Täysistunnon pöytäkirja 84/2006 vp

PTK 84/2006 vp

84. TORSTAINA 14. SYYSKUUTA 2006 kello 10 (10.08)

Tarkistettu versio 2.0

Poliisin toiminta mielenosoitusten yhteydessä

Annika Lapintie /vas:

Herra puhemies! Viime viikonvaihteessa Asem-kokouksen yhteydessä poliisin toiminta on herättänyt paljon keskustelua ja myös huolta kansalaisten keskuudessa. On tullut mielikuva, että kyseessä oli näytösluonteinen toiminta maailmaa varten. Tämän tapauksen yhteydessä kerättiin myös paljon tietoja sivullisilta, valokuvattiin heitä ja ihmisiä, jotka olivat joutuneet vahingossa paikalle tai olivat olleet väärässä paikassa väärään aikaan. Tällaisten listojen kerääminen tahtoo yleensä johtaa siihen, että listat alkavat elää omaa elämäänsä, ja kuten tiedämme, myös niin kutsutut mustat listat työtä hakiessa ovat olleet menneinä vuosina tunnettuja esimerkiksi vasemmistolaisessa ammattiyhdistysliikkeessä.

Onko tarkoituksena nyt pelotella ihmisiä, että enää ei uskalla tulla mielenosoituksiin, kun siellä tulee kuvatuksi ja sellaiset listat elävät omaa elämäänsä, joita ei voi tarkistaa? Millä tavalla nyt hallitus aikoo puuttua tähän, vai oliko hallituksen tarkoituskin, että ihmiset eivät halua enää osallistua mielenosoituksiin?

Sisäasiainministeri Kari Rajamäki

Arvoisa puhemies! Ensinnäkin haluan huomauttaa, että 9.9. Helsingissä toteutettiin useita mielenosoituksia, joista poliisi sai myös kokoontumislain mukaisen ilmoituksen jo hyvissä ajoin, ja myöskin turvallisuusjärjestelyt ja tämän tärkeän mielenosoittamisoikeuden varmistaminen tapahtuivat hyvässä yhteistyössä, lukuun ottamatta tätä yhtä esillä ollutta mielenosoitusta, johon ei ollut myöskään viranomaisyhteistyöllä halukkuutta, sen turvalliseen toteuttamiseen. Tältä osin tilapäisessä teknisessä valvonnassa saatu materiaali hyödynnetään yksinomaan toteutuneiden rikosten esitutkinnassa, ja tällöin sovellettaviksi tulevat esitutkintalain säännökset. Kaikki nämä esitutkintapöytäkirjaan otettavat kuulustelupöytäkirjat ja selostukset ja myöskin niihin liittyvät tallenteet ovat nimenomaan tutkinnan takia, ja kaikki muu aineisto, jota ei tarvita rikosprosessissa, luonnollisesti hävitetään. Tältä osin kenelläkään ei ole syytä huoleen, jollei sitten itse ole antanut tapahtumassa siihen aihetta.

Ed. Jyrki Kasvi merkitään läsnä olevaksi.

Annika Lapintie /vas:

Herra puhemies! Sen lisäksi, että näiden sivullisten ihmisten tietoja on kerätty, suurta huolta on myös herättänyt poliisin massiivinen toiminta. Suomessa on totuttu siihen hyvään tapaan, että poliisi on kansalaisten keskuudessa avoimin kasvoin, katsoo ihmisiä silmästä silmään, ja tähän on aina perustunut se luottamus, mitä suomalaiset tuntevat poliiseja kohtaan. Nyt Helsingin kadut on suljettu tuntikausiksi viime viikonvaihteen aikana. Poliisi on ollut se, joka on ollut pelottavasti naamioitunut. Ihmiset, joilla ei ollut mitään tekemistä koko asian kanssa, ovat olleet peloissaan. (Naurua) Ettekö te ole huolissanne tästä julkisuuskuvasta? Itse olen ainakin hyvin huolissani siitä, mitä Suomelle tapahtuu, jos kansalaiset alkavat pelätä poliisia. (Naurua) Eikö poliisin tehtävä olisi neuvotellen ja avoimin silmin keskustella kansalaisten kanssa? En yhtään nyt kyllä ymmärrä näitä naurunaiheita, mitä (Puhemies koputtaa) tämä aiheuttaa, koska tilanne on hyvin huolestuttava.

