Täysistunnon pöytäkirja 83/2007 vp

PTK 83/2007 vp

83. TIISTAINA 20. MARRASKUUTA 2007 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

4) Hallituksen esitys laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

 

Sanna  Lauslahti  /kok:

Arvoisa puhemies! Alkoholi on kansamme pikkupahe edelleen. Eurooppalainen, maltillinen alkoholinkäyttö on vielä piilossa nurkan takana, eikä alkoholiveron alennus ole vienyt Suomen kansaa eurooppalaisempaan suuntaan. Kansamme juo yhä enemmän, juomme runsaan 10 litraa alkoholia vuodessa henkeä kohti puhtaaksi alkoholiksi muutettuna.

Alkoholismi on hitaasti hiipivä sairaus. Illalla otettu yksi pullo olutta muuttuu vähitellen huomaamatta viideksi pulloksi illassa. Alkoholisti ei tunnista itsessään asuvaa sairautta. Alkoholismin estämiseksi meidän on tehtävä kaikki toimemme. Sen estäminen pelastaa monia perheitä. Päätökset, joilla verotuksen ja palveluiden keinoin tartumme alkoholismiin, näkyvät niin ihmistasolla kuin yhteiskuntamme taloustilanteen parantumisena. Yhä useamman syrjäytyneen saamme työhön.

Kuningas alkoholi selittää mielenterveysongelmien, syrjäytymisen ja terveydenhuollon kustannusten nousua. Päättäjinä meillä onkin vastuu alkoholismia sairastavien määrän alentamisesta. Hyvä, että nykyinen hallitus tarttuu tilanteeseen ja korjaa jonkin verran aiemmin tehtyä päätöstä alentaa alkoholiveroa. Tilanne on toinen kuin muutama vuosi sitten. Tuonti naapurista ei ole enää niin halpaa kuin aiemmin. Muun muassa laivamatkat ovat kallistuneet ja Virossakin viinan hinta on noussut.

Nykyinen meininki, jossa teini voi ostaa taskurahalla Koskenkorva-pullon, on järjetön. Teini on hintatietoinen. Teinille voi olla ratkaisevaa myös väkevän viinan pullon näppärä koko verrattuna olutpulloon. Se menee pieneen reppuun ja on helposti kuljetettavissa vaikka koulun diskoon. Väkevä viina voi myös tappaa. Sairaaloissa tuttu näky teho-osastoilla on alkoholimyrkytystilat.

On hyvä, että valiokunta toteaa, että alkoholiverotuksen toimivuutta tulee seurata ja tarvittaessa toimia nopeasti. Mielestäni alkoholiveroa voisi nostaa nykyisestä roimasti enemmän. Koskenkorva-pullo voisi maksaa nykyisen 9,35 euron sijaan tuplasti enemmän, 20 euroa esimerkiksi. Lisäksi meidän pitää saada nuorten keskuuteen uusi ilmiö: pop on olla päihteetön, kännissä oleminen on tyhmää.

Lopuksi lapsen oikeuksien päivänä toivon, että lapsilla olisi mahdollisuus turvalliseen lapsuuteen, jossa alkoholi ei ole kuningas.

Pentti  Tiusanen  /vas:

Arvoisa puhemies! Mielestäni, ja viittaan tässä ed. Lauslahden puheenvuoroon, me Suomessa olemme sekä opetelleet eurooppalaisen juomatavan ja juomakulttuurin että säilyttäneet suomalaisen juomakulttuurin. Meillä on nämä molemmat käytössä, ja sen vuoksi on tietysti mahdollista, että me käytämme yli 10 litraa sataprosenttiseksi alkoholiksi muutettuna tätä päihdettä henkeä kohti vuodessa. Nyt kun ed. Lauslahti kulkee tässä salissa edestakaisin, niin totean, että hän on ainut kokoomuksen paikalla oleva kansanedustaja, jota vahvistavat keskustasta sitten ed. Lauri Oinonen, joka on aina paikalla, ja vihreistä ed. Pulliainen, eli kyllä hallituspuolueista kuitenkin kolme on. Meitä muita on sitten vain viisi. (Ed. Pulliainen: Joo, ja taso on mitä huikein!) — Taso on toki kaikin puolin hyvä.

