Täysistunnon pöytäkirja 84/2010 vp

PTK 84/2010 vp

84. TORSTAINA 16. SYYSKUUTA 2010 kello 10.00

Tarkistettu versio 2.0

Vammaisten työelämään osallistumisen edistäminen

Tarja Tallqvist /kd:

Arvoisa puhemies! Viime päivinä ministerit, ainakin pääministeri ja valtiovarainministeri, ovat pitäneet kauniita puheita siitä, kuinka me hoidamme hyvin vähäosaisemme. Vammaisfoorumi vieraili pari tuntia sitten ryhmässämme, ja heillä oli hallitukselle useita esityksiä, kaikki erittäin akuutteja ja erittäin tärkeitä.

Suuri osa vammaisista elää köyhyydessä. Suurin syy vammaisten henkilöiden huonoon taloudelliseen tilanteeseen ja köyhyyteen on työmahdollisuuksien puute, joka pakottaa heidät elämään minimituloilla koko aikuiselämän. Stakesin raportissa 2006 sanotaan, että 25—64-vuotiaita ei-vammaisia oli työelämässä 71 prosenttia ja vammaisia oli vain 17 prosenttia. Lähinnä kehitysvammaisia ja mielenterveyskuntoutujia koskeva työtoiminnan muoto on avotyötoiminta, mistä ei makseta palkkaa. (Puhemies: Minuutti, kysymys!) Kysyn:

Mitä hallitus aikoo tehdä, että maamme vammaiset pääsevät työelämään ja näin taloudellisesti turvattuun elämään?

Sosiaali- ja terveysministeri Juha Rehula

Arvoisa herra puhemies! Työelämä on muuttunut ja työelämä on muuttumassa siihen suuntaan, että sen sisällä pitää pystyä tekemään muutoksia, jotta yhä useampi ihminen, jonka oma terveys ja kunto ei ole ihan sataprosenttinen, pystyisi työtä tekemään. Se, millaisia toimenpiteitä tarvitaan, millaisilla asioilla eteenpäin mennään, tulee tarkoittamaan sosiaaliturvan uudelleenarviointia niiltä osin, kuin se on esteenä työn vastaanottamiselle eli, mitä kysyjä kysyi, toimeentulon parantamiselle työtä tekemällä. Toisaalta se tulee edellyttämään työelämältä muutoksia siinä, että hyväksyttäisiin tätä päivää paremmin se tilanne, että ihan kaikkien työkunto ei ole se sataprosenttinen. Tämä on asia, joka tulee olemaan ja itse asiassa on jo sillä pöydällä, missä valmistelutyötä tehdään. (Puhemies: Minuutti täyttyy!) Tämä hallitus osaltaan tulee jättämään viestikapulan seuraavalle.

Työministeri Anni Sinnemäki

Arvoisa puhemies! Tällä hallituskaudellahan on annettu lakiesitys, joka helpottaa eläkkeellä olevien siirtymistä työelämään, koska eläkkeen voi jättää lepäämään ja voi lähteä kokeilemaan työelämää ja tietää, että jos työelämässä ei jostain syystä pärjää, niin eläkkeelle voi palata takaisin. Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden osallistuminen työelämään vaatii paljon muutoksia työpaikoilla. Monet niistä muutoksista ovat asennemuutoksia tai sitten käytännöllisiä muutoksia, jotka auttavat ihmistä, jolla on joku vika, tekemään työtä. Taloudellista tukea näihin muutoksiin ja sopeuttamistoimiin annetaan, mutta sitä ei ainakaan tässä vaiheessa osata käyttää riittävän paljon. Työ- ja elinkeinotoimistoissa pyritään palvelemaan myös vammaisia ja osatyökykyisiä mahdollisimman hyvin ja löytämään heille sellaiset ratkaisut, että he voisivat tehdä töitä kykyjensä mukaan.

Ensimmäinen varapuhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.

​​​​