Sisäasiainministeri Kari Rajamäki

Arvoisa puhemies! Suomalaiset luottavat poliisiin, ja tältä osin tietysti kaikki lainmukainen asiallinen toiminta on jatkossakin meille erityisen tärkeää, ettei aihetta huomautuksiin myöskään löydy. Esimerkiksi tämän osalta, mitä kanteluita on tehty, ne kaikki selvitetään, ja totta kai, jos on syytä ohjeistaa tai muutoin määrätä joitain käytänteitä, niitä muutetaan. Sellaista ei ole kuitenkaan poliisiylijohdolle Helsingin poliisilaitoksen johdon eilen päivällä antamassa selvityksessä ilmennyt. On sanottava, että poliisi varautui ja toimi nimenomaan sen ennakkoon tiedossa olevan uhkakuvan näkökulmasta, että kansalaisten turvallisuuteen ja myöskin omaisuuteen kohdistui vakavasti otettava uhka. Tältä osin poliisin toiminta ansaitsee täyden tunnustuksen ja kiitoksen.

Petri Salo /kok:

Arvoisa herra puhemies! Valitettavasti en yhdy ainoaankaan kommenttiin, mitä ed. Lapintie äsken esitti tässä salissa, vaan sellainen väite, että poliisi olisi näytösluonteisesti muuta maailmaa vastaan järjestänyt tällaisen operaation, on aivan tuulesta temmattu. Minä sen sijaan väitän, että tietyt julkisuutta hakevat, jopa politiikassa mukana olevat henkilöt olivat ennakolta suunnitelleet tilanteita ja käyttivät tätä kokousta hyväkseen järjestämällä provokaation ja toimimalla tahallisesti tässä tilanteessa. Heidänkin osuutensa tässä tilanteessa pitäisi tutkia. Yhtään kuolonuhria ei ole tullut. Yhtään loukkaantumista ei ole tapahtunut. Kysyisin nyt sisäasiainministeri Rajamäeltä:

Minkälaista palautetta te olette saaneet niiltä kokousosallistujilta ja muiden maiden delegaatioilta, joiden takia nämä poliisit vartioivat ja hoitivat omaa virkatehtäväänsä?

Sisäasiainministeri  Kari  Rajamäki

Herra puhemies! Ensinnäkin EU-puheenjohtajuuteen liittyvät turvallisuustehtävät, vaativat vakavat tehtävät, jotka kaikki turvallisuusviranomaiset etulinjassa vakavasti ottavat, jatkuvat. Tietysti palaute on ollut myönteinen.

Sinänsä sanon vielä tästä tilanteesta. Näissä lehtisissä kuvattiin polttopulloja, tavattiin teräspatukoita ja lyömävälineitä ja myöskin Internetissä kehotettiin ryntäykseen välittömästi punaisten valomerkkien saannin jälkeen. Ei tämä valmistelu kovin asialliseen mielenosoitukseen ja kansalaisvapauksien käyttöön kuulu. Siitä, että näitä valomerkkejä ei tullut, kyllä tietysti poliisi osaltaan kantaa vastuun ja on syyllistynyt kyllä tietyllä tavalla tämän toiminnan estämiseen.

Ed. Arto Bryggare merkitään läsnä olevaksi.

Jyrki Kasvi /vihr:

Arvoisa puhemies! Hufvudstadsbladetin tietojen mukaan talteen otetuille henkilöille oikeusapua tarjonneen asianajajan viestejä ei välitetty perille, vaikka ne lähetettiin nimenomaan saatujen ohjeiden mukaan, ja myöhemmin kyseiselle asianajajalle ilmoitettiin, että hän ei voi edustaa näitä henkilöitä, koska häntä epäillään osallisuudesta, koska hän on tarjonnut heille apua.

Onko tämä tapa, jolla Suomessa tällä hetkellä kunnioitetaan talteenotettujen henkilöiden oikeusturvaa tällaisessa tilanteessa?

