Täysistunnon pöytäkirja 84/2006 vp

PTK 84/2006 vp

84. TORSTAINA 14. SYYSKUUTA 2006 kello 10 (10.08)

Tarkistettu versio 2.0

Valtion maiden saaminen asuntotuotantoon Pääkaupunkiseudulla

Antti Kaikkonen /kesk:

Arvoisa puhemies! Viime vuoden elokuussa hallitus budjettiriihessä linjasi, että valtion maiden saattamista asuntotuotantoon Helsingin seudulla nopeutetaan. Valitettavasti tilanne näyttää olevan se, että konkreettisiin tuloksiin tässä ei ole päästy. Vaikka aikaa on kulunut yli vuosi, kauppoja ei ole syntynyt ja asuntopula ja tonttipula Helsingin seudulla jatkuu. Tämä on valtakunnan asuntopolitiikan pahin ongelma. Hinnat nousevat edelleen, ja kärsijöinä ovat tavalliset ihmiset, tavalliset kansalaiset, jotka haluaisivat kenties rakentaa itse tai muutoin vaihtaa asumisen muotoa. Osa kunnista on reagoinut jo. Järvenpää on jo lähtenyt lunastamaan valtion maita, ja tilanne on aika vaikea tällä hetkellä.

Arvoisa puhemies! Tämä kuulunee ministeri Heinäluoman rooteliin, mutta hän ei näytä olevan paikalla, vaikka listan mukaan pitäisi olla, mutta tämä koskettaa muitakin ministereitä. Kysyn:

Mitä hallitus aikoo nyt tehdä, jotta tässä asiassa päästään eteenpäin, jotta kauppoja syntyisi ja maita voitaisiin kaavoittaa ja asuntoja saataisiin markkinoille?

Alue- ja kuntaministeri Hannes Manninen

Arvoisa puhemies! Hallitus on todella budjettiriihessään tehnyt tällaisen päätöksen. Näistä päätöksistä, joita oli useita kohtia, lähes kymmenkunta taisi olla, on pääosa kyllä pantu täytäntöön. Tämä on ilmeisesti osoittautunut vähän vaikeammaksi, koska siinä täytyy tehdä kauppoja ja kaupoissa on aina kaksi osapuolta ja molempien täytyy kauppa hyväksyä. Olen vakuuttunut siitä, että lähinnä valtiovarainministeriö, jonka toimialaan se kuuluu, kyllä omalta osaltaan tekee parhaansa, että myöskin tämä kohta tuosta budjettiriihen päätöksestä tulee toteutettua.

Antti Kaikkonen /kesk:

Arvoisa puhemies! Vaikuttaako tämä vähän erikoinen Sipoo-projekti nyt tähän asiaan? Itse kyllä epäilen, että tämä Helsingin Sipoon-valtaus tulee olemaan vaikea ja pitkäkestoinen savotta ja nopeampi keino helpottaa asuntopulaa olisi kyllä se, että nyt pidettäisiin huolta siitä, että valtion jo omistamia maita saatettaisiin alueen kunnille ja kaavoituksen piiriin. Onko näillä joku yhteys, arvoisa puhemies?

Alue- ja kuntaministeri Hannes Manninen

Arvoisa puhemies! Ei näillä ole mitään yhteyttä keskenään. Molemmat tarvitaan varmasti.

Puhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.