Täysistunnon pöytäkirja 83/2002 vp

PTK 83/2002 vp

83. MAANANTAINA 17. KESÄKUUTA 2002 kello 10

Tarkistettu versio 2.0

22) Hallituksen esitys laeiksi osa-aikaeläkettä ja yksilöllistä varhaiseläkettä koskevien säännösten muuttamisesta

 

Marjatta   Stenius-Kaukonen  /vas:

Rouva puhemies! Näihin hallituksen esityksiin liittyy myöskin ponsi, jossa edellytetään, että hallitus ryhtyy edelleen jatkotoimenpiteisiin, jotta työttömyyseläkkeen väliinputoajaryhmät saadaan kaikki pelastetuiksi. Olen todella pahoillani, että sosiaali- ja terveysvaliokunta ei ollut valmis muuttamaan pykäliä, vaikka meillä oli työasiainvaliokunnan lausunto, jossa työasiainvaliokunta esitti näkemyksenään, että samalla kertaa pitäisi korjata lainsäädäntöä niin, että kaikki ongelmatapaukset saataisiin hoidetuiksi.

Tilanteet, joihinka ihmiset ovat joutuneet, ovat täysin kohtuuttomia. Ennen kaikkea nämä väliinputoamistilanteet syntyvät tilanteissa, joissa työttömyys on alkanut ennen vuotta 1994. On monia ihmisiä, joilla ei ole mitään mahdollisuuksia saada minkäänlaista sosiaaliturvaa. He eivät saa myöskään työmarkkinatukea ilman tarveharkintaa, 60 vuotta täytettyään eivät saa työttömyyseläkettä, ja näin ollen voi sanoa, että he ovat joko puolisonsa pienten tulojen varassa taikka saattavat saada itse jotain pientä perhe-eläkettä. Tämä ei voi olla tarkoitus, että ihminen joutuu 10—15 vuotta, 65-vuotiaaksi asti, olemaan ilman omaa sosiaaliturvaa.

Toivon, että hallitus todella nopeasti tämän ponnen toteuttamiseen ryhtyy.

Toimi  Kankaanniemi  /kd:

Arvoisa puhemies! Myös henkilökohtaisesti olen vuosien mittaan saanut paljon palautetta näiltä, voisi sanoa, onnettomilta ihmisiltä, jotka eivät oikeastaan enää ihmisarvoa koe. Sellainen tilanne meillä on tässä maassa. On valitettavaa, että me päättäjät emme oikein herkällä korvalla heitä kuuntele, ja silloin aina vain siirtyy näiden suhteellisen pienten ryhmien, joista ed. Stenius-Kaukonen puhui, asian korjaaminen. Olisi ollut todella hieno asia, jos nyt olisi voitu todeta, että nämä pienehköt ryhmät, jotka sisältävät erilaisia tapauksia, olisi nyt voitu hoitaa sillä tavalla eduskunnan toimesta kuin seuraavassa asiassa oleva ongelma ollaan nyt poistamassa. Väliinputoajat pitäisi oikeastaan kautta linjan kartoittaa ja hoitaa pois, ettei vuodesta toiseen tarvitsisi kuunnella heidän ikäviä kertomuksiaan ja sanoa, että me yritämme, kun ei kuitenkaan koko tämä talo yritä.

Toivon todella vakavasti, että edes tämä ponsilausuma johtaisi siihen, että tulisi hallitukselta esityksiä, jolla tietysti keskeisin vastuu tässä asiassa on.

Keskustelu päättyy.