Sisäasiainministeri Kari Rajamäki

Arvoisa puhemies! Kuten sanoin, tästä tehdyt kantelut vaativat nyt aikaa ja ne kaikki tullaan selvittämään. Mikäli joitain johtopäätöksiä tarvitsee tehdä, niin ilmoitin jo äsken, että ne varmasti tehdään. Tällä hetkellä poliisiylijohdon ja saatujen selvitysten mukaan on toimittu asianmukaisesti. On tietysti luonnollista, että tällaisessa tilanteessa syntyy myöskin sivullisiin liittyvää haittaa. Tältä osin poliisi kehotti henkilöitä poistumaan kovaäänisten välityksellä useasti esimerkiksi tästä tilanteesta. Osa jäi tahallaan myöskin tähän tilanteeseen, ja pienimmän haitan tietä poliisi tässä halusi toimia. Takana ovat EuroMayDayn ja muun muassa Taiteiden yöhön liittyvät kokemukset, myös itsenäisyyspäiviin, ei viime, mutta aikaisemmin, liittyvät vakavat omaisuus- ja järjestyshäiriöt. Tältä osin meillä oli odotettavissa täsmälleen saman kaltaisia vakavia seuraamuksia. Siksi tässä turvallisuusviranomaisten ja poliisin oli kansalaisten turvallisuuden näkökulmasta toimittava.

Astrid Thors /r:

Värderade talman! Värderade kolleger och minister! Minister Rajamäki sade här att man på basis av de uppgifter som fanns tillgängliga hade bedömt behovet. Jag skulle dock vilja fråga:

Anser ministern med erfarenhet av det som har hänt att åtgärderna var rätt dimensionerade och kan ministern säga vilka kostnader åsamkades polisen av de händelser som inträffade nämnda lördagar?

Arvoisa ministeri! Voiko näitten tapahtumien valossa, mitä on tapahtunut, ministeri olla tyytyväinen siihen tiedustelutoimintaan, mitä on ollut, ja ovatko toimenpiteet olleet oikein mitoitettuja? Ja voiko ministeri sanoa, mitä kustannuksia on poliisille syntynyt mainitusta lauantaista?

Sisäasiainministeri Kari Rajamäki

Arvoisa puhemies! Turvallisuusviranomaiset, kuten poliisi tässä tapauksessa, toimivat tietysti ennen kaikkea yleisen järjestyksen, turvallisuuden ja kansalaisiin kohdistuvan uhan minimoimiseksi, ja tältä osin viranomaiset tekevät tietysti kaikkensa. Pari päivää ennen tätä tapahtumaa tiedustelutietojen mukaan uhka-arvio oli pahentunut. Sen takia varauduttiin nimenomaan tältä osin muun muassa ennakolta riittävällä miehityksellä ja varustuksella siten, että varsinaisia voimakeinoja tarvitsisi käyttää mahdollisimman vähän verrattuna siihen, että tilanne olisi riistäytynyt Helsingin kaduilla EuroMayDayn tai esimerkiksi myös Taiteiden yön eräiden ilmiöiden tavoin, jotka nekin oli erittäin hyvin ennakoitu, mutta aiheuttivat silti myöskin omaisuusvahinkoja.

Markku Rossi /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Sekä Suomen hallitus etukäteisvalmistautumisen ja toiminnan kautta sekä viranomaiset ansaitsevat kiitoksen. Kun on kysytty, mikä on Suomi-kuva, Suomi-kuva on varmasti kirkastunut Asem-kokouksen aikana myös siinä mielessä, että Suomessa pystytään huolehtimaan niistä tilanteista, mitä eteen tulee. On hyvin omituista, että eduskunnassa kyseenalaistetaan viranomaisten perustoiminta, johon liittyy kansalaisten ja vieraiden turvallisuus. Kaikki ne toimenpiteet, mitkä Helsingissä viikonvaihteen aikana tehtiin, ovat olleet juuri sitä työtä, mihin hallitus on valmistautunut, ja viranomaiset ovat työtään tehneet. Yhdistymis- ja kokoontumisvapaus ovat tietysti asioita, joita eduskunnan tulee vaalia, mutta sekin edellyttää pelisääntöjen noudattamista. Siinä mielessä toiminta ansaitsee suomalaisten ja eduskunnan suuren kiitoksen. (Välihuuto: Kysymys!) Kysyn myös hallitukselta:

Kun tämän kaltaisessa kansainvälisessä tilaisuudessa syntyy paljon hyvää kokemusta ja myös kansainvälisen rikollisuuden ja erilaisen rettelöinnin estämistä, niin kuinka paljon tätä kokemusta hallitus käytännössä saa ja kuinka sitä voidaan hyödyntää myös jatkossa?