Puhemies! Silloin kun tämä edellisen hallituksen erehdys tapahtui eli laskettiin yhdellä kolmasosalla alkoholiveroa, niin sehän kohdistui ennen muuta väkevään viinaan ja silloin hallitus omassa esityksessään, sen yleisperusteluissa, totesi, että on odotettavissa vuosittain noin 600 alkoholikuoleman lisä muihin, jo koettuihin alkoholikuolemiin. Ja näin tapahtui. Samoin yleistyivät täällä mainitut alkoholisairaudet maksakirroosista alkaen aina sydänsairauksien vaikeutumiseen, puhjenneisiin vatsahaavoihin, haimatulehduksiin jne., niiden määrä on lisääntynyt.

No, hallitukseltahan tämä teko ei vaatinut mitään rohkeutta, koska se ei itseään asettanut alttiiksi vaan nimenomaan ne, joilla on alkoholinkäyttö jo aikaisemmin ollut ongelmallista, ja kun viinan hinta niin voimakkaasti laski, niin edelleen juotiin, lainausmerkeissä, kaikki rahat ja silloin oli enemmän, mitä juoda, sai huomattavasti enemmän, jolloin sen terveysvaikutus myös oli huomattavasti suurempi. Tämä on nyt siis tähän saakka tapahtunutta.

Nyt hallitus tuo korjausliikkeen, mutta mielestäni se on jäänyt kesken, olisi pitänyt pystyä parempaan. Nyt tietysti salista on tulossa esityksiä, jotka tähtäävät parempaan kuin mihin hallitus on pystynyt, eli selkeämpään alkoholiveron nostoon. Tämä Viron-tuonti, harmaa tuonti, ei riitä selitykseksi eikä anteeksipyynnöksi tässä asiassa, tässä on kysymys niin paljon suuremmasta kysymyksestä.

Ja vielä jos palaamme tähän lapsenpäivä-aiheeseen, niin nuorison alkoholinkäyttö on tietysti sellainen asia, jonka lopulliset vaikutukset yhteiskuntaan tuntuvat sitten lähivuosikymmenien aikana. Jo tänään tapahtuu niin päivystyspoliklinikoilla ja sairaaloiden vastaanotoissa, että viikonloppuisin saattaa todella olla 80 prosenttia potilaista ja asiakkaista alkoholin vaikutuksen alaisina ja heidän hoitoonhakeutumisensa keskeisin syy on alkoholisairaus tai sen vaikutuksesta tapahtunut onnettomuus.

Lauri  Oinonen  /kesk:

Arvoisa puhemies! Täällä on käytetty kaksi erittäin hyvää puheenvuoroa, ed. Lauslahden ja ed. Tiusasen puheenvuorot, käsiteltävänä olevasta asiasta, alkoholiongelmasta, jota alkoholiverolla tässä yritetään aivan oikean suuntaisesti korjata.

Henkilökohtaisesti olen täysin samaa mieltä, että viime vaalikaudella tehty voimakas alkoholiverojen alentaminen oli teko, jota ei olisi pitänyt tehdä. Tietyt perusteet sille oli, mutta mielestäni tehty korjaus hallituksen esityksellä, jota nyt käsittelemme, on vähintäänkin oikean suuntainen. Mielestäni, aivan kuten edellisissä puheenvuoroissa todettiin, alkoholihaittojen ja -ongelmien vuoksi olisi pitänyt voida enemmänkin veroja korottaa, koska nämä alkoholihaitat ovat yhä enemmän yhteiskunnassa myöskin taloudellisesti veronmaksajille tulevia kustannuksia ja kuluja.

Toivonkin, että voitaisiin joskus saada oikein selkeät tilastot siitä, kuinka alkoholihaitat voidaan muuttaa rahaksi, ja verrata tätä menetettyä alkoholiongelmien kustannusta suhteessa alkoholista saatuihin verotuloihin. Uskon, että tuo olisi hyvin hätkähdyttävä tilasto, tällaisia on joskus esitetty. Niitten laadinta on vaikeaa, koska kaikki asiat eivät ole aivan yksiselitteisesti osoitettavissa ja sen lisäksi inhimilliset kärsimykset eivät ole myöskään rahaksi muutettavissa. Mutta haitat ovat varmasti hyvin paljon suuremmat kuin alkoholiverotuotto, ja sen jo pitäisi hätkähdyttää valtiontaloudesta vastaavia.

