Täysistunnon pöytäkirja 84/2010 vp

PTK 84/2010 vp

84. TORSTAINA 16. SYYSKUUTA 2010 kello 10.00

Tarkistettu versio 2.0

Jätelain kokonaisuudistuksen vaikutukset jätealan yritysten toimintaedellytyksiin

Sanna Perkiö /kok:

Arvoisa herra puhemies! Jätelain kokonaisuudistus on loppusuoralla ympäristöministeriössä. Uudistus on tervetullut, jotta jätteen määrää ja kaatopaikkojen kuormitusta saadaan vähennettyä. Uuden lain myötä jätteen kierrätys ja muu hyödyntäminen tehostuvat.

Valmistelun aikana jätealan yrittäjät ovat kuitenkin esittäneet toistuvasti oman huolensa lakiin sisältyvän kuntien vastuun kasvattamisen vaikutuksesta yritystoimintaan. Myös kesän aikana tehdyt muutokset lakiesityksessä huolestuttavat kierrätysyrittäjiä. Yrittäjien mielestä esitys on joiltain osin mennyt parempaan suuntaan kesän aikana ja joiltain osin heidän kannaltaan huonompaan suuntaan. Kysyisinkin ministeri Lehtomäeltä:

Miten jätealan yrittäjien tulevaisuuden kehitysmahdollisuudet on huomioitu lakiesityksessä, jonka jätätte lähipäivinä?

Ympäristöministeri Paula Lehtomäki

Arvoisa puhemies! Luonnollisesti jätealan yritysten toimintaedellytykset ovat tärkeä tavoite, joskaan ne eivät ole ensisijainen tavoite jätelaissa. Mutta itse asiassa kuntien ja yritysten toimikenttä ei jätelain uudistamisen myötä radikaalilla tavalla muutu. Laissahan edelleen säilytetään se painopiste, että yhdyskuntajätehuollossa kunnalla on laaja vastuu ja sen vastapainona myöskin laaja jätteeseen ja sen jatkokäsittelyn ohjaamiseen liittyvä oikeus.

Uusi asia sen sijaan lainsäädännössä on tuottajavastuun ulottaminen pakkausjätteiden puolelle, ja siellä silloin pakkausjätteiden tuottajayhteisöllä on mahdollisuus myöskin ohjia sitä jätevirtaa. Silloinkin kun kunta on vastuussa jätehuollosta, on huomionarvoista, että hyvin usein kuljetusjärjestelmä päätetään järjestää yksityisten toimesta. Erittäin merkittävällä tavalla tähän jätteiden kierrätykseen ja jalostamiseen myöskin yksityinen sektori osallistuu. Eli sinänsä vielä esimerkiksi laaja kunnan vastuu ei automaattisesti tarkoita suppeaa yrityskenttää vaan sekä—että.

Ensimmäinen varapuhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.

​​​​