Täysistunnon pöytäkirja 84/2010 vp

PTK 84/2010 vp

84. TORSTAINA 16. SYYSKUUTA 2010 kello 10.00

Tarkistettu versio 2.0

Perusturvan vahvistamistarpeet

Pietari  Jääskeläinen /ps:

Arvoisa puhemies! Hyvät oikeudenmukaiset kansanedustajat, niitäkin on! Ansiokehitykseen nähden kansalaisten perusturva: työmarkkinatuki, peruspäiväraha, toimeentulotuki, kansaneläke, sairauspäiväraha, kotihoidon tuki ja lapsilisät, on heikentynyt jopa kolmasosalla. Maan hallitukset ovat tietoisesti kasvattaneet tuloeroja vähentämällä rikkaiden verotusta ja lisäämällä pieni- ja keskituloisten menotaakkaa kohtuuttomasti energia-, kulutus- ja kiinteistöveroja kasvattamalla ja tosiasiassa aiheuttamalla kunnallisverojen kohtuuttoman nousun. Köyhien määrä on kasvanut 1990-luvulta kolminkertaiseksi eli 920 000 henkeen, näistä parisataatuhatta lasta.

Maan hallitus, mikä on heidän kohtalonsa, elämänikäinen huono-osaisuus ja syrjäytyminenkö?

Hallitus on ollut tyly pienituloisille vanhuksille, lapsiperheille, yksinhuoltajille (Puhemies: Minuutti on täysi, kysymys!) omaishoitajille, työttömille, vammaisille ja sairaille. He vaativat oikeudenmukaisuutta, edes kohtuullista perusturvaa. Pelkät indeksitarkistukset ostovoimaan, (Puhemies: Kysymys!) perusturvan tarkistukset, eivät riitä tähän.

Sosiaali- ja terveysministeri Juha Rehula

Arvoisa herra puhemies! Kysyjän kysymyksen yksi ydin oli se, että me tulemme jatkossakin tarvitsemaan tässä maassa sosiaaliturvaa, joka on työhön perustuvaa ansiosidonnaista sosiaaliturvaa, mutta me tulemme tarvitsemaan myös perusturvaa, me tulemme tarvitsemaan perusturvaa, joka on niitten toimeentulon lähde, jotka eivät omalla työllään ole pystyneet sosiaaliturvaa itselleen hankkimaan. Missä järjestyksessä, millä aikataululla toimitaan: tulevan maaliskuun 1. päivän jälkeen sosiaali- ja terveysministeriön alaiset sosiaaliturvaetuudet ovat kaikki indeksiin sidottuna. Indeksisidonta tarkoittaa sitä, että etuudet kehittyvät sen kustannuskehityksen mukaisesti, mikä maassa hintojen osalta tapahtuu.

Ensimmäinen varapuhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.

​​​​