Täysistunnon pöytäkirja 83/2007 vp

PTK 83/2007 vp

83. TIISTAINA 20. MARRASKUUTA 2007 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

8) Hallituksen esitys laeiksi ajoneuvolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen ja eräiden muiden lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta sekä ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 14 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

 

Raimo Vistbacka /ps:

Arvoisa herra puhemies! Tämäkin on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö ja toisessa käsittelyssä. Haluan vaan kiinnittää huomiota siihen, mikä on todettu myös valiokunnan mietinnössä nimenomaan tästä Ajoneuvohallintokeskuksen palvelujen kokonaisuudistuksesta eli Palko-hankkeesta, ja ihmetellä sitä. Siellä on nyt näköjään aina vaan uusittu määrättyjä asioita sen johdosta, että ei saada kuntoon näitä tietoliikenneyhteyksiä ja rekisteröintiä. Sehän aiheuttaa koko sektorille nyt sellaisia ongelmia, että asioita ei voida viedä suunnitellussa aikataulussa eteenpäin.

Tämähän liittyy myöskin ajokorttiuudistuksiin ja ajoneuvoverouudistukseen: niitä ei voida ottaa edes käyttöön ja toteuttaa sen johdosta, kun siellä ei saada kuntoon Palko-hanketta, mikä oli tarkoitus jo aikaa sitten saada vietyä eteenpäin. Ihmettelen vaan sitä, että liikenne- ja viestintäministeriössä ei pystytä hoitamaan näitä asioita sillä tavoin kuin muutama vuosi sitten jo suunniteltiin. Eli tämä heijastusvaikutus myös muuhun lainsäädäntöön nimenomaan ajoneuvoveropuolella ja myöskin ajokorttipuolella on aika hämmentävä.

Keskustelu päättyi.