Täysistunnon pöytäkirja 83/2002 vp

PTK 83/2002 vp

83. MAANANTAINA 17. KESÄKUUTA 2002 kello 10

Tarkistettu versio 2.0

23) Lakialoite laiksi äitiysavustuslain muuttamisesta

 

Leea Hiltunen /kd:

Arvoisa rouva puhemies! Tämä lakialoite laiksi äitiysavustuslain muuttamisesta on toivottu ja odotettu niiden monien perheiden ja äitien ja isien kohdalla, jotka ovat vuosia ensin mahdollisesti odottaneet omaa lasta perheeseen ja on toivottomuutta ja odotusta ollut pitkään ja lapsettomuus on ollut lopulta pakko hyväksyä. Meillä on sekä mahdollisuus saada perheeseen lapsi kotimaasta että myöskin kansainvälinen adoptio on jo tänä päivänä mahdollinen, mutta valtio ei ole siinä millään lailla kulkenut rinnalla, ja tämä esitys on todella toivottu ja odotettu ja sillä lailla kiitoksella otettava vastaan. Korvaus tai tuki, niin kuin tässä nyt halutaan todeta — valiokunta muutti korvaus-sanan tueksi ja varmasti se ehkä kuvaa paremmin tätä — ei kata niitä kuluja, mitä kansainvälisen adoption kautta tulee, mutta on kuitenkin osoitus siitä, että halutaan tukea näitä perheitä, jotka ottavat lapsen hoidettavakseen ja kasvatettavakseen, ja osittain korvata kustannuksia.

Tässä on tietysti osoitus nyt siitä, mikä on ponsien merkitys. Kovasti jo odotimme, että lisätalousarviossa olisi tähän tullut selkeä kannanotto, mutta näinhän ei tapahtunut, vaan vasta tämän lakialoitteen jälkeen. Ponsihan viime vuodelta tälle vuodelle oli, että ensimmäisessä talousarviossa olisi jo tuo määräraha ollut, mutta 24.5. eduskunnalle esitetyssä lisätalousarviossahan sitä ei ollut. Toivotaan, että tätä voidaan vielä kehittää, miten näitten perheitten tukea voidaan lisätä.

Tässä on erinomaista se, että on ainakin avattu tie, että hyväksytään näitten perheitten avustaminen.

Toimi   Kankaanniemi  /kd:

Arvoisa puhemies! Todellakin eduskunnan viime syksynä joulun edellä yksimielisesti hyväksymien ponsien pohjalta partisaanien uhrit eivät ole päässeet vielä mihinkään oikeuksiin, mutta kansainvälinen adoptio on nyt meillä tässä ei toki hallituksen esityksenä, niin kuin olisimme odottaneet, vaan lakialoitteena.

On lausuttava todella kiitokset sosiaali- ja terveysvaliokunnalle, että se on tehnyt nopeasti hyvää työtä. 4. päivä kesäkuuta tuli tämä lakialoite tänne ja oli lähetekeskustelu. Nyt meillä on mietintö ja esitystä korjattu, tarkennettu, mutta ennen kaikkea se tulee tänne valiokunnan yksimielisenä esityksenä. Nyt hallituksen on joulukuun alusta alkaen ryhdyttävä maksamaan kansainvälistä adoptiota koskevaa osakorvausta kustannuksiin. Siihen on lisäbudjetissa siis tultava myös varoja, ellei momenttia ole, jolta se voidaan maksaa, eikä ilmeisesti ole. Kysymys on, jos tämä taulukko pitää paikkansa, runsaan 600 000 euron vuotuisesta summasta eli ei mistään valtavan suuresta. Toivoisin toki, että kansainvälinen adoptio sekä kansainvälisistä että lasten että Suomenkin tulevaisuuden kannalta tärkeistä syistä laajenisi ja kehittyisi tämän uudistuksen myötä.

Keskustelu päättyy.