Täysistunnon pöytäkirja 84/2010 vp

PTK 84/2010 vp

84. TORSTAINA 16. SYYSKUUTA 2010 kello 10.00

Tarkistettu versio 2.0

Karhunkaatolupien riittävyys

Jari Leppä /kesk:

Herra puhemies! Suurpetokannat ovat huomattavasti vahvistuneet viimeisen vuosikymmenen aikana. Karhujen osalta se tietää sitä, että vuonna 2000 niitä oli noin 850 yksilöä ja tämän vuoden arvioiden mukaan noin 1 600. Tämä kaikki on merkinnyt sitä, että karhuhavainnot ovat lisääntyneet, myös häirikkökarhujen tunkeutumiset asuinalueille, kaupunkeihin, pihapiireihin ovat selkeästi kasvaneet. Tämä on aiheuttanut vaaratilanteita, tämä on aiheuttanut turvattomuutta. Samoin se on vaikeuttanut varsinkin poroelinkeinoa kuin myöskin muuta kotieläintaloutta. Kysynkin ministeri Anttilalta:

Onko tämä nykyinen karhujen kaatolupamäärä riittävä hillitsemään jatkuvaa kannan kasvua? Toinen kysymys, onko viranomaisten yhteistyö riittävää niin, että nämä häirikköyksilöt saadaan sieltä sitten varmasti taltutettua?

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

Arvoisa puhemies! On aivan totta, niin kuin ed. Leppä totesi, että karhukanta on ollut selkeässä kasvussa, ja tästä johtuen nimenomaan kesällä annetussa kaatolupamääräyksessä lisäsimme kaadettavien karhujen määrää 198:aan eli lisäystä 59 viime vuodesta. Samaan aikaan me olemme osoittaneet Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokselle 109 000 euron määrärahan, jolla nimenomaan Pohjois-Karjalan karhukanta selvitetään dna:n perusteella, koska yksi perusongelma on se, että meillä on erilainen käsitys siitä, mikä on se karhukannan oikea määrä, ja se on meidän ykköstavoitteemme, että se määrä saadaan tarkennettua sellaiseksi, jonka alueen ihmisetkin kokevat, että se on oikea. Me seuraamme lupien määrää ja tarvittaessa sitten, niin kuin olemme esimerkiksi susien kohdalla tehneet, annamme lisälupia. Karhujen kohdalta se tällä erää on ohi.

Mutta kaiken kaikkiaan se, että nyt annettiin enemmän kuin esimerkiksi (Puhemies: Minuutti täyttyy!) Rktl suositteli, tähtää juuri siihen, että niitä tihentymiä voidaan vähentää.

Ensimmäinen varapuhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.

​​​​