Täysistunnon pöytäkirja 84/2002 vp

PTK 84/2002 vp

84. TIISTAINA 18. KESÄKUUTA 2002 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

4) Hallituksen esitys laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta

Hyväksyminen/hylkääminen (Ään. 3)

"Jaa" äänestävät seuraavat 127 edustajaa:

Eero Akaan-Penttilä /kok

Janina Andersson /vihr

Pirjo-Riitta Antvuori /kok

Jouni Backman /sd

Eva Biaudet /r

Tuija Brax /vihr

Klaus Bremer /r

Mikko Elo /sd

Jan-Erik Enestam /r

Tarja Filatov /sd

Merikukka Forsius /vihr

Nils-Anders Granvik /r

Jukka Gustafsson /sd

Tuula Haatainen /sd

Leena-Kaisa Harkimo /kok

Satu Hassi /vihr

Klaus Hellberg /sd

Esko Helle /vas

Pertti Hemmilä /kok

Rakel Hiltunen /sd

Anne Holmlund /kok

Anne Huotari /vas

Susanna Huovinen /sd

Matti Huutola /vas

Jyri Häkämies /kok

Mikko Immonen /vas

Ville Itälä /kok

Liisa Jaakonsaari /sd

Gunnar Jansson /r

Ulla Juurola /sd

Reijo Kallio /sd

Antti Kalliomäki /sd

Erkki Kanerva /sd

Ilkka Kanerva /kok

Matti Kangas /vas

Kari Kantalainen /kok

Saara Karhu /sd

Tapio Karjalainen /sd

Tanja Karpela /kesk

Juha Karpio /kok

Marjukka Karttunen /kok

Jyrki Katainen /kok

Tarja Kautto /sd

Antero Kekkonen /sd

Paula Kokkonen /kok

Martti Korhonen /vas

Riitta Korhonen /kok

Valto Koski /sd

Jari Koskinen /kok

Johannes Koskinen /sd

Marjaana Koskinen /sd

Irina Krohn /vihr

Risto Kuisma /sd

Kalervo Kummola /kok

Mikko Kuoppa /vas

Pekka Kuosmanen /kok

Esko Kurvinen /kok

Lauri Kähkönen /sd

Jaakko Laakso /vas

Esa Lahtela /sd

Reijo Laitinen /sd

Annika Lapintie /vas

Henrik Lax /r

Jouni Lehtimäki /kok

Suvi Lindén /kok

Leena Luhtanen /sd

Pehr Löv /r

Markku Markkula /kok

Hanna Markkula-Kivisilta /kok

Rauha-Maria Mertjärvi /vihr

Jukka Mikkola /sd

Raimo Mähönen /sd

Pertti Mäki-Hakola /kok

Sinikka Mönkäre /sd

Olli Nepponen /kok

Sauli Niinistö /kok

Håkan Nordman /r

Tuija Nurmi /kok

Outi Ojala /vas

Kirsi Ojansuu /vihr

Kalevi Olin /sd

Heli Paasio /sd

Maija Perho /kok

Margareta Pietikäinen /r

Sirpa Pietikäinen /kok

Kirsi Piha /kok

Iivo Polvi /vas

Riitta Prusti /sd

Veijo Puhjo /vas

Virpa Puisto /sd

Erkki Pulliainen /vihr

Kari Rajamäki /sd

Maija Rask /sd

Pekka Ravi /kok

Ola Rosendahl /r

Tero Rönni /sd

Matti Saarinen /sd

Petri Salo /kok

Sari Sarkomaa /kok

Arto Seppälä /sd

Timo Seppälä /kok

Suvi-Anne Siimes /vas

Anni Sinnemäki /vihr

Juhani Sjöblom /kok

Osmo Soininvaara /vihr

Katja Syvärinen /vas

Säde Tahvanainen /sd

Esko-Juhani Tennilä /vas

Marja Tiura /kok

Pentti Tiusanen /vas

Irja Tulonen /kok

Erkki Tuomioja /sd

Pertti Turtiainen /vas

Marja-Liisa Tykkyläinen /sd

Kari Uotila /vas

Kari Urpilainen /sd

Raija Vahasalo /kok

Unto Valpas /vas

Marjatta Vehkaoja /sd

Pia Viitanen /sd

Jari Vilén /kok

Lasse Virén /kok

Matti Vähänäkki /sd

Harry Wallin /sd

Ulla-Maj Wideroos /r

Jaana Ylä-Mononen /kesk

Ben Zyskowicz /kok

"Ei" äänestävät seuraavat 54 edustajaa:

Esko Aho /kesk

Hannu Aho /kesk

Olavi Ala-Nissilä /kesk

Maria Kaisa Aula /kesk

Leea Hiltunen /kd

Liisa Hyssälä /kesk

Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk

Jouko Jääskeläinen /kd

Anneli Jäätteenmäki /kesk

Timo Kalli /kesk

Bjarne Kallis /kd

Toimi Kankaanniemi /kd

Kyösti Karjula /kesk

Marja-Leena Kemppainen /kd

Inkeri Kerola /kesk

Niilo Keränen /kesk

Mari Kiviniemi /kesk

Katri Komi /kesk

Juha Korkeaoja /kesk

Timo E. Korva /kesk

Kari Kärkkäinen /kd

Seppo Kääriäinen /kesk

Seppo Lahtela /kesk

Markku Laukkanen /kesk

Paula Lehtomäki /kesk

Jari Leppä /kesk

Johannes Leppänen /kesk

Mika Lintilä /kesk

Eero Lämsä /kesk

Hannes Manninen /kesk

Kari Myllyniemi /kesk

Tero Mölsä /kesk

Petri Neittaanmäki /kesk

Pekka Nousiainen /kesk

Lauri Oinonen /kesk

Mauri Pekkarinen /kesk

Aulis Ranta-Muotio /kesk

Antti Rantakangas /kesk

Leena Rauhala /kd

Juha Rehula /kesk

Markku Rossi /kesk

Mirja Ryynänen /kesk

Päivi Räsänen /kd

Pauli Saapunki /kesk

Mauri Salo /kesk

Ismo Seivästö /kd

Sakari Smeds /kd

Hannu Takkula /kesk

Matti Vanhanen /kesk

Anu Vehviläinen /kesk

Jukka Vihriälä /kesk

Pekka Vilkuna /kesk

Raimo Vistbacka /ps

Matti Väistö /kesk

Poissa äänestyksestä ovat seuraavat 18 edustajaa:

Sulo Aittoniemi /alk

Sirkka-Liisa Anttila /kesk

Ulla Anttila /vihr

Kaarina Dromberg /kok

Christina Gestrin /r

Timo Ihamäki /kok

Seppo Kanerva /kok

Kimmo Kiljunen /sd

Paavo Lipponen /sd

Pirkko Peltomo /sd

Osmo Puhakka /kesk

Susanna Rahkonen /sd

Jussi Ranta /sd

Kimmo Sasi /kok

Jouko Skinnari /sd

Marjatta Stenius-Kaukonen /vas

Ilkka Taipale /sd

Martti Tiuri /kok