Täysistunnon pöytäkirja 83/2002 vp

PTK 83/2002 vp

83. MAANANTAINA 17. KESÄKUUTA 2002 kello 10

Tarkistettu versio 2.0

11) Hallituksen esitys väylämaksulaiksi

 

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Lain ensimmäisen käsittelyn yhteydessä jäi esittelypuheenvuoro pitämättä. No, nyt ei tarvitse esitellä, nyt voi vain todeta ihan joitakin keskeisiä näkökohtia tästä itse väylämaksulakiesityksestä ja sitten sen perusteella tehdystä mietinnöstä.

Kun tämä vaalikausi alkoi, niin liikennevaliokuntaa kannanotoillaan työllisti aivan erityisesti kaksi asiaa: toinen oli tienpidon ongelmat ja toinen väylämaksulain käytäntöön soveltaminen. Tilanne meni niin vaikeaksi, että valiokunta joutui ottamaan itselleen tehtävän, joka sille ei normaalikäytännön mukaan kuulukaan, elikkä selvittämään, mitä oikein näissä väylämaksuasioissa käytännössä on tapahtunut ja tapahtuu suorastaan päivittäin. Meillähän on olemassa täällä jääpeite vielä laajassa osassa meriväyliä ja sisäväyliä suuren osan vuotta, jolloinka nämä väylämaksuasiat saavat aivan erityisen merkityksen, ja me jouduimme valiokuntana selvittämään näitä asioita perusteellisesti, niin perusteellisesti, että jouduimme pyytämään Tullihallitukselta ja Merenkulkulaitokselta asianomaisia asiakirjoja haltuumme voidaksemme selvittää näitten asioitten perimmäistä luonnetta ja sitä, mitä on tapahtunut.

Ensimmäinen selvitys kolmen vuoden työn tuloksena saatiin valmiiksi muutama viikko sitten. Se osoitti, että sen otoksen aluksia, joka oli otettu selvitykseen, osalta oli jäänyt väylämaksutuloja valtiolta saamatta noin 8 miljoonaa vanhaa markkaa, siis ei ollenkaan vähäpätöinen määrä rahaa. Kysymys on siis vain otoksesta eikä mistään kokonaisselvityksestä. Näiden asiakirjojen saaminen haltuun tietysti oli jo oma tarinansa. Siinä sitten valiokunta joutui toistamiseen muistuttamaan ministeriötä, että ne asiakirjat olisi syytä toimittaa meille pikapikavauhtia. Nyt tällä hetkellä on lisäselvityspyyntö ministeriössä sisällä ja toivomme, että selvitys saadaan elokuun loppuun mennessä, jonka jälkeen voidaan sitten ryhtyä tilanteen vaatimiin erityisiin toimenpiteisiin. Siihen sitten palaamme syyskuussa tänä vuonna.

Arvoisa puhemies! Tässä on nyt kysymys siitä, että on haluttu tätä jääluokkatodistuskäytäntöä, niin kuin uusi termi kuuluu, selventää niin, että poistuu muun muassa niin sanottu kikkailu konetehoilla eli se, että aluksella on useampi jääluokkatodistus erilaisia käyttötarkoituksia varten. Alus on ihan se sama, sillä on sama koneteho, mutta sillä on erilaisia todistuksia. Niitä saa ostaa muun muassa Saksan liittotasavallasta tällaisilta luokitustoimistoilta, että tarpeen mukaan kun maksaa, niin saa tämmöisiä todistuksia. Nyt sitten näitä asioita, niin kuin arvoisat edustajat ovat lukeneet, on tässä selvitetty, ja uskon, että tämä ensimmäinen vaihe väylämaksulakimuutoksessa on askel selvästi selvempään ja parempaan suuntaan, ja toivoa vain sopii, että tämä kokonaisuus saa aivan uuden todellisuuden vielä tämän vaalikauden aikana.

Keskustelu päättyy.