Täysistunnon pöytäkirja 84/2006 vp

PTK 84/2006 vp

84. TORSTAINA 14. SYYSKUUTA 2006 kello 10 (10.08)

Tarkistettu versio 2.0

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten paloturvallisuus

Mikaela  Nylander /r:

Värderade talman! Branden i Borgå domkyrka är en nationell angelägenhet i och med att vår nation kan anses ha blivit född i den kyrkan. Kyrkobränder och bränder i andra kulturhistoriskt värdefulla byggnader kan undvikas genom preventiva åtgärder.

Vad ämnar regeringen göra för att genom styrning eller information försäkra sig om att vi minimerar antalet bränder i den här typen av byggnader som är viktiga för hela nationen?

Puhemies! Porvoon tuomiokirkon palo aiheutti aivan oikeutetusti keskustelun kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten paloturvallisuudesta. Kysyisin nyt:

Aikooko hallitus joko säätelyn tai muun ohjauksen tai informaation kautta varmistaa, että paloturvallisuus on mahdollisimman hyvä näissä rakennuksissa, jotka ovat tärkeitä koko kansakunnalle?

Sisäasiainministeri  Kari Rajamäki

Herra puhemies! Kulttuurihistoriallisten rakennusten suojelun osalta tietysti vastuu on laaja, se ei ole pelkästään pelastustoimen asia, vaan siitä täytyy kyllä tietysti olla kiinteistön omistajien ja myös kulttuurihistoriallisesta toiminnasta vastaavien tahojen laajemmin huolissaan. Tältä osin totean, että paloturvallisuuden kehitys on yleisesti ottaen mennyt huonoon suuntaan viime aikoina, enkä puhu tästä Porvoon tapauksesta vaan paloturvallisuudesta yleensä. Tässä on myös nuorten osalta erityisesti ollut havaittavissa tulipalojen syttymiseen liittyviä todella kielteisiä ilmiöitä. Eli tältä osin tarvitaan myöskin uudelleenarviointia ja paloturvallisuuden ja ennaltaehkäisyn puolella laajemminkin työtä. Sisäisen turvallisuuden ohjelmassa tähän on puututtu ja eräitä esityksiä on etenemässäkin asuntopalojen torjunnan puolella.

Mikaela Nylander /r:

Puhemies! Millä tavalla valtiovalta voi ja aikoo osallistua Porvoon tuomiokirkon jälleenrakentamiseen? Ajattelen lähinnä, että kolmen vuoden kuluttua vietetään Porvoon valtiopäivien 200-vuotispäivää ja pääministeri Vanhanen johtaa toimikuntaa, joka pohtii tätä tapahtumaa. Sehän on kansakunnan intressissä todellakin, että Porvoon tuomiokirkko on sellaisessa kunnossa silloin, että pystytään viettämään sitä arvokasta hetkeä siellä.

Pääministeri Matti Vanhanen

Arvoisa puhemies! Kirkon korjauksen tuki ei ole ainakaan minun pöydälleni tullut. Kirkkoministeri ei ole nyt paikalla, mutta jos siihen liittyviä anomuksia on, niin ne ovat kulttuuriministerin puolella. Porvoon valtiopäivien 200-vuotisjuhliin liittyen meillä on tietysti laaja valmistelutyö käynnissä. Kyse ei ole vain Porvoossa tapahtuvista juhlallisuuksista. Porvoossa oli valtiopäivät, mutta samalla meillä moni muu instituutio täyttää 200 vuotta. Tuolloin oli alku sille kehitykselle, joka sitten johti aikanaan itsenäistymiseen. Porvoon kaupungin kanssa on ollut vuoropuhelua. Tiedämme niistä remonttihankkeista, joita Porvoossa on vireillä historiallisimpien kokouspaikkojen korjaamiseksi. Mutta en tunne yksityiskohtia, missä määrin esimerkiksi Museovirasto tai muut ovat rahoituksessa mukana. Mutta tämä vuoropuhelu on joka tapauksessa käynnissä.

Puhemies:

Frågan är slutbehandlad. Kysymys on loppuun käsitelty.