Sisäasiainministeri Kari  Rajamäki

Herra puhemies! Tähän puheenjohtajuuteen on tietysti valmistauduttu pitkällä jänteellä. On suoritettu näiden yli 130 erilaisen tilaisuuden turvaluokittelu ja sen mukaan aivan valmistellusti on myöskin varautumatoimet suoritettu. Tältä osin ovat myöskin tärkeitä tietysti kansainväliset havainnot ja yhteistyö. Tässäkin yhteydessä otettiin kiinni myöskin ulkomaalaisia, ja on selvää, että näihin ilmiöihin liittyy myöskin kansainvälisiä kytkentöjä, joitten takia kansainvälistä yhteistyötä myöskin tarvitaan. Sinänsä Suomi on ja pysyy turvallisena EU:n puheenjohtajamaana. Viranomaiset tekevät sen eteen jatkossakin parhaansa.

Jaakko Laakso /vas:

Herra puhemies! Te vetoatte poliisin toimia puolustellessanne etukäteen saatuun uhkakuva-arvioon. Te väititte niin sanotun EuroMayDayn, vapun, mielenosoitusten ja mellakoinnin yhteydessä, että tapahtumat olivat etukäteen suunniteltuja. Jälkikäteen poliisi on todennut, että ne eivät olleet suunniteltuja.

Millä tavalla me voimme luottaa nyt teidän informaatioonne näistä uhkakuvista, kun teidän aikaisemmin antamanne informaatio EuroMayDay-tapahtumien suunnitelmallisuudesta on osoittautunut vääräksi? Ja toiseksi kysyisin:

Miksi täysin rauhallisessa mielenosoituksessa, siinä kansalaisjärjestöjen järjestämässä mielenosoituksessa, jonka järjestystoimet hoidettiin yhteistyössä viranomaisten kanssa, myös sen osanottajat kuvattiin ja mitä näille kuville aiotaan tehdä? Miksi täysin rauhanomaisen mielenosoituksen osanottajat kuvataan?

Sisäasiainministeri Kari Rajamäki

Herra puhemies! Nimenomaan Helsinki 2006 -verkoston järjestämä mielenosoitus oli yksi hyvä esimerkki erinomaisesta mielenosoituksen järjestämisestä, kansalaisjärjestöjen ja poliisin hyvästä yhteistyöstä. Esimerkiksi turvallisuustoimet olivat yhdessä poliisin ja järjestäjien kanssa myöskin läpikäytyjä. Myöskin vastasin jo ensimmäisessä kysymyksessä siihen, että esitutkintaan liittyvä, rikoksentekoon liittyvä kuvamateriaali, videokuvat, liitetään asianomaisiin tutkinta-asiakirjoihin, muu varmasti hävitetään. Ei tässä ole syntymässä mitään rekistereitä. Olemme olleet ja poliisiylijohto on ollut yhteydessä tietosuojavaltuutettuun, ja luonnollisesti apulaisoikeusasiamiehen kanssa normaali valvonta jatkuu. On muistettava, että esitutkinta ei ole julkista ja suojelupoliisin menetelmät ovat lain mukaan salaisia, mutta asianomaiset viranomaiset voivat tarkistaa tältäkin osin suojelupoliisin toiminnan näidenkin tapahtumien osalta.

Pääministeri Matti Vanhanen

Arvoisa puhemies! Suomi on kansanvalta ja demokratia, jossa myös viranomaisten toiminta kestää läpivalaisun, ja tässäkin tilanteessa tullaan menettelemään juuri, kuten sisäministeri totesi. Myös poliisin toimintaan liittyvät kantelut luonnollisesti järjestelmä käsittelee, ja uskon, että toimet kestävät kaiken läpivalaisun. Mutta itse annan täyden tuen sisäministeriön ja sen alaisten poliisivoimien toiminnalle tämän kokouksen turvaamisen järjestämisessä. Oikeastaan korostan sitä, että kokouksen aikana järjestettiin yli 20 mielenosoitusta, jotka oli normaalisti järjestetty. Niistä oli ilmoitettu, järjestäjät neuvottelivat viranomaisten kanssa reitit, ja tiedettiin, miten järjestetään. Kaupungissa liikkui yhteensä 780 poliisisaattuetta, kun vieraita kuljetettiin. Mielenosoitukset ja kaikki tämä toiminta piti yhteensovittaa. Tämän mielenosoituksen kohdalla puuttuivat ilmoitukset. Järjestäjät eivät suostuneet neuvottelemaan viranomaisten kanssa etukäteen, että olisi tiedetty, mitä tapahtuu. Sen sijaan tullaan metallitankojen, pesäpallomailojen ja metalliketjujen kanssa ja ilmoitetaan etukäteen, että halutaan aiheuttaa sekasortoa. Minusta oli täysin perusteltua, että poliisi kiinnitti erityistä huomiota tähän ryhmään, ja se onnistui tehtävässään.