Ajatus, että laiton alkoholintuonti lisääntyisi hyvin voimakkaasti, jos alkoholivero olisi korkea, ei mielestäni toimi. Alkoholia tuodaan nytkin, sitä on tuotu aina laillisesti, ja nykyiset määräykset sallivat valitettavasti kovinkin suuret alkoholimäärät tuotavaksi, joten tuokaan peruste ei mielestäni ole paikallaan alkoholin alhaiselle verokannalle.

Täällä on tänään viitattu lapsenpäivään. Me tiedämme sen, että alkoholi on suuri ongelma hyvin monissa lapsiperheissä. Tämän vuoksi toivon, että hyvin pikaisesti hallitus tarkkailee tätä alkoholiverotilannetta ja jatkaa nyt valitsemallaan suunnalla alkoholiveropolitiikassa.

Tero Rönni /sd:

Arvoisa puhemies! Voisi sanoa, että täällä on käytetty kolme täysin asiantuntematonta puheenvuoroa ennen tätä. Näitä puheita yleensäkin tästä asiasta ovat täällä käyneet puhumassa ja olleet pitämässä semmoiset ihmiset, jotka joko ovat täysraittiita taikka sitten ovat notkuvien pöytien ääressä täällä, jotka eivät ole viinakaupassa käyneet ja omalla rahalla viinaa ostaneet eivätkä myöskään nähneet sitä, miten sen tuonti ja se elämä tänä päivänä sujuu niin rajan takana kuin täällä Suomessakin.

Olen vakavasti sitä mieltä, että viime kaudella tehty päätös oli täysin oikea ja ajankohtainen ja se oli pakko tehdä. Nyt olen hallituksen kanssa kyllä tosin samalla linjalla, että tämä kestää tämän korotuksen, mutta ei paljon suurempaa. Jos ajatellaan, että Ruotsissa tilastoimaton kulutus — tai millä nimellä se nyt kulkee oikein sitten virallisesti, niin, tilastoimaton kulutus — muodostaa 31 prosenttia kokonaiskulutuksesta, kyseessä on aika iso prosentti, kun meillä lasketaan, että se on vain 18 prosenttia.

Jos te menette käymään tuolla Tallinnassa ja olette siellä lauantaina ja katsotte, kun suomalaiset linja-autot parkkeeraavat niitten viinakauppojen eteen ja kun ruvetaan lappaamaan ruumat täyteen, niin eivät riitä enää tavalliset linja-autot, joissa on kaksi akselia, vaan useimpien linja-autonomistajien on täytynyt hommata telibussit, jotta kantavuudet kestävät. Sitten siellä on tämmöisiä pikkubusseja taikka pakettiautoja, joihin lavakaupalla mätetään sitä tavaraa sieltä.

Kun tiedän hyvin tilanteen ennen tätä viinan hinnan alentamista Suomessa, niin pirtua ja pontikkaa oli saatavissa joka puolella ympäri Suomea vaikka kuinka paljon. Sitä oli saamaksella, mutta sitä piti ostaa aina vähintään 10 litraa kerralla, sitä ei pienemmissä erissä juuri myyty. Nyt sitä ei ole enää sen jälkeen näkynyt missään. Siis se oli ensinnäkin paljon vaarallisempaa ainetta kelle tahansa, kun sen laatu oli mitä sattuu, sitten siitä ei maksettu euroakaan veroa, eikä se koitunut kenenkään hyväksi tässä maassa. Kyllä kannattaisi miettiä, jos lähdetään huutamaan, että pitää nostaa 20 prosentilla taikka 30 prosentilla. Kyllä se voi olla, että sillä tehokkaasti tapetaan meidän Alko, mutta ei sillä alkoholipolitiikkaan kyllä vaikuteta yhtään mitään muuten kuin kielteisesti.

Kyllä tilanne on se, että viina on aina hintansa väärti, näin on sanottu kautta aikain. Nyt minä väitän, että niissä perheissä, joissa alkoholi on ongelma, ja niissäkin, joissa se ei ole ongelma mutta silti sitä käytetään, käteen jäävän rahan osuus siihen ruokaan on tällä hetkellä isompi kuin siinä vaiheessa, jos hintaa nostetaan oleellisesti ylemmäksi. Väitän, että tilanne on parempi tällä hetkellä kuin jos sitä hintaa ruvettaisiin hilaamaan ylöspäin, koska ne, joilla tästä asiasta on ongelma, sen alkoholin hakevat jostain muualta tai sitten rupeavat keittämään itse. Se on totta kai aina vaan hankalampaa ja aina vaarallisempaa. En minäkään sano, että me suomalaiset olisimme mitenkään fiksuja alkoholinkäyttäjiä, ei missään nimessä, ja niitä ongelmia on. Mutta ei se kyllä tällä hintapolitiikalla muutu mihinkään.

