Täysistunnon pöytäkirja 80/2011 vp

PTK 80/2011 vp

80. PERJANTAINA 2. JOULUKUUTA 2011 kello 13.00

Tarkistettu versio 2.0

17) Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen, Norjan ja Ruotsin välisen Pohjoiskalotin koulutussäätiöstä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä

 

Markus Mustajärvi /vr:

Arvoisa puhemies! Suomen, Norjan ja Ruotsin välinen sopimus Pohjoiskalotin koulutussäätiöstä elikkä niin sanotusta Nord-koulutuksesta on äärimmäisen tärkeä. Tämän Nord-koulutuksen, Pohjoiskalotin koulutussäätiön, tehtävänä on järjestää ja kehittää koulutusta etupäässä Suomen, Norjan ja Ruotsin pohjoisimpien osien, jäljempänä Kalottialue, työmarkkinoiden tarpeisiin. Ne tarpeet ovat elämässä nyt aika lailla. Pohjoisessa on vahvoja kasvualoja: matkailu, kaivostoiminta. Niihin liittyy myös rakennustoiminta. Sen takia koulutusjärjestelmien pitäisi vastata hyvin paljon tulevaisuuden haasteisiin.

Tämä Nord-koulutus, joka kuitenkaan volyymiltaan ei ole niin valtava — Suomella 80 paikkaa, Norjalla 60 ja Ruotsilla 145 koulutuspaikkaa — on kuitenkin tuonut oman lisänsä pohjoisten alueitten koulutukseen. Tiedän sen aiemmilta vuosilta, kun tämän Nord-koulutuksen vaikuttavuutta on tutkittu. Sinnehän hakeutuu oppilaita ympäri Suomen ja laajalta alueelta muista Pohjoismaista. Näiden koulutettujen sijoittuminen työmarkkinoille on ollut paljon parempaa kuin monella suuremmalla koulutusyksiköllä, niin että tämän Övertorneån yksikön toiminnasta pitää kyllä jatkossa huolehtia. Tämä neljän vuoden aikajänne, jolloinka sopimus tehdään ja perusrahoitus turvataan, on riittävän pitkä.

Keskustelu päättyi.