Täysistunnon pöytäkirja 84/2002 vp

PTK 84/2002 vp

84. TIISTAINA 18. KESÄKUUTA 2002 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

8) Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, kirjanpidosta ja hallinnosta vuodelta 2001

 

Maria Kaisa Aula /kesk:

Arvoisa puhemies! Aivan lyhyesti eduskunnan tilintarkastuskertomuksesta ja seuraavasta Valtiontalouden tarkastusviraston tilintarkastuskertomuksesta: Valtiovarainvaliokunta ja sen hallinto- ja tarkastusjaosto on tutkinut ja selvittänyt näitä ja päätynyt siihen, että ne on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti eikä meillä ole niihin mitään huomauttamista.

Keskustelu päättyy.