Täysistunnon pöytäkirja 84/2005 vp

PTK 84/2005 vp

84. TORSTAINA 8. SYYSKUUTA 2005 kello 16.30

Tarkistettu versio 2.0

Hallitusohjelman työllisyystavoitteet

Tarja Cronberg /vihr:

Arvoisa puhemies! Hallituskausi on nyt puolessavälissä, ja samalla kun toivotan pääministerille hyvää syksyä, kysyisinkin häneltä, mitä hallitus aikoo tehdä hallitusohjelman tavoitteiden toteuttamiseksi. Vaikka uusia työpaikkoja on jonkun verran syntynyt, antavat investoinnit Suomeen odottaa itseään. Vaikka ministeri Filatov mainitsi nuorisotakuun, ei nuorille löydy työpaikkoja. Samoin työpaikkojen siirtyminen alueille valtion tukitoimien myötä on erittäin hidasta. Toisin sanoen: Jatkuuko tekemättömyyspolitiikka, vai onko tulevalla kaudella odotettavissa rakenteellisia toimenpiteitä?

Pääministeri Matti Vanhanen

Arvoisa puhemies! Hallitusohjelman toteuttamista jatketaan. Kysyjä on oikeassa siinä, että investointien kohdalla, erityisesti fyysisten investointien kohdalla, me olemme turhan alhaisella tasolla. Yritykset eivät investoi niin paljon kuin odotamme ja toivomme, vaikka yritysten suhdanneodotukset ja näkemys ja luottamus tulevaisuuden suhteen ovat Suomessa aivan omalla luvullaan, parhaassa päässä verrattuna muuhun unioniin. Siitä huolimatta näitä vaikeuksia on, mutta uskon, että se perustyö, joka on tehty investointi-ilmapiirin parantamiseksi, yrittäjyysilmapiirin parantamiseksi, kyllä tuo tuloksia, ja se jo näkyy siinä, että kyllä tänä vuonna työllisyyskehitys on lähtenyt hyvään nousuun, ja tätä työtä vaan pitää jatkaa loppuun saakka.

Työministeri Tarja Filatov

Arvoisa puhemies! Olisin vain lyhyesti todennut nuorisotyöttömyydestä, että kyllä niitä työpaikkoja löytyy nuorille koko ajan enemmän. Nuorisotyöttömyys on laskenut esimerkiksi vuoden takaisesta reilusti yli 10 prosentilla. Jos katsotaan niitä nuoria, joilla työttömyys kestää tuon kolme kuukautta, niin niitä meillä on semmoiset 12 000—13 000, joita tuo yhteiskuntatakuu koskee, elikkä valtaosa löytää työpaikan tai koulutuspaikan ennen sitä.

Tarja Cronberg /vihr:

Arvoisa puhemies! Kuitenkin on niin, että valtion työpaikkoja poistuu alueilta nopeammin kuin sinne siirtyy. Mitä hallitus aikoo tehdä tämän epätasapainon korjaamiseksi?

Pääministeri Matti Vanhanen

Arvoisa puhemies! Valtionhallinnossakin luonnollisesti tuottavuutta lisätään jatkuvasti. Tekniikkaa tulee, ja koko valtionhallinnon sisällä tapahtuu uudistuksia. Ne uudistukset ovat vaikutuksiltaan melko suuria. Sen, voisi sanoa, vastapainona on alueellistamistoimenpiteet, joiden osalta en nyt aivan tämän päivän saldoa tiedä, mutta on taidettu tehdä aika pitkälle meneviä ratkaisuja suuruusluokaltaan kaiketi noin 3 000 työpaikan siirtämisen osalla. Ne kyllä osittain pystyvät kattamaan näitä menetyksiä, jotka luonnollisesta kehityksestä johtuvat. Meillä toimintatavat uudistuvat ja ei aina tarvita silloin niin paljon väkeä. Toisaalta tämähän koskee tietysti koko julkista sektoria. Kun meillä ikääntymiskehitys on se, minkä tiedämme, niin meidän on kyettävä tuottavuutta nostamaankin sellaisella tavalla, että työvoimaa myös suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtymisen jälkeen riittää myös avoimelle sektorille riittävästi.

Kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen

Arvoisa puhemies! Ed. Cronbergin kysymykseen: Voi olla, että se kehitys, mikä ihan tämän vuoden kuluessa tai oikeastaan vajaan viimeisen vuoden aikaan on tapahtunut, ei välttämättä jää pysyväksi, mutta mielenkiintoinen myönteinen kehityksen muutos on tapahtunut. Kun viimeisen 10 vuoden aikaan investoinnit meiltä ulos ja ulkoa tänne olivat tavattoman suuressa epäbalanssissa Suomen tappioksi, viimeisen vuoden aikaan tilanne on likimain tasoittunut. Voi olla, että se ei ole mikään pysyvä ilmiö, vaan että se häipyy ennen pitkää pois. Mutta jos tämä kehitysura, mille nyt on viime kuukausien aikaan päästy, pystytään pitämään, niin tämä on tietysti ihan hyvä tilanne.

