Täysistunnon pöytäkirja 81/2009 vp

PTK 81/2009 vp

81. KESKIVIIKKONA 23. SYYSKUUTA 2009 kello 14.01

Tarkistettu versio 2.0

2) Hallituksen esitys laiksi työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä

 

Merja Kyllönen /vas:

Arvoisa puhemies! Esitän hyväksyttäväksi valiokunnan mietintöön sisältyvän vastalauseen mukaisen lausumaehdotuksen, joka kuuluu seuraavasti: "Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää, miten verolainsäädännön muutoksilla voidaan edistää työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluuta."

Anneli Kiljunen /sd:

Arvoisa herra puhemies! Kannatan ed. Kyllösen tekemää esitystä.

Mutta haluaisin tässä yhteydessä vielä muistuttaa siitä huonosta tilanteesta, joka jäi ensimmäisessä käsittelyssä huomioimatta, nimittäin siitä, että kun ihmiset saavat asumistukea, niin jos he tulevat tämän kokeilun piiriin, heidän asumistukensa voi pahimmassa tapauksessa heikentyä, mikä ei sinällään kyllä motivoi eikä tue sitä tavoitetta, jota tällä lainsäädäntökokeilulla haetaan.

Sampsa Kataja /kok:

Arvoisa puhemies! Ed. Kiljusen esiin nostama huoli on totta, mutta suinkaan työhönpaluuta ei pidä rajoittaa siitä syystä, että yhteiskunnan tarjoamat muut etuudet voivat heiketä. Tämä on erinomainen esitys ja parantaa, niin kuin hallitus on linjannut, toisaalta työhönpaluuta, mutta myöskin työurien jatkamista.

Keskustelu päättyi.