Jouni Backman /sd:

Arvoisa puhemies! Kuten täällä on todettu, on tärkeää, että kansalaiset voivat edelleen luottaa, niin kuin ovat tähänkin asti luottanet, viranomaisiin ja erityisesti poliisiin ja oikeuslaitokseen. Tämän vuoksi on myös tärkeää, että viranomaiset voivat selvittää myös toisten viranomaisten tekemisiä. Tässäkin asiassa on syytä antaa tunnustus koko hallitukselle ja sisäministerille siitä, että avoimesti ja asiallisesti on suhtauduttu myös niihin kriittisiin näkemyksiin, joita tapahtumiin on liittynyt. Kun tässä yhteydessä on pyritty mielestäni virheellisesti ja tarkoitushakuisesti antamaan kuva, että suomalaiset viranomaiset pyrkisivät estämään mielenosoituksia ja rajoittamaan kansalaisten oikeuksia tältä osin, niin haluan vielä tarkentaa:

Oliko mitään muuta sellaista mielenosoitusta tai pyrkimystä mielenosoituksiin, johon poliisi olisi puuttunut rajoittavassa mielessä?

Sisäasiainministeri Kari Rajamäki

Arvoisa puhemies! Kuten ed. Backman totesi, on ollut erittäin jouhevaa ja sujuvaa yhteistyötä mielenosoitusten järjestelytahojen ja kansalaisjärjestöjen kanssa lukuun ottamatta tätä, jossa ei todella haluttu, kuten pääministerikin viittasi, tehdä mitään yhteistyötä viranomaisten kanssa. Poliisilla on todella yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisvelvoite, ja myöskin tulee esimerkiksi mielenosoituksen järjestäjän ja puheenjohtajan täyttää kokoontumislain mukaiset velvollisuudet. Poliisi joutuu myöskin tämän näkökohdan ottamaan huomioon. Tämä on ainut poikkeus erittäin hyvin sujuneissa järjestelyissä, myös mielenosoitusten ja kansalaisten mielipide- ja ilmaisuvapauden muilta osin toteutumisen osalta.

Maija Perho /kok:

Arvoisa puhemies! Ehdin jo peruuttaa puheenvuoroni, koska olen saanut ministeri Rajamäeltä erittäin perustellut ja asialliset vastaukset juuri siitä, miten uhka arvioitiin ja mielenosoituksen luonne arvioitiin.

Sisäasiainministeri Kari Rajamäki

Arvoisa puhemies! Tietysti kiitän viranomaistenkin puolesta johtopäätöksestä. Nimittäin tähän paneuduttiin, valmistauduttiin ja tätä analysoitiin todella huolella eri vaihtoehtoja pohtien. Helsingin poliisin johdon valitsema operatiivinen toimintatapao oli jälkikäteen arvioidenkin oikea.

Seppo Lahtela /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Alkuperäisessä kysymyksessä mainittiin näitten sivullisten henkilöitten kuvaus ja henkilötietojen ylösotto. Samoin myöskin lehdistössä on käsitelty sitä, että otettiin ylös ja kuvattiin. Minäpä ihmettelen, mitä normaalille rehelliselle ihmiselle on haittaa siitä, jos häneltä otetaan tietoja ja häntä kuvataan. Ei minulle ainakaan, ellen satu olemaan vähän väärillä tiedoilla, väärillä asioilla, väärässä seurassa, silloin siitä voi olla. (Naurua) Kysynkin, arvoisa ministeri:

Mihin näitä tietoja voitaisiin käyttää? Onko semmoista mielikuvitusta, mihin rehellisen ihmisen tietoja ja kuvaa voitaisiin käyttää, minkä takia ne pitää tuhota? (Naurua)

Sisäasiainministeri Kari Rajamäki

Arvoisa puhemies! Meillä on valikoivampi lähestymistapa: vain materiaali, jolla on rikosasioiden selvittämisessä merkitystä, säilytetään.

