Täysistunnon pöytäkirja 83/2005 vp

PTK 83/2005 vp

83. KESKIVIIKKONA 7. SYYSKUUTA 2005 kello 15

Tarkistettu versio 2.0

6) Hallituksen esitys rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen, Suomen ja Amerikan yhdysvaltojen allekirjoittamaan luovutussopimukseen tehdyn pöytäkirjan, Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa tehdyn sopimuksen sekä Suomen ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tietyistä keskinäiseen oikeusapuun rikosasioissa liittyvistä näkökohdista tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja laeiksi niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

 

Minna Sirnö /vas:

Arvoisa puhemies! Tämä lakiesitys on osa syyskuun 11. päivään liittyvää sirpalelainsäädäntöä, jota pala palalta vähän eri näkökulmista tähän taloon tuodaan tarkoitusperänään terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden aisaan paneminen. Itse kuitenkin ilmaisisin jo tässä vaiheessa huoleni siitä, että tämä sirpalelainsäädäntö aiheuttaa tiettyjä oikeusturva- ja tietoturvariskejä ja ennen kaikkea näin lainsäätäjän kannalta koordinointiriskejä siitä, missä kaikkialla olemme mitäkin lausuneet ja kuinka hyvin ne lausunnot koordinoivat ja täydentävät toisiaan. Jo minun eduskuntakauteni aikana lakivaliokunta on useampaankin kertaan ottanut näihin teemoihin eri yhteyksissä kantaa, ja tietyllä tavalla tuntuu ikävältä, että joudumme toistuvasti palaamaan samaan teemaan.

Oikeusturva- ja tietoturvariskiongelman lisäksi tähän liittyy myös ongelma, että kun käymme jatkuvasti keskustelua lähinnä terrorismiin ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyvästä ongelmatiikasta, niin menetämme sen suhteellisuudentajun, että suomalainen nainen todennäköisemmin kuolee perheväkivallan uhrina kuin terroriteon uhrina tai että suomalainen mies kuolee todennäköisemmin kapakkatappelussa kuin kansainvälisen rikollisliigan teurastamana, niin että tietyllä tavalla me puhumme täällä ehkä kuitenkin asioista, jotka ovat aika kaukana suomalaisten arjesta.

Keskustelu päättyy.