Mitä tulee esimerkinomaisesti Suomessa investointeihin Pohjois-Karjalaan, niin meillä oli tämmöinen tilaisuus, jossa te-keskusjohtajien kanssa käytiin koko maa läpi, ja yllättävän hyvältä näyttivät investoinnit, nimenomaan yksityiset investoinnit, jotka korvaavat osin sitä julkista poistumaa, mikä valitettavasti vähän eri puolilla on tapahtunut ja ilmeisesti tapahtuu.

Kari Uotila /vas:

Arvoisa puhemies! Tämä julkisen sektorin työpaikkojen väheneminen ei ole sellaista niin kuin automaatiota, vaan hallitus on suuntautunut siihen omilla päätöksillään. Valtiovarainministeri Kalliomäki oli keskeinen arkkitehti, kun tämän vaalikauden kehys lyötiin kiinni, ja siinä todettiin, että niistä valtionhallinnossa vapautuvista työpaikoista ei täytetä kuin puolet, jotka esimerkiksi eläköitymisen jälkeen jäävät vapaaksi. Tämä lehtitietojen mukaan ja yliopistopiirien mukaan koskee esimerkiksi yliopistomaailmassa 6 000:ta työpaikkaa, jotka jäävät tällä tavoin täyttymättä. Nyt kun olemme tiedotusvälineistä saaneet kuulla, että ministerikierron seurauksena nykyinen valtiovarainministeri joutuu sitten opetusministerinä tämän haasteen ottamaan vastaan, niin tuntuuko se kahden ja puolen vuoden takainen kehyslinjaus nyt vähän kovalta, kun lähtökohta on se, että 6 000 työpaikkaa jätetään täyttämättä yliopistomaailmasta pelkästään?

Valtiovarainministeri Antti Kalliomäki

Puhemies! Todella valtiovarainministerin työssä olen mielestäni onnistuneesti kyennyt saneeraamaan opetusministeriötä tavalla, joka tekee siitä toimivamman ja tehokkaamman, mutta pitkä matka on vielä. Niukkuutta siellä on ilman muuta tarjolla tällä hetkellä ja tulevaisuudessa.

Mitä tulee tuohon kysymyksen alkuun, niin tämän päivän valtakunnan päälehden pääkirjoitus kertoi minusta osuvasti karulla tavalla sen, että ellemme tätä tuottavuusprojektia vie sillä tavalla kuin on ennakoitu ja päätöksiä tehty hallituksessa, niin edessä on se tulevaisuus, jossa nuorista 70 prosenttia menee julkiselle sektorille työelämään tullessaan. Sehän tarkoittaa bankrottia tälle maalle. Vähän pitäisi järkeäkin käyttää näissä asioissa.

Pirkko Peltomo /sd:

Arvoisa puhemies! Alueellistamiseen haluan vielä puuttua. Hallitusohjelmassahan lähdetään siitä, että hajasijoittamista jatketaan kaikissa ministeriöissä. Nyt jo viime keväänä ministeri Korkeaoja on tuonut Maaseutuviraston mahdollisen alueellistamisen, hajasijoittamisen, maakuntiin, ja siellä on vahvasti ollut esillä myös Pori. Kun tiedämme, että Satakunnasta on satoja työpaikkoja hävinnyt, teollisia työpaikkoja, ja myös hyvin vähän valtion työpaikkoja sinne sijoitettu ja myöskin tällä hetkellä siellä on maasta ehkä vähiten valtion työpaikkoja, niin haluaisinkin tässä yhteydessä kysyä ministeri Korkeaojalta:

Missä vaiheessa ja kuinka nopeasti saadaan — pitäisi jo nopeasti saada — niitä päätöksiä tästä hajasijoittamisesta? Tämän päivän lehdessä on ollut sellainen tieto, että selvitysmies Pelttari sijoittaisi, pisteyttäisi, tämän Maaseutuviraston Lahteen. Ei kai näin ole? Me tarvitsemme Satakunnassa ja Porissa erityisesti ne parisataa työpaikkaa.

Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja

Arvoisa puhemies! Tämä Maaseutuviraston ja maatalousministeriön hallinnonalan alueellistamisprojekti on tämän selvitysmiehen työn osalta lähimain valmis ja valmistuu ensi viikolla. Julkisuudessa olleet tiedot ovat irrallisia poimintoja tästä kokonaisuudesta, joka ei vielä ole valmis mutta, niin kuin sanottu, valmistuu pian. Sen jälkeen, kun tämä työ valmistuu, sitten myös lähiaikoina tehdään johtopäätöksiä sen suhteen.

Ensimmäinen varapuhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.