Täysistunnon pöytäkirja 81/2009 vp

PTK 81/2009 vp

81. KESKIVIIKKONA 23. SYYSKUUTA 2009 kello 14.01

Tarkistettu versio 2.0

7) Hallituksen esitys laiksi Kansaneläkelaitoksen oikeudesta saada vammaisten henkilöiden tulkkipalveluja koskevia asiakastietoja

 

Arja Karhuvaara /kok:

Arvoisa puhemies! Tällä muutoksellahan Kansaneläkelaitokselle annetaan mahdollisuus saada kaikki ne tiedot, joita tulkkauspalvelun tarvitsijoista on, ympäri maata. Ongelmanahan on se, että kyseiset tiedot kunnissa ovat sekaisesti tallennettuina tällä hetkellä, osalla sähköisinä, osalla asiakaskorteissa.

Onkin erittäin tärkeää perustaa tietorekisteri, joka jatkossa on sujuvasti päivitettävissä ja jonka tietoja voidaan myös käyttää hyväksi silloin, kun asiakkaan tulkkaustarve muuttuu tai kun tulkkauspalvelun toimivuutta Kelan kustantamana arvioidaan.

Pidän kaiken kaikkiaan hyvänä tämän tulkkauspalvelun siirtämistä Kelaan, koska samalla luodaan tulkkipalveluja antavien ihmisten rekisteri, yhdenvertaistetaan tulkkaustarvepäätökset ja voidaan myöskin seurata tätä toimintaa muun muassa Kelan oman asiakasraadin puitteissa.

Yleiskeskustelu päättyi.