Ilkka Taipale /sd:

Arvoisa puhemies! Tuen yleisesti poliiseja, koska he ovat menneet sosiaalipolitiikassa sos.dem. puolueen ohitse vasemmalta tukien yksinäisiä miehiä. En tue pullonheittäjiä enkä väkivaltaisia porukoita, mutta noskelaisista puheenvuoroista en myöskään pidä. Kun rapatessa roiskuu, niin pitäisi tunnustaa hiukan roiskeitakin. Me puhumme kollateraalisista vammoista lääkäripuolella. Meillä Kellokoskella, kun tehtiin lobotomioita, oli iso viilto ja pieni viilto. Onneksi harrastimme pientä viiltoa, haitat olivat paljon vähäisempiä. Yksikin toimi lääkärinä pienen viillon jälkeen. Ja meillä oli neljä kertaa enemmän eristyssellissä väkeä kuin koko muussa Suomessa, ja silti kaikkia eristyksiä voitiin puolustaa "oikeutetuiksi". Teitä kritisoidaan etupäässä siitä, että oli ylimitoitetut toiminnot. Meillä oli kahden Nobel-palkinnon saaneen järjestön kokoukset Suomessa Vanhalla Ylioppilastalolla, huippuluokan lääkäreitä 400, väkivallattoman toiminnan mestareita, väkivallan asiantuntijoita teoreettisesti.

Puhemies:

Saammeko kysymyksen?

Puhuja

Minähän kysyin koko ajan, tunnustatteko. Minä kysyn lisäkysymyksen siitä, tunnustatteko, että rapatessa roiskuu. Lehdistö ei sanonut sanaakaan meidän kongressistamme.

Puhemies:

 (koputtaa)

Ministeri Rajamäki vastaa!

Puhuja

Poliisijohtajista en tavannut ketään.

Puhemies:

Ed. Taipale, nyt riittää! (Naurua)

Sisäasiainministeri Kari Rajamäki

Arvoisa puhemies! Totean vain lyhyesti, että näissä tilanteissa varautuminen aina mitoitetaan tietysti uhkakuvan mukaan. Kun ajattelee näitä itsenäisyyspäivään liittyneitä erittäin vakavia ilmiöitä, jotka nyt loppuivat ainakin toistaiseksi viime itsenäisyyspäivänä, niin väitän, että siinäkin toteutui se periaate, että loppujen lopuksi varautuminen ikäviin ilmiöihin on parempi kuin sitten jälkikäteen miettiä ratkaisuja. On parempi näyttää kuin käyttää.

Oras Tynkkynen /vihr:

Arvoisa puhemies! Te, ministeri Rajamäki, totesitte, että mielenosoitukset sujuivat hyvässä yhteistyössä poliisin kanssa lukuun ottamatta tätä yhtä tapausta. Poliisin toimista on kuitenkin tehty kantelu, jonka mukaan poliisin kanssa sovittu, etukäteen järjestetty, tiettyyn paikkaan sovittu, laillisesti järjestetty mielenosoitus on päätetty kesken kaiken siirtää paikkaan, jossa mielenosoituksen kohde ei sitä näe eikä kuule. Nyt kysynkin:

Onko poliisille ollut tärkeämpää turvata Aasian harvainvaltaisten johtajien pääsy pakoon demokratiaan kuuluvalta poliittiselta kritiikiltä kuin perusoikeuksien toteutuminen?

Sisäasiainministeri Kari Rajamäki

Arvoisa puhemies! Tämän odotettavissa olevan turvallisuusriskin kannalta vakavan tilaisuuden takia tehtiin yhden mielenosoituksen siirto. Mutta kuten sanottu, nämä kaikki erittäin perusteellisesti kantelujen kautta tulevat selvitettäviksi, ja toivon, että sama mielenkiinto turvallisuusviranomaisten toiminnan arviointiin jatkuu myöskin selvitysten valmistuttua. Minulla on vaan niin ikävä muistikuva siitä, kun tässä salissa viime vuoden keväällä ja mediassa käytiin keskustelua siitä, kun georgialaisbussi pysäytettiin rajalla. Siitä tehtiin oikeusasiamiehen selvitykset. Niitten valmistuttua ei tehty MOT-ohjelmia eikä muita. Mutta on erittäin tärkeää, että turvallisuuden etulinjassa työskentelevillä, itsensä likoon laittavilla henkilöillä on myöskin turva käsittelyssä. Heitä pitää kriittisesti arvioida, mutta myöskin heidän asemansa on oikeudenmukaisesti myöskin selvitysten jälkeen otettava esille.

