Täysistunnon pöytäkirja 84/2005 vp

PTK 84/2005 vp

84. TORSTAINA 8. SYYSKUUTA 2005 kello 16.30

Tarkistettu versio 2.0

11) Hallituksen esitys laiksi maatilatalouden tuloverolain 13 §:n muuttamisesta

 

Lauri  Oinonen  /kesk:

Arvoisa puhemies! Tämä hallituksen selkeä, luonnollinen ja hyvä esitys on luonteeltaan, niin kuin havaita saattaa, lähinnä tekninen ja laskennallinen, mutta sellaisenaan se jo riittää osoittamaan sen, kuinka hyvä ja verovelvollisen ja myös verottajan kannalta helppo ja yksinkertainen verojärjestelmä on ollut ja vielä vähän aikaa on, metsän pinta-alaveropohjainen verojärjestelmä. Se, että näitä metsänhoitotoimiin liittyviä verovähennyksiä on ollut tässä järjestelmässä ja on edelleen nyt käsiteltävänä olevan hallituksen esityksen muodossa, on osoitus siitä, että tämä verojärjestelmä on nimenomaan metsänhoitoon kannustava, hoitotoimenpiteitä palkitseva ja tässä suhteessa suomalaisen metsätalouden kannalta on hyvästä veromuodosta kyse.

Jos pinta-alaverojärjestelmä todella päättyisi huolimatta lakialoitteistani, niin kuin nykyinen lainsäädäntö näyttäisi asian tekevän, näkisin tarpeelliseksi, että tätä järjestelmää säilytettäisiin, kun määritellään perintöveroa varten arvoja metsäomaisuudelle. Tulevaisuudessahan on hyvin ongelmallista, minkä mukaan näitä arvoja määritellään. Näen, että se käytäntö, mikä meillä on pinta-alaveropohjaisessa verojärjestelmässä, antaisi myös tulevaisuudessa oikeudenmukaisen perustan laskennallisena perustana määritellä perintöveroarvo, mikäli perintövero säilyy. Minusta olisi kaikkein luonnollisinta se poistaa, mutta jos se kuitenkin säilyy, niin silloin tämä verojärjestelmä, jonka hyvä sovellus tämä hallituksen esitys osaltaan on, tarjoaisi myös tähän hyvän matemaattisen laskuperustan.

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! En malta olla hiukan kommentoimatta ed. Oinosen puheenvuoron pohjalta. Kun isojako Suomessa suoritettiin, siihen saakkahan maa oli yhteiskäytössä tietyssä mielessä, ja intiaanithan ovat, Amerikan intiaanit, pitäneet aina ihmeellisenä, että joku voi omistaa maata. Siinä mielessä tietysti maan perimiseen liittyvä perintöverokin on perusteltua ja sen ymmärtää. Kun vanha laulu aikoinaan, siis todella tietysti aikoinaan, oli niin, että "köyhällä isänmaata olla ei saa", taikka oli sanonta, "isänmaata ainoastaan kynsien alla", niin nämä kaikki tällaiset laulut ja muut lähtivät tosiaan aika tavalla siitä epätasa-arvosta, mikä oli maanomistuksen suhteen.

Nyt eletään uutta aikaa tietyllä tavalla, mutta tämä veroasia, onko pinta-alavero vaiko myyntiveroon liittyvä metsäverotus, näkyy nyt ainakin siinä, miten metsiä on hakattu. Tämän haluaisin todeta, puhemies, myös ihan pöytäkirjoihin, että kyllä todellakin silloin, kun alkoivat nämä viimeiset ajat olla pinta-alaverotuksen suhteen, hakattiin aika tavalla metsiä. Nyt sitten on siirrytty uuteen vaiheeseen ja nämä Suomen metsät ovat varsin vahvassa ja tehokkaassa käytössä olleet, mikä on myöskin toisaalta hyvä asia, mutta toisaalta biodiversiteetin ja myöskin ihan ympäristömaiseman ja ihmisten viihtyvyyden kannalta asia, johon kannattaa aina kiinnittää huomiota, on metsien moninaiskäyttö.

Lauri Oinonen /kesk:

Herra puhemies! Arvoisan edustajakollegan äsken käyttämään puheenvuoroon totean, että juuri tämän pinta-alaveropohjaisen järjestelmän päättyminen on ohjannut kaksinkertaisen verotuksen estämisen pelossa juuri tällaisiin luonnon monimuotoisuuden kannalta kielteisiin hakkuisiin ja myös metsänhoidon kannalta kielteisiin hakkuisiin. Lakialoitteitteni tavoite veromuodon jatkamisesta käsittääkseni olisi varjellut näiltä vahingoilta.

Keskustelu päättyy.