitä, että EU:n Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta voidaan tulevaisuudessakin maksaa korvauksia kalastajille hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamista vahingoista eli niin sanottua hylkeensietopalkkiota. Seuraavaksi jäsenvaltioiden tulee implementoida kalastusrahasto kansallisella tasolla. On erittäin tärkeää, että Suomi kansallisella tasolla hyödyntää EU:n mahdollistaman korvauksen maksamisen ammattikalastajille. Kysynkin sitten ministeri Koskiselta: aikooko hallitus varmistaa, että suomalaisilla ammattikalastajilla myös tulevaisuudessa on mahdollisuus hakea korvausta merimetsojen ja hylkeiden aiheuttamista vahingoista?

Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen

Arvoisa herra puhemies! Niin kuin edustaja Nylund totesi, Euroopan tasolla on päästy yhteisymmärrykseen näistä meri- ja kalatalousrahaston säännöistä. Olemme niitä alustavasti katsoneet. Ne nyt eivät olleet ihan yksiselitteiset. Meidän täytyy vähän jatkaa keskusteluja komission kanssa siitä, voidaanko jatkaa nykyisentyyppistä järjestelmää, millä me näitä korvauksia olemme maksaneet. Toivottavasti tähän saadaan selvyys mahdollisimman pian.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Halutaanko tästä aiheesta esittää jatkokysymyksiä? — Ei. Näin tämä kysymys on käsitelty.

Todetaan, että kyselytunti on päättynyt.

​​​​