Täysistunnon pöytäkirja 84/2006 vp

PTK 84/2006 vp

84. TORSTAINA 14. SYYSKUUTA 2006 kello 10 (10.08)

Tarkistettu versio 2.0

Alkoholiveron korottaminen

Tuija Brax /vihr:

Arvoisa herra puhemies! Kuluneen kesän jäljiltä ja tänä syksynä lastensuojelu- ja huostaanottotilanne on ollut pahempi kuin koskaan. Myös avioliittoneuvonta ja aviokriisipalvelut ilmoittavat, että kysyntää on enemmän kuin koskaan. Perheiden hätä on suurempi kuin aiemmin. Molempien taustalla on selvästikin alkoholin kulutuksen kasvu ja varsinkin kovan viinan, raa’an viinan, juonnin lisääntyminen lapsiperheissä ja nuorten keskuudessa.

Viime viikolla olemme uudelleen kuulleet useiden sosiaali- ja terveysministeriön virkamiesten tutkimuksiin perustuen vakavasti puhuneen siitä, että hallituksen on peruutettava harkitsematon ja huono viinaveroalensa. Kysyisin nyt ministeri Hyssälältä:

Kun ministeriön virkamiehet puhuivat hyvin vakavasti jo viime talvena, mutta nyt uudelleen näiden uusien hälyttävien lukujen valossa siitä, että viimeistään seuraavissa hallitusneuvotteluissa on tehtävä korjaus, eikö sitä voisi tehdä jo nyt? Sille 150 miljoonalle eurolle olisi käyttöä jo tässä budjetissa. Uusimpien tutkimusten mukaan kansalaisten tukikin olisi muutoksen takana.

Peruspalveluministeri  Liisa  Hyssälä

Arvoisa puhemies! Ed. Brax on ihan oikeassa siinä, että lastensuojelutapausten määrä on kasvanut ja alkoholi ja mielenterveysongelmat ovat siellä hyvin paljon syynä näihin tapauksiin. Mehän olemme uudistamassa lastensuojelulakia, joka vielä tänä syksynä tulee eduskunnalle. Siinä kiinnitämme erityistä huomiota lasten asemaan ja lasten edun huomioon ottamiseen. Lastensuojelussakin voidaan tehdä paljon. Mitä tulee tähän alkoholiasiaan, niin tätä minimiveroahan Suomi ajaa EU:ssa ylemmäs ja EU:ssa on nyt tulossa ensimmäinen alkoholipoliittinen strategia. Vielä tämän syksyn aikana, lokakuussa, komissio antaa siitä tiedonannon, niin että myöskin EU-tasolla näihin asioihin jo kiinnitetään huomiota. Mutta Suomessa me olemme tehneet alkoholipoliittiset linjaukset, jotka ovat tulossa eduskuntaan vielä tänä syksynä, ja niissä esitetään toimenpiteitä sekä alkoholin saatavuuteen että mainontaan, jotka ovat hyvin keskeisiä alkoholiongelmien kannalta.

Pääministeri Matti Vanhanen

Arvoisa puhemies! Meillä alkoholin hinnalla on tietty kytkentä kansainväliseen ympäristöön, siihen, mikä on tänne tuotavan alkoholin hinta. Tässä suhteessa pyritään toimimaan erityisesti kahdella rintamalla. Ministeri Hyssälä jo mainitsi puheenjohtajakautemme tavoitteena olevan, että voitaisiin, onkohan se 15—20 vuoden jälkeen, EU:ssa nostaa minimiveroja, tehdä niihin edes inflaatiotarkistus. Tämäkään ei ole varmaa, koska se vaatii yksimielisyyden. Se on erittäin vaikea tie. Toinen tie, johon pyrimme myös huipputasolla vaikuttamaan jatkuvasti, on se, että Baltian maissa pyrittäisiin nostamaan alkoholin hintaa, koska sieltä turistituomisten kautta erityisesti se paine muodostuu, jolla on sitten vaikutusta siihen, mitä verotasoa me voimme pitää. Tämä ongelma on äärimmäisen vaikea johtuen tästä alhaisesta hintatasosta, joka on Baltiassa. Tähän pyrimme vaikuttamaan erityisesti näitä kahta tietä.

Tuija Brax /vihr:

Arvoisa herra puhemies! Hufvudstadsbladet kertoi heinäkuussa, että alkoholiveron lasku näkyy suoraan muun muassa 13—14-vuotiaiden lasten alkoholimyrkytysten kasvuna, syy—seurau-ssuhde on ilmeinen. Ruotsi, toisin kuin Suomi, ei ole pääministerin viittaamiin ulkoisiin paineisiin taipunut, ja seuraukset Ruotsissa eivät ole olleet alkuunkaan yhtä dramaattisia. Itse asiassa tuoreimmat tiedot viittaavat siihen, että Ruotsissa alkoholin tuonti näistä halvoista maista on tasaantunut, jopa kääntynyt laskuun. On paljon viitteitä siitä, että sosiaaliministeriön virkamiehet, asiantuntijat, puhuvat hyvin perusteltua tietoa siitä, että Suomen pitää toimia jo nyt, palata vanhalle pohjoismaiselle linjalle. Nämä lapset kerkiävät vaurioitua lopullisesti, jos odotetaan, että EU:sta löytyy ratkaisu tähän asiaan. Ei meillä ole varaa odottaa niin pitkään.

