Täysistunnon pöytäkirja 83/2003 vp

PTK 83/2003 vp

83. KESKIVIIKKONA 22. LOKAKUUTA 2003 kello 15 (15.06)

Tarkistamaton versio 1.3

1) Hallituksen esitys laiksi tapaturma- ja liikennevakuutuslaitoksilta vuodelta 2004 perittävästä maksusta

 

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Todella, asiahan on hyvin akuutti sen takia, että tämä vanha laastarivero, mistä on vuosia käyty keskustelua, on nyt tulossa uuteen tilanteeseen, kun tapaturma- ja liikennevakuutuslaitokset ovat ilmoittaneet, että ne tulevat kilpailuttamaan eri sairaanhoitolaitoksia siitä, missä kaikkein edullisinta nimenomaan näiden vakuutuslaitosten puolesta olisi antaa vakuutetuille terveyden- ja sairaanhoidon palveluja. Tällöin tavallisen kansalaisen, joka on joutunut liikenne- tai muun tapaturman uhriksi, näkökulmasta voi olla aika hankalaa hakeutua mahdollisesti eri puolilla maata sijaitseviin sairaaloihin hakemaan tätä hoitoa, mihin vakuutusyhtiöt hänet osoittavat. Tämä keskustelu, joka nyt aivan viime päivinä on tullut julkisuudessa esille, on hyvin hankalaa lopputuloksen kannalta, jos se todella on sitten sellainen lopputulos, että tietyt sairaalat osoitetaan vakuutusyhtiöitten hyväksymiksi sairaanhoitolaitoksiksi. Tällä hetkellähän käytännössä se on mikä tahansa julkinen terveydenhoidon laitos.

Yleiskeskustelu päättyy.

​​​​