Täysistunnon pöytäkirja 83/2008 vp

PTK 83/2008 vp

83. TIISTAINA 30. SYYSKUUTA 2008 kello 14.01

Tarkistettu versio 2.0

4) Laki taiteen perusopetuksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

 

Kimmo Kiljunen /sd(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Suomalaisesta musiikkikasvatuksesta ja myöskin taiteen perusopetuksestahan meillä, niiden järjestämisestä, säädetään lailla ja lähtökohtana on se, että sillä varmistetaan suomalaisen opetusjärjestelmän mukainen opetus näissä perusopinnoissa. Myöskin suomalaisyhteisöt ulkomailla ovat pyrkineet järjestämään taiteen perusopetusta ja myöskin musiikkikasvatusta, mutta yllättävää kyllä, jos joku yhteisö sen ulkomailla järjestää sen sijaan kuin kotimaassa, niin tällä ulkomailla järjestetylle opetukselle ei ole annettu samantasoista musiikkikasvatukseen tai taiteiden opetukseen liittyvää tasoarviomahdollisuutta. Tämä on tietenkin epäkohta.

Eräänä esimerkkinä vaikkapa Pietarissa oleva musiikkiopisto, jonka suomalaisyhteisö on sinne järjestänyt. Siellähän on nyt runsaasti viime vuosina kasvanut tämä suomalaisyhteisö, ja siellä on haluttu antaa tietysti hyvinkin korkealuokkaista musiikkiopetusta, mutta valitettavasti näitä tasokokeita ei sinne voida järjestää suomalaisen opetussuunnitelman ja oppijärjestelmän mukaisesti, tai niitä ei ainakaan hyväksytä Suomessa rinnasteisiksi, mikä on tässä ongelma.

Sen takia, arvoisa puhemies, olen tehnyt tästä lakialoitteen, jossa tähän musiikkikasvatusta ja taiteen perusopintoja koskevaan lakiin lisättäisiin se, että jos suomalaisyhteisö tekee tätä opetustoimintaa ulkomailla niiden standardien mukaisesti kuin se Suomessakin annetaan, se voitaisiin rinnastaa Suomessa vastaavan tyyppiseen musiikkiopetukseen tai taiteen perusopetukseen.

Pertti Virtanen /ps:

Arvoisa puhemies! Ed. Kimmo Kiljusen lakialoitteeksi harvinaisen ja kiitettävän selkeä. Ei tässä osaa mitään muuta kuin yhtyä tähän ehdotukseen.

Tuula Peltonen /sd:

Arvoisa puhemies! Myös vähän samoilla sanoilla kuin ed. Pertti Virtanen edellä, eli aloite on hyvin kannatettava, koska olen sitä mieltä, että suomalaista osaamista tulee viedä laajasti, kansainvälisesti maailmalla eteenpäin. Myös suomalainen taiteen perusopetus on ollut hyvin laadukasta kuten muukin perusopetus. On todella harmillista, jos opetusministeriö ei ole voinut myöntää lupia taiteen perusopetukselle ulkomailla, ja jos vielä kaiken lisäksi on ulkomailla tehty tämä muutos, niin kyllä Suomen tietysti täytyy tämä asia myös hoitaa. Suomalaiseen taiteen perusopetukseen kuuluu myös luonnollisena osana koulutuksen arviointi. Siinäkin mielessä tämä olisi hyvin välttämätön muutos.

Keskustelu päättyi.