Pääministeri Matti Vanhanen

Arvoisa puhemies! Tietysti 13—14-vuotiaiden kohdalla vanhempien pitää kantaa päävastuu siitä, että sen ikäiset eivät saa halpaa eivätkä kallista viinaa. Tässä on kyse tietysti siitä kontrollista, jota lapsia kohtaan täytyy pitää. Mutta en kiistä yhtään näitä ongelmia, en todellakaan kiistä näitä ongelmia. Suomen ja Viron välillä on 6—7 miljoonaa matkustajaa vuosittain. Tallinnan halpa viina on niin lähellä. Luonnollisesti alkoholiveron kevennys tehtiin arviomääräisenä, ja arvelimme sen olevan sellainen, että se pystyisi pitämään tämän kaupankäynnin täällä eikä syntyisi tällaista erittäin suurta turistituomisten määrää, joka sitten lähtisi menemään vähän niin kuin harmaan talouden kautta naapureille välittämisenä ja muuna. Tässä suhteessa kuitenkin tämä veronkevennys on johtanut siihen, että kauppa käydään täällä Suomessa. Veropohja on säilynyt, ja turistituomisten määrät eivät ole dramaattisesti kasvaneet.

Peruspalveluministeri  Liisa  Hyssälä

Arvoisa puhemies! Ruotsi noudatti erilaista alkoholipolitiikkaa jo ennen näitä Suomen viimeisiä ratkaisuja. Täytyy muistaa, että Suomen keskioluen vahvuinen olut on Ruotsissa alkoholiliikkeissä. Jos Suomessa sitä ehdottaa, niin Hyssälä holhoaa.

No, tässä joka tapauksessa näitä ratkaisuja on nyt tehty ja niitä on tulossa eduskuntaan. Suomessa on alaikäisten aivan liian helppo saada alkoholia. Kuka on vastuussa siitä, että lapset ja nuoret saavat alkoholia, vaikka lain mukaan ei pitäisi saada? Vastuussa ovat kauppa, vanhemmat, kaverit, kaikki me. Elikkä kyllä tässä on myöskin tällaista terästämisen paikkaa, että suojelemme lapsia ja nuoria alkoholilta.

Virpa Puisto /sd:

Arvoisa puhemies! Allekirjoitan kaikki lastensuojeluongelmat, joita alkoholin saatavuuden lisääntymisestä on seurannut. Haluan vielä kysyä pienempien lasten, sikiöiden, tilanteesta ministeri Hyssälältä.

Tässä salissa on useasti vaadittu pakkohoitoa päihteitä käyttäville, raskaana oleville äideille, mutta meillä ei ole ollut hoitoketjua. Mutta nyt meillä on. Raha-automaattiyhdistyksen projektina on kehitetty hoitoketju, joka kattaa maan.

Miten takaamme, että kun projekti loppuu vuoden kuluttua, nämä hoitopaikat säilyvät, ja miten takaamme subjektiivisen oikeuden sikiölle päästä hoitoon, kun hoitoon haluavat, raskaana olevat äidit eivät saa maksusitoumusta? Silloin, kun tämä tilanne on syntynyt, on ihan sama, mitä pullossa lukee.

Peruspalveluministeri  Liisa  Hyssälä

Arvoisa puhemies! Meillä syntyy noin tuhat alkoholin vaurioittamaa lasta vuodessa. He ovat eriasteisesti vaurioituneet, osa kehitysvammaisia, osa neurologisista ja muista häiriöistä kärsiviä. Tämä on hyvin vakava viesti. Silloin, kun me hoidamme päihdeäitejä, me olemme jo myöhässä. Se ongelma ja riippuvuus on jo syntynyt. (Ed. Puisto: Kyllä niitäkin pitää hoitaa!) — Totta kai, totta kai meidän pitää hoitaa niitä. Minä sanoin vaan, että me olemme myöhässä sen riippuvuuden suhteen. Riippuvuus on syntynyt, päihdeäidit tarvitsevat hoitoa.

En kannata pakkohoitoa, silloin he karkaavat koko järjestelmästä, karkaavat neuvolajärjestelmästä, eivät tule tähän, mutta ennen kaikkea pitää puuttua aikaisemmin. Jos yksikin lapsi saa oikeuden syntyä terveenä ilman alkoholihaittaa, niin ketä haittaa, jos pieni merkintä olisi pullossa, että alkoholi saattaa olla sikiölle vaarallista.

Puhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.