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa herra puhemies! Sieltä salin vasemmalta laidalta ja vihreiden taholta on vaadittu poliisin toimien tutkintaa tässä tilanteessa, jossa itse asiassa onnistuttiin välttämään kaikki henkeen ja omaisuuteen kohdistuvat vahingot. Tutkinta on varmasti poliisinkin kannalta sinänsä hyvä asia, mutta eikö tässä tilanteessa huomio tulisi kohdentaa niihin anarkistisiin ryhmiin, joilla on ollut aikomus aiheuttaa häiriötä ja hässäkkää? Joukossa oli lehtitietojen mukaan myös runsaasti alaikäisiä, alle 18-vuotiaita. Nuorisoasioista vastaava ministeri on sairaslomalla; kysyn opetusministeriltä:

Onko hallituksella kuvaa siitä, millaisesta ryhmästä on kysymys, ja onko hallituksella suunnitelmissa ennalta ehkäiseviä toimia vastaavien tilanteiden torjumiseksi ja jonkinlaista nuorisopoliittista suunnitelmaa tätä ryhmää ajatellen?

Puhemies:

Tiedustelen, kuka ministereistä vastaa hallituksen puolesta tähän kysymykseen.

Opetusministeri Antti Kalliomäki

Puhemies! Sen verran tietysti opetusministerikin voi vastata, että kyllä mielenosoituksiin voi osallistua kuka tahansa iästä, sukupuolesta riippumatta. Ei opetusministeriö eikä muukaan instanssi ole oikeutettu siihen asiaan puuttumaan.

Raimo Vistbacka /ps:

Arvoisa herra puhemies! Ensinnäkin on muistettava, että niin kaduilla kuin sekä huippukokouksissa että mielenosoituksissa turvallisuusketju on niin vahva kuin sen heikoin lenkki. Tämä on nähty niin Göteborgissa kuin Kööpenhaminassa, missä hallitsematon joukkio pääsi temmeltämään kaduille ja vahinkoja tuli. Mielestäni niin poliisi kuin vastuullinen ministeri, jota varmasti on pidetty ajan tasalla tapahtumista, ovat toimineet asiallisesti ja näin on saatu enemmät vahingot vältettyä, niin taloudelliset kuin myöskin henkiset ja ruumiilliset vammat, koska osa mielenosoittajista oli varustautunut metallipampuin ja -ketjuin, niin kuin täällä on käynyt ilmi.

Arvoisa puhemies! Kysyisin: Onko ministeriössä tai poliisijohdossa arvioitu, kuinka suuria vahingot olisivat saattaneet olla, jos ämä turvallisuusketju olisi pettänyt?

Sisäasiainministeri Kari Rajamäki

Arvoisa puhemies! Arvioiden mukaan nimenomaan EuroMayDay-mielenosoitukseen ja levottomuuksiin ja mellakointiin liittyvät tapahtumat olivat lähinnä ne, joita oikeutetusti tiedustelutietojen mukaan pelättiin. Silloinhan aiheutui omaisuusvahinkojen lisäksi henkilövahinkoja poliiseille, muille viranomaisille ja mielenosoittajille. Nämä nähdäkseni pystyttiin tällä toiminnalla välttämään. Tässä yritettiin myöskin viranomaisten taholta etukäteen varoittaa näistä uhkaavista turvallisuuteen ja järjestykseen liittyvistä kielteisistä havainnoista parin päivän jänteellä etukäteen tiedottaen, jotta olisi voitu vaikuttaa juuri siihen, että ehdoin tahdoin ei sivullisia kovin paljon tulisi tähän uhkaavaan tilanteeseen. Todella on syytä korostaa — itsekin olen rauhanomaisessa mielenosoituksessa nuorena ollut — että ei tätä toimintaa ja keskustelua pidä todella sotkea kansalaisten perusoikeuksiin, oikeuteen esittää mielipiteensä, ja nyt tarvitaan nimenomaan aktiivista keskustelua kansalaisten vaikuttamisen ja kansalaisyhteiskunnan tilasta, jos meillä todella tämä on meidän demokratiamme suurin ongelma, että yleisen turvallisuuden ja järjestyksen, omaisuuden tuhoaminen estettiin. Minusta näitä ei pidä sotkea toisiinsa.

Puhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.