Täysistunnon pöytäkirja 80/2009 vp

PTK 80/2009 vp

80. TIISTAINA 22. SYYSKUUTA 2009 kello 14.07

Tarkistettu versio 2.0

11) Hallituksen esitys aluehallinnon viranomaisten tehtäviä koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

 

Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen

Arvoisa puhemies! Vaikka tämän hallituksen esityksen noin päällisinkin puolisin esittelisi, vaikka joka toisen sivun, niin aikaa menisi, koska tässä hallituksen esityksessä on 1 140 sivua ja tämä koskee 215 eri lakia. Tässä kaikessahan on siis kysymys tämän aluehallintouudistuksen vaatimien säädösten kirjaamisesta tähän samaan lakipakettiin, ja tällä lakipaketilla se aluehallinnon uudistuksen säädöspohja sitten nyt turvataan ja varmistetaan. En tässä yhteydessä käy enempää esittelyä suorittelemaan. Olen toki valmis, jos kysymyksiä tulee, niin enemmänkin nyt sitten niihin vastaamaan. Tätä uudistusta sivuavia osauudistuksia on täällä eduskunnan käsittelyssä itse asiassa, ja tähän tematiikkaan on näin ollen eduskunnassa sekä tässä suuressa salissa että tuolla valiokunnassa jo aikaisemminkin paneuduttu.

Keskustelu päättyi.

​​​​