Täysistunnon pöytäkirja 83/2008 vp

PTK 83/2008 vp

83. TIISTAINA 30. SYYSKUUTA 2008 kello 14.01

Tarkistettu versio 2.0

2) Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen ja puolustusmateriaalialan yhteistyöorganisaation (OCCAR) välisen OCCARin ESSOR-ohjelmaan liittyvän turvallisuusluokitellun tiedon suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

 

Olli Nepponen /kok:

Arvoisa puhemies! Kun valiokunnan puheenjohtaja on työmatkalla, niin lyhyesti vain toteaisin, että eduskunta on aikaisemmin jo hyväksynyt Suomen osallistumisen tähän Essor-hankkeeseen. Nyt on kysymys siitä, että me hyväksymme sen sopimuksen, jolla Suomi sitoutuu niihin turvallisuusmääräyksiin, joita yleisesti käytetään, kun olemme mukana kansainvälisissä puolustusmateriaali- ja monissa muissa hankkeissa. Nyt on kysymys tämän sopimuksen hyväksymisestä, johon ei sinänsä sisälly mitään erityistä, vaan on sama periaate kaikissa eri maissa ja kaikissa eri toiminnoissa.

Yleiskeskustelu päättyi.