Täysistunnon pöytäkirja 84/2006 vp

PTK 84/2006 vp

84. TORSTAINA 14. SYYSKUUTA 2006 kello 10 (10.08)

Tarkistettu versio 2.0

Maatalouden EU:lta saama 141-tuki

Timo Soini /ps:

Arvoisa herra puhemies! Suomi on nyt Euroopan unionin puheenjohtaja, ja kun täällä ovat herrat nauttineet hyvästä suomalaisesta ruuasta, niin kysyisinkin maatalousministeriltä:

Miten nyt jaksaa tämä 141-prosessi? Silloin, kun Suomi liitettiin Euroopan unioniin tällaisella massiivisella kampanjalla, niin kansalle ja viljelijäväestölle jäi sellainen käsitys, että tämä etelän tuki on pysyvä. Miten nyt lienee, kuinka se asia on? Harhautettiinko silloin, vai lypsääkö Euroopan unionin komissio nyt sen yrittäessä muuttaa sopimusehtoja? Mikä on nyt tilanne tältä osin, koska etenkin Etelä-Suomen viljelijät ovat tästä tilanteesta hyvin huolissaan?

Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja

Arvoisa puhemies! Nykyinen 141-sopimuskausi jatkuu vielä vuoden 2007 ajan, ja vuodesta 2008 eteenpäin tarvitaan uusi sopimus. Tämän kesän aikana olemme kuulleet maatalouskomissaari Fischer Boelin Suomessa käyttämän puheenvuoron, jossa hän toisti 141-artiklasta sen tulkinnan, joka on tosiasiassa ollut komission tulkinta alusta alkaen eli tarkoittaa sitä, että komissio näkee, että tämä artikla on väliaikainen siirtymäkauden tuki. Suomi lähtee kuitenkin siitä, että Etelä-Suomessa tarvitaan kansallisen tuen työkalu, jotta voimme turvata kilpailukyvyn Euroopan elintarvikkeiden yhteismarkkinoilla.

Timo Soini /ps:

Arvoisa herra puhemies! Perussuomalaiset varmasti antavat ministeri Korkeaojalle siinä täyden tuen, jotta tämä elintärkeä tuki pystyisi myös jatkumaan Etelä-Suomessa.

Onko tämä sellainen kynnyskysymys, mistä hallitus todella pitää kiinni, että luvattu ja viljelijöiden itselleen ymmärtämä ja koko Suomen kansan tukema hanke pystytään pitämään näissä puitteissa, jotta myös Etelä-Suomessa voidaan tuottaa puhdasta, myrkkyvapaata suomalaista ruokaa?

Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja

Arvoisa puhemies! Niin kuin totesin tästä aikataulusta, tämä tukisopimus, on voimassa vielä ensi vuoden ajan. On ilmeistä, että ratkaisu seuraavasta kaudesta jää seuraavan hallituksen neuvoteltavaksi. Mutta lähtökohta on se, että me olemme aloittaneet valmistelut, pohjatyön tekemisen, näitä neuvotteluja silmälläpitäen ja olemme jo osoittaneet raportilla komissiolle, että tätä tukea tarvitaan. Varmaan on niin, että pitkällä aikavälillä on pyrittävä sellaiseen ratkaisuun, että tämä kansallinen tuki voi olla osa EU:n yhteistä maatalouspolitiikkaa eikä tällainen erillinen kiistanalainen artikla, jonka soveltaminen — koska se on komission käsissä — näyttää olevan hyvin lyhytaikaista ja johtavan tämmöiseen viljelijöiden kannalta epätarkoituksenmukaiseen tilanteeseen. Sellaista työkalua yhteisessä maatalouspolitiikassa ei vielä ole, ja joka tapauksessa vuoden 2008 jälkeenkin tarvitaan 141-tukea.

Puhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.