Minä kyllä hyväksyn tämän hallituksen esittämän miedon korottamisen, eikä se mitenkään ihan pikkuinen ole, 11 prosenttia, sen hyväksyn tällä hetkellä, mutta en kyllä yhtään enempää. Tämä kiihdyttää meillä inflaatiota edelleen, tämäkin. Ei näitten verojen korottaminen niin kauhean ylentävää ole. Pitäisi pikkuisen miettiä, mistä korotetaan. Meillä olisi varaa korottaa kyllä vähän näitten rikkaitten veroja. Kun ed. Lauslahti äsken sanoi, että jopa lasten viikkorahalla saa pullon kossua, niin kyllä se tietysti on kokoomuslaisten ongelma, kun he antavat niin suuria viikkorahoja lapsilleen, että niillä pystyy ostamaan kossua. Mutta eihän työläislapsille niin suuria viikkorahoja voida antaa, että niillä kossupulloa sentään saa. Siellä vitonenkin on iso raha jo. Valitettavasti tässäkin se ero näkyy.

Erkki  Pulliainen  /vihr:

Arvoisa puhemies! Tämä ei ole nyt ainakaan se asia, jossa minä rupean väittelemään ed. Rönnin kanssa siitä, kummalla meistä on enemmän kokemuksia ja kuinka relevantteja ne kokemukset ovat, puhumattakaan yleisestä tietämystasosta. Mutta siitä huolimatta, arvoisa puhemies, rohkenen kuitenkin tämän puheenvuoron käyttää, koska asia päätä kivistää.

Silloin kun käytiin tämä aikaisempi keskustelu ja viinaveroale toteutettiin, niin — niin kuin tässä ed. Rönniä ennen pidetyistä puheenvuoroista kävi ilmi — kaikki ne odotukset seurausvaikutuksista, jotka tuotiin esille, kielteiset odotukset ja myöskin myönteiset, jos sellaisia oli, ovat toteutuneet. Näihin jälkimmäisiin arvolähtökohdista katsottuna kuuluu myöskin se, mitä ed. Rönni äsken totesi, koska sellaisiakin puheenvuoroja silloin käytettiin, siis toisin sanoen, että jotkut viinarallit niin sanotusti tulevat vaikenemaan, ja näinkin on käynyt. Tämä on ihan kaikki totta.

Silloin oli kysymys arvottamisesta. Silloinkin oli kysymys konsultin valinnasta. Mikä koskee konsulttia, niin konsultti oli sama silloin kuin on nyt, elikkä valtiovarainministeriö. Sieltä maalattiin kaikki pirut seinille, mitä voi maalailla vaan. Niihin maalailuihin kuului se, että muun muassa käy niin kuin ed. Rönni äsken sanoi, että Alko romahtaa, mutta myöskin se, että verotulot tällä puolella romahtavat jnp.

Siihen arvottamiseen kuului sekin, että sitten tästä viina-alesta, veroalesta ja viinan vähittäismyyntialesta, seuraa sitten kustannuslisiä, mutta ne kustannuslisät arvotettiin pienemmiksi kuin nämä odotettavissa olevat hyödyt suhteessa, sanotaanko, globalisaatiotilanteeseen, jota mitattiin silloin Alko-asioilla.

