Täysistunnon pöytäkirja 84/2006 vp

PTK 84/2006 vp

84. TORSTAINA 14. SYYSKUUTA 2006 kello 10 (10.08)

Tarkistettu versio 2.0

Kotitalouksien velkaantuminen

Toimi Kankaanniemi /kd:

Herra puhemies! Kun pääministeri Vanhasen hallitus aloitti 2003, niin kotitalouksien velkaantumisaste oli 73,4 prosenttia. Tämän nyt käsittelyssä olevan budjettikirjan mukaan ensi vuonna kotitalouksien velkaantumisaste eli velan suhde käytettävissä oleviin tuloihin on 99,5 prosenttia. Nousu on siis tavattoman suuri, 73,4:stä 99,5 prosenttiin. Kysyn:

Herra pääministeri, oletteko te lainkaan huolestunut tästä kehityksestä, ja mitä toimenpiteitä hallitus aikoo tehdä, että kotitalouksien velkaantumiskehitys ei jatkuisi tällä uralla?

Pääministeri Matti Vanhanen

Arvoisa puhemies! Kotitalouksien velkaantumis- tai säästämisaste seuraa aina pienellä viiveellä kotitalouksien yleistä luottamusta, odotuksia siitä, miten oma kotitalous kehittyy ja miten maan yleinen talous vielä kehittyy. Kotitaloudet, niin kuin pienet ja keskisuuret yrityksetkin, ovat olleet erittäin luottavaisia viimeisten vuosien aikana maan talouden yleiseen kehitykseen ja myös oman toimeentulonsa kehitykseen. Se on johtanut siihen, että valmius ottaa velkaa on kasvanut. Se on osittain vaikuttanut siihen, että meillä on ollut hyvin myönteinen kotimarkkinakasvu.

Mutta kysymykseen, olenko huolissani siitä: olen huolissani siitä, että velkaantumisen määrä tuntuu kasvavan ja kasvavan. Ihmiset luottavat ehkä vähän liikaa siihen korkotasoon, josta olemme saaneet aivan viimeisimpien vuosien aikana nauttia. Ei aina muisteta sitä, että korkotaso vaihtelee suhdanteiden mukaan. Niin tapahtuu myös tässä Euroopan keskuspankkijärjestelmässä.

Toimi Kankaanniemi /kd:

Herra puhemies! Säästämisaste on todella myös varsin suuri, mikä kertoo siitä, että kun sekä säästäminen että velkaantuminen kasvavat, niin meillä on satojatuhansia kotitalouksia, jotka ovat erittäin syvästi velkaantuneet teidän hallituskautenne aikana. Kysynkin:

Mitä toimenpiteitä teillä on sen varalta, että tämä kehitys ei enää jatkuisi näin huolestuttavana? Missä näette sen rajan, että mennään yli 100 prosentin lähiaikoina varmasti tällä uralla? Tästä vuodesta ensi vuoteenkin nousu on yli 5 prosenttiyksikköä budjettikirjan mukaan, niin että toimenpiteitä tarvitaan. Onko teillä joku viesti myös pankeille tässä tilanteessa?

Pääministeri Matti Vanhanen

Arvoisa puhemies! Koetan olla aika varovainen niissä arvioissa ja vihjeissä, mitä antaa. Minusta pitää riittää sen, minkä äsken sanoin muistutuksena siitä, että korkotasossa tapahtuu vaihteluita. Nämä vaihtelut eivät ole mihinkään poistuneet, ja jokaisen pitää itse pystyä hieman ennakoimaan ja analysoimaan sitä kysymystä.

Sama neuvonta koskee totta kai pankkeja. Pankit ovat ratkaisijoina silloin, kun luottoja annetaan, mutta hallitus pyrkii toimimaan siten, ja toivottavasti saa siihen eduskunnan tuen, että ihmisten luottamus Suomen talouden myönteiseen kehitykseen ja samalla kotitalouksien talouden kehitykseen pysyy mahdollisimman vahvana.

Mauri Salo /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Kotitalouksien velkaantuminen on ollut vauhdikasta viime aikoina, ja vauhdikkaita ovat olleet myöskin nuorten velkaantuminen ja maksuhäiriöt. Nyt ovat tulleet markkinoille tällaiset pikaluotot, jotka on naamioitu kyllä muiksi kuin pankkiluotoiksi tai pankkiluottoon rinnastettaviksi, mutta joita saa tilata kännyköillä ja joissa on tavattoman isot korot. Kysyn:

Onko hallituksen piirissä mietitty, voitaisiinko tällaiseen korkeakorkoiseen rahanlainaukseen puuttua lain keinoin?

Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos

Arvoisa puhemies! Kyllä, mietinnässä on, ja selvitetään paraikaa yhteistyössä kauppa- ja teollisuusministeriön ja oikeusministeriön kanssa, mitä tässä asiassa voidaan tehdä. Esimerkkinä siitä, mitä nyt mietitään, on se, onko välttämättä niin, että heti välittömästi voidaan nostaa sitä lainaa, vai olisiko tämmöinen viive, että kahden vuorokauden päästä vasta voitaisiin nostaa sitä lainaa. Silloin tämä henkilö ehkä joutuisi miettimään vähän, kannattaako tällainen laina nostaa. Tämä yhtenä esimerkkinä, mutta todella mietitään, mitä tälle asialle nyt voidaan tehdä. Se on kasvanut Suomessa enemmän kuin muissa Euroopan maissa.

Puhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.

​​​​