Täysistunnon pöytäkirja 83/2007 vp

PTK 83/2007 vp

83. TIISTAINA 20. MARRASKUUTA 2007 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

7) Hallituksen esitys laiksi rautatielain 26 ja 28 §:n muuttamisesta

 

Raimo Vistbacka /ps:

Arvoisa herra puhemies! Kun itse en enää ole liikenne- ja viestintävaliokunnassa, niin kiinnitin vaan huomiota siihen, millä tavoin Ratahallintokeskus voi nyt hankkia liikenteenohjauspalveluja ja myös ratkaista liikenteen häiriötilanteissa asioita. Ja kun täällä puhutaan siitä, että näitä voidaan hankkia myös yksityisiltä palvelujen tuottajilta, haluaisin vaan muistuttaa siitä, millä tavoin rautateillä nyt on käynyt näitten teknisten ongelmien johdosta tilanteissa, joissa jotakin on tullut ja myöhästymisiä on ollut erittäin paljon. Syyksi on väitetty yksinkertaisesti sitä, että kun on ostettu kilpailutuksen kautta yksityisiltä, niin koulutus ei vastaa sitä, mitä sellaisilta asentajilta vaaditaan, jotka pystyvät hoitamaan näitä asioita kuntoon.

Toivoisin, että jos näitä lähdetään nyt yksityisiltä ostamaan, niin silloin Ratahallintokeskus huolehtisi siitä, että koulutus on riittävä ja myöskin kyseisten yrittäjien tai henkilöitten pätevyys vastaa sitä tasoa, mikä siinä työssä vaaditaan.

Erkki  Pulliainen  /vihr:

Arvoisa puhemies! Täydennän vielä pikkuisen sitä, mitä ed. Vistbacka sanoi. Tästä kaikesta kerrottiin hyvin tarkkaan silloin, kun yhdessä olimme tuolla liikenne- ja viestintävaliokunnassa ja kävimme näitä asioita esimerkkitapausten mukaan läpi. Siitä huolimatta on jännittävää, että ei ikään kuin todisteta sen puolesta, että nämä asiat on otettu huomioon valmistelussa.

Keskustelu päättyi.