Täysistunnon pöytäkirja 86/2005 vp

PTK 86/2005 vp

86. TIISTAINA 13. SYYSKUUTA 2005 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

7) Laki ulkomaalaislain 123 §:n ja säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain 14 §:n muuttamisesta

 

Rosa Meriläinen /vihr(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Lakialoitteeni koskee siis ulkomaalaislain nojalla säilöön otettuja, ja esitän toisaalta säilöönottoaikojen rajaamista ja sitten joitakin yksittäisiä parannuksia säilöön otettujen oloihin. Mutta nyt, puhemies, haluan erityisesti perustella tätä ajan rajaamista.

Tähän saakkahan tämä säilöönotto on ajateltu ikään kuin niin, että niin kauan kuin on perusteltu tarve poliisin toimesta tälle säilöönotolle, niin säilöönottoa voidaan jatkaa. Kuitenkin tällä hetkellä nämä säilöönottoajat voivat olla jopa neljä kuukautta pitkiä. Siinä kohtaa alkaa tulla sitten sellainen ongelma, että pitäisi punnita vähän eri oikeushyviä toisiaan vastaan. Tässä kuitenkin on kