Täysistunnon pöytäkirja 83/2007 vp

PTK 83/2007 vp

83. TIISTAINA 20. MARRASKUUTA 2007 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

13) Hallituksen esitys laiksi Kansaneläkelaitoksen oikeudesta saada elatusturvaa koskevia asiakastietoja

 

Marjaana Koskinen /sd:

Arvoisa herra puhemies! Tässä on kyse Kansaneläkelaitoksen oikeudesta saada elatusturvaa koskevia asiakastietoja. Tämä lainsäädäntö perustuu Paras-hankkeeseen, eli ollaan elatustukiasioita tai -maksatusta siirtämässä Kansaneläkelaitokselle ja nyt sitten tietokannat halutaan saada kuntoon, ja tämä on tavallaan sillä tapaa tekninen lainsäädäntö. Mutta tähän liittyy myös se, mikä niiden ihmisten, jotka kunnissa ovat elatustukiasioita käsitelleet, kohtalo tulee olemaan. Valiokunnan kuulemisen yhteydessä tämä asia oli vielä auki, eli siellä on kuitenkin paljon ihmisiä, jotka tätä työtä ovat kunnissa tehneet. Toivoisi vaan, että Kansaneläkelaitos käyttää sitä tietotaitoa hyödyksi, kun näitä työntekijöitä sinne Kelan puolelle tarvitaan. Eli on vielä suuria kysymysmerkkejä, mutta on sinänsä selvä tämä kohta, että tämä lainsäädäntö tarvitaan, koska Kelalle nämä asiat siirtyvät.

Keskustelu päättyi.