Täysistunnon pöytäkirja 83/2007 vp

PTK 83/2007 vp

83. TIISTAINA 20. MARRASKUUTA 2007 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

12) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta

 

Marjaana Koskinen /sd:

Arvoisa herra puhemies! Tämä lakiesitys ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö ovat ihan hyvät sen takia, että tällä selkeytetään sitä tilannetta, kun on EU-maiden kansalaisia ja kun he saavat sairaanhoitoa ja mennään ulkomaille näihin toimenpiteisiin.

Ainut ongelma, mikä tähän edelleen jää, on matkakulujen korvaus ja maksaminen näille henkilöille, eli se on se ongelmavyyhti, jota tähän lainsäädäntöön ei ole vielä pystytty ujuttamaan. Tämä on nyt yhteisesti hyväksytty sosiaali- ja terveysvaliokunnassa eikä tähän ole tehty vastalausetta, koska tämä on parannus nykytilanteeseen nähden.

Pentti   Tiusanen  /vas:

Arvoisa puhemies! Tämä on asia, joka on ollut esillä jo ennen vuotta 95, nimenomaan se tilanne, että oma sairaanhoitopiiri ei pysty tuottamaan niitä palveluja, joita lääketieteellisesti voidaan pitää välttämättöminä tai tarpeellisina, ja tällaista vastaavaa palvelua ei sitten saa naapurisairaanhoitopiiristäkään. Tällöin on tilanne sellainen, että on sairaanhoitopiirin velvollisuus toimittaa asianomainen johonkin muuhun EU-maahan tai Sveitsiin. Sen lisäksi ovat tietysti ne tilanteet, jolloinka on hoito muuten EU-maissa mahdollista, esimerkiksi avohoitoon hakeutuminen poliklinikalle jne.

Nimenomaan tuo velvollisuuskysymyshän on asia, joka on nyt jäänyt vahvasti yleisessä keskustelussa keskustelun ulkopuolelle, yleensä sairaanhoitopiirien velvollisuus antaa palveluja nyt tässä hyvinkin, voisi sanoa, hankalassa tilanteessa, joka viime aikoina on syntynyt tästä sairaanhoitohenkilöstön palkkaamiskysymyksestä. Monet asiat ovat nyt peittyneet viime, voisi sanoa, kuukausien aikana muuhun keskusteluun. Totean tässäkin, että meillä ovat todella nyt nämä leikkausjonot siirtyneet poliklinikkajonoiksi, ja se on aikamoinen haaste. Se vaatisi kyllä lainsäädännön eli tämän niin sanotun hoitotakuulain parantamista.

Keskustelu päättyi.