Täysistunnon pöytäkirja 85/2007 vp

PTK 85/2007 vp

85. TORSTAINA 22. MARRASKUUTA 2007 kello 16

Tarkistettu versio 2.0

5) Hallituksen esitys laiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 12 a §:n muuttamisesta

 

Tuija Nurmi /kok:

Arvoisa puhemies! Haluan puolustaa tätä hallituksen esitystä, koska mielestäni sen sisältö on oikean suuntainen. On tärkeää estää nuorten syrjäytyminen, ja on mukavaa lukea tästä mietinnöstä, että — mikä se tarkka sanonta nyt oli — "opetusministeriön puolella lisärahaa on tarkoitus ohjata työpajatoimintaan". Uskon, että se estää syrjäytymistä. Tämä nuorten syrjäytyminen on erittäin tärkeä ongelma, ja on mielestäni erittäin tärkeää pelastaa jokainen nuori, jonka voimme sieltä pelastaa, työhön ja saamaan koulutuksen ja siten ammatin ja tulemaan omillaan toimeen ja kasvamaan sillä lailla tasapainoiseksi yhteiskunnan jäseneksi. Tämä on hyvän suuntaista politiikkaa.

Yleiskeskustelu päättyi.

​​​​