Nyt tällä hetkellä tilasto on siis selvä. Elikkä siellä inhimillisellä puolella ja inhimillisyyden päättymispuolella tilastot ovat sellaiset juuri kuin ed. Tiusanen totesi. Tuoreimmat tilastot julkistettiin, radiota seurasin tuolla työhuoneessani, muistelen, viime tai toissa viikolla. Siellä oli 1 300 juuri selvää tapausta suhtkoht lyhyessä ajassa, jossa oli viinaan kuoltu. No, minä uskon näitten tilastojen oikeellisuuteen täydellisesti. Kun minun kavereitani ... Minä kuulun niihin tyyppeihin, jotka saattavat istuskella kantakapakassa tuntikausia puolukkamehua kitaten vain sen takia, että kavereitten kanssa on mukava jutella ja elämää sieltä, ei niin hyvältä puolelta, seurata. On hyvä olla siinäkin elämässä mukana. Minun kavereistani on poistunut kohtuuttoman monta sen alepäätöksen jälkeen, ja nimenomaan on ollut liikaa viinaa eikä mitään muuta, yksinkertaisesti vain tästä syystä.

Elikkä minä siinä arvottamismaailmassani pidän silloista alepäätöstä virheellisenä. Siis se oli minun mielessäni selvä virhe. Irvokkaaksi sen päätöksen teki se, että sen ajoivat läpi raivoraittiit, elikkä siis sillä tavalla ei niin kuin mitään. Nyt siis ollaan korjaamassa tilannetta oikeaan suuntaan. Minä olisin ollut valmis äänestämään veron reippaamman korotuksen puolesta, mutta siihen nyt ei poliittisia edellytyksiä ollut.

Kun täällä sitten ansiona pidetään sitä, että valiokunta kehottaa seuraamaan tilannetta, niin, arvoisa puhemies, minun tulkintani on se, että niitä seurausvaikutuksia ei voi olla seuraamatta. Vaikkei haluaisikaan, niin joutuu seuraamaan näitä seurausvaikutuksia.

Reijo  Paajanen  /kok:

Arvoisa puhemies! Pakko tulla tänne pönttöön asti ihan, tämä on niin keskeinen aihe, mikä kiinnostaa laillistettua viinakauppiasta, vuodesta 1976 alkaen vuoteen 2003. Pappani toimi viinakauppiaana ennen sotia ja myös hotellinpitäjänä Mikkelissä, Mikkelin Seurahuoneella, elikkä verenperintöä. 50—60-luvulla ravintolassakävijän normaali seuralainen oli taskumatti. Alkoholipolitiikka ja alkoholi on ollut säännösteltyä 90-luvun puoliväliin asti. Vasta nyt on purettu Alkon monopolia, tuonteja jne. Minusta suurin virhe, minkä tämä suomalainen yhteiskunta on tehnyt alkoholipolitiikan suhteen, on, että tämä on ollut tällaista kiellettyä. Appiukkoni ja isäukkoni joivat puupinon välissä Koskenkorvaa, ja sitten äiti ihmetteli mökillä, mitä se pyörii tuossa nyt noin ikään, sattuiko sitä halko päähän.

Minä olen aivan samaa mieltä kuin ed. Rönni tästä, sataprosenttisesti. Nämä korotukset eivät ole olleet se pääsääntöinen malli, millä suomalaiset ovat viinalla itseään tappaneet. Minä muistan, kun 50-luvun lopulla tenttua joivat kaverit siinä ja hakkasivat päätänsä asfalttiin jne. Kyllä kasvatusta pidän kaikista pahimpana ongelmana, mikä on vuosien saatossa ollut alkoholikulttuurin suhteen. Niistä kahdesta pahasta omalla tavallaan, kun alkoholiveroa laskettiin viime eduskuntakaudella, tämä harmaa talous, joka on valtava ravintola-alalla, taatusti olisi ollut merkittävästi pahempi, jos sitä laskutoimenpidettä ei olisi tehty. Kun nyt tehdään tämä korjaus — ja tätä korjausta voidaan tehdä myöhemminkin, ylöspäin — niin näen, että liikutaan oikeilla linjoilla. Ehkä väkevissä olisin jopa hivenen enemmänkin ollut valmis veroa korottamaan. Mutta jos nyt, kun pakkausvero poistuu, oluen hintataso ei nouse, niin tältä osin olisin olutta ollut myöskin hivenen enemmän nostamassa.

Minua huolestuttaa ravintoloitten tulevaisuus, ja tämä alkoholiveron korotus koskee tietysti ravintoloita keskeisesti. Minusta on paljon parempi, että alkoholia nautitaan valvotussa ympäristössä kuin tuolla puistoissa ja puskissa. Tältä osin olen monesti tuonut esiin sen, voisivatko ravintolat saada niin sanotusti jollakin pienellä tukkuhinnalla ostettua alkoholin sisään, jolloin tuo anniskeluhinta ei nousisi kohtuuttomasti ylöspäin.

Minä näen, että tämä veronkorotus kaikessa karmeudessaan monelle on kaikesta huolimatta tähdellinen, mutta määrät ovat kutakuinkin kohdallaan. Se jeesustelu siitä ... Esimerkiksi kun ed. Tiusasen puhetta kuunteli, niin hämmästelen sitä, ettei nähdä niin kuin metsää puilta ja tuolta käytännön tasolta, miten suomalainen yhteiskunta elää.

Pentti Tiusanen /vas(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Puuttuisin ed. Paajasen, sanoisinko, väitteeseen, ettei nähdä, miten käytännön tasolla eletään: Viittasin edellisen hallituksen lakiesityksen perusteluihin. Kun ei siellä kokoomus ollut, ed. Paajanen, niin en tiedä, kiistättekö ne. Toinen, mihin viittaan, on vaikkapa sairaanhoitopiirini Kymenlaakson keskussairaalan päivystyspoliklinikan toiminta, jonka tiedän varsin hyvin, ja lisäksi viittaan julkisuudessa, muun muassa lääketieteellisessä kirjallisuudessa ja Lääkärilehdessä, oleviin alkoholisairauksia koskeviin artikkeleihin ja yleensä tähän tosiasiaan, miten paljon tällä hetkellä alkoholiongelma rasittaa sairaan- ja terveydenhoitoa. Sitten lasten ja nuorten suhteen: olkaa hyvä, ed. Paajanen, käykää tuossa rautatieasemalla, niin näette, että siellä on sitten niitä "mäyräkoiria", jotka maksavat vuodesta vuoteen entistä vähemmän, ja niiden sisällön juoneita tuollaisen palosammuttimen, vaahtosammuttimen, kokoisia kansalaisia.

Esa Lahtela  /sd:

Arvoisa puhemies! Näistä kysymyksistä voi olla monta mieltä.

Ihmettelin vaan tässä hallituksen esityksessä näitä mittasuhteita, kun tässä on arvioitu määrätty määrä, joka määrä on aika pieni, mitä tulee muualta kuin laillisen viinakaupan kautta, koska ainakin tuolla itärajalla, missä itse asun, ei hirveän paljon ole vähentynyt se tuonti tuolta Venäjän puolelta, koska hintaero on aika iso yhä edelleen. Siinä mielessä ed. Rönnille voisi todeta, jotta kyllä ainakin tuolla meillä päin vielä sitä kotipolttoakin jonkun verran harrastetaan. Vaikka sokerin hinta on kallis, niin siitä huolimatta vielä sitä tehdään, joka ei tilastoidu. Siinä mielessä ihmettelinkin, mistä hallitus nämä tietonsa on onkinut, kun siinä joitain prosentteja esitellään, koska todennäköisesti se tilastoimaton kulutus on, niin kuin ed. Rönni täällä totesi, huomattavasti isompi. Jos käy tuolla Tallinnassakin esimerkiksi, niin kun katsoo niitä ihmisiä, ne föijaa sen bussin tavaratilan kokonaan täyteen väkeviä viinoja. Siihen on vaikuttanut tämä meidän veropolitiikkamme, jotta nyt niin paljon ei tuoda mietoja, mutta sieltä tuodaan 80-prosenttista ja mitä se onkin, hirveän väkeviä, ja kun se alalaatikko on täynnä, niin siellä mahtaa olla, kun se muutetaan vähän laimeammaksi, aikamoiset määrät. Siinä mielessä toivoisi tarkempaa syyniä, mitähän se mahtaa ollakaan se laiton tuonti.

Sinällään aikanaan olin sitä mieltä, jotta se veroale piti tehdä, mutta nyt voidaan kyllä nostaa sitä. En tiedä, onko se yksinomaan veroalen syytä, mitä tuolla tapahtuu terveyspuolella, mutta sillä oma vaikutuksensa on olemassa. Mutta nyt sen näkee kyllä, jotta kun vähän muutetaan ylöspäin, niin käypi lisääntymään se tuonti tuolta rajojen takaa, koska nyt on kaikki vapautunut ja sieltähän voi tuoda määrättömiä määriä näköjään, mihin kukaan ei puutu.

Raimo Vistbacka /ps:

Arvoisa herra puhemies! Viinavero ja viinan hinta ovat tietysti aina puhuttaneet tässä talossa, ainakin tämän yli 20 vuotta, minkä itse täällä olen ollut. Itse vastustin silloin aikoinani tätä 40 prosentin kertarysäystä, ja se oli minun mielestäni suurin virhe tässä uudistuksessa, että niin paljon kerralla laskettiin sitä. Nyt se alkoholipolitiikan muutos, joka silloin tehtiin, eli se, että lähdettiin suosimaan väkeviä, on johtanut myös siihen, että nuorison osalta ei oikeastaan mitään välivaihetta ole vaan siirrytään suoraan Koskenkorvaan. Se on monelle nuorelle aika kohtalokasta ollut.

Itse tiedän entisen ammattini johdosta myös sen, mikä tilanne on, on viinan hinta korkea tai ei, eli sen, niin kuin ed. Rönni sanoi, että ne, jotka juovat, juovat varmasti ja ostavat, oli hinta mikä hyvänsä, taikka sitten jos ei ole rahaa ostaa, harrastetaan niin sanottua kotipolttoa. Salakuljetus erityisesti oli silloin ainakin Pohjanmaalla, jossa nimismiehenä ja syyttäjänä toimin, erittäin yleistä. Silloin konttikaupalla viinaa tuli jonnekin kuntaan, ja sieltä sitten sitä yritettiin myydä niin, että poliisi ei saisi kiinni näitä välittäjiä.

Myöskin valiokunnan mietinnössä todetaan, että pimeiden markkinoiden luonnetta ja toimintakykyä kuvastaa toisaalta se, että ammattimainen salakuljetus on siirtynyt Tullin takavarikkotietojen perusteella samanaikaisesti alkoholista tupakkaan, eli salakuljetusta ei nyt tässä hintatasossa ole sitten harrastettu. Tietysti jonkin verran tuontiviinoja tuodaan, niin kuin ed. Esa Lahtela täällä totesi.

Mutta, arvoisa puhemies, minun mielestäni tärkeintä on se, että nuorison osalta suoritettaisiin valistustoimintaa kouluissa. Tällä hetkellä tilanne valitettavasti on se, että sellaista valistustoimintaa, mitä aikaisemmin oli — oliko sillä sitten suurta tulosta, siihen en osaa sanoa — ei ole juuri lainkaan enää kunnissa. Eli myöskin viranomaisten toimesta se puuttumiskynnys on noussut, ja tuolla periferiassa ei poliisia näy enää kuin kerran kuukaudessa, ja nyt kun hallitus muuttaa (Puhemies: 2 minuuttia kulunut!) tuota kihlakuntajärjestelmää, niin vielä vähemmän valvontaa tulee reuna-alueille.

Pertti Virtanen /ps:

Arvoisa puhemies! Pidin viime kerralla tästä pitemmänkin esitelmän, mutta sen verran nyt sanoisin, että tässä nyt, niin kuin edustaja äsken sanoi, se 40 prosenttia oli paljon, mutta nythän kaikki hakevat näitä rajoja. Eli kun valtion täytyy tasapainotella tällä ihmisten humalamäärällä ja sillä kuinka paljon voi juoda ja kehtaa ottaa ja muuta vastaavaa, niin nythän kaikki Baltian maat, Latvia, Liettua ja Viro, ovat nostamassa omia alkoholiverojaan — Viro taitaa nostaa peräti 38 prosenttia, minä en ole ihan varma, mutta minä luin tästä, kun minä tulin Via Balticaa. Eli kaikki hakevat nyt sitten tasapainoa tässä, mikä olisi semmoinen kohtuullinen vero, ettei sitten olisi tätä salakuljetusta Virosta ja — niin kuin kaikki tietävät, mistä sitä salakuljetusta tulee, muualtakin kuin Virosta — tuolta idästäpäin. Siis tässä on tämmöinen hakuvaihe päällä, mutta tämä on pitkä prosessi tietysti, jonkun moraalin tai arvomaailman muuttaminen tai nuorison jotenkin muuten tajuamaan saattaminen, mutta sen on oltava tässä tietysti mukana, tämän arvokeskustelun muutenkin, siis nuorison osalta. Mikä muuten onkaan pahempaa kuin justiin se, että tämä tämmöinen arvoton maailma tavallaan sitten tarjoaa nuorisolle mahdollisuuksia saada helpolla viinaa, se on tietysti tämä laajempi kysymys.

Toinen on se, että kun valtio aina tällä on keinotellut, niin nyt oli justiin taas uutisissa, että rattijuoppous ei ole yli kymmeneen vuoteen lisääntynyt ollenkaan. Kuitenkin tässä laitoksessa aina hurskastellaan sillä, että ollaan kiristämässä kaikkia promillerajoja ja muuta vastaavaa, mutta justiin tällä alueella tämä, voisiko sanoa, väkevien juomien kulutus ei näytä ainakaan pahemmin lisääntyneen. Kun sähköstäkin hurskasteltiin justiin, että nyt nostetaan sitä sen takia, kun yksityiset ihmiset ovat ruvenneet kuluttamaan sitä äkkiä enemmän, niin minä en muista, olisiko täällä kukaan sanonut sitä, että yhtäkkiä tuli miljoona digiboksia tähän maahan tässä muutama kuukausi sitten ja vähän piikki nousi. Tarkoitan sitä, että tähän verrattuna kulutuksen kasvu oikeastaan niillä aloilla, jotka ovat vaarallisia, kuten rattijuoppouden alueella ei näy, kuulemma joku on onnistunut ilmeisesti nyt siinä. Toivottavasti tässäkin löytyisi semmoinen kohtuuraja, kohtuuveroraja, kohtuu kaikessa verossa myös.

Reijo Paajanen /kok:

Puhemies! Vielä lyhyesti. Olen samaa mieltä ed. Tiusasen kanssa, että on oltava todella suuresti huolissaan jo niistä luvuista tuolla terveysasemilla ja siitä, minkä verran alkoholin suhteen sairastumisia ja kuolemia tapahtuu. Mutta ne eivät johdu yksinomaisesti verojen korotuksesta, se on taatusti selvää. Kyllä minä olen aivan samaa mieltä kuin ed. Vistbacka, että tässä pitää antaa tätä valistusta, kasvatusta nuorille, lapsille, perheille, vanhemmille vastuuta. Siitä on valtavasti kiinni tämä tulevaisuuden tilanne, millä tavalla tällä saralla edetään.

Tero Rönni /sd:

Arvoisa puhemies! Ed. Vistbackalta täytyy kysyä, pitäisikö ne peltipoliisit nyt sinne valjastaa, kun niitä paikallisia poliiseja ei siellä enää ole, peltipoliiseille lyödä koppalakki ja laittaa alkometri kouraan, valjastaa heidät valvomaan sitä alkoholinkäyttöä siellä paikkakunnalla.

Ja ennen kuin ed. Virtanen lähtee, niin kysyn, tarkoititteko te puheellanne, että näitä digibokseja pitäisi ruveta verottamaan vai ... (Ed. Pertti Virtanen mennessään pois salista: Ei, vaan sähkön hintaa nostettiin sen takia, kun yksityistaloudet ovat nostaneet yhtäkkiä sähkön ...)

Puhemies:

Seisaaltaan ei huudella salissa.

Puhuja:

Puhemies! Jatkan tästä, että sinänsä pyydän huomauttaa, että tälläkin hetkellä viinan hinta on Virossa noin 50 prosenttia halvempaa kuin Suomessa. Siis raaka viina on noin puolet halvempaa Viron puolella. Ja jos mennään viiniin, niin Saksasta saa noin 20—30 prosenttiin Suomen hintaan verrattuna samanlaista viiniä kuin mitä on täälläkin. Elikkä hintaerot ovat kohtalaisen suuret kuitenkin. Ja jos vähänkään suurempaa määrää tarvitsee, kannattaa se edelleen juhlia varten hakea esimerkiksi tuolta lahden toiselta puolen, kun ei matkustaminen kuitenkaan niin paljon tule maksamaan. Ja kun siihen lasketaan se, jos parikin ihmistä on hakemassa, niin kyllä tästä aika paljon jää. Että kyllä tässä onneksi nyt realistisia puheenvuoroja ovat edustajat Lahtela ja Vistbacka käyttäneet. Siinä niin kuin maakunnan miesten kokemuksen ja näkemyksen rintaääni on kuulunut ja todellista tietoakin on saatu asiasta esiin.

Keskustelu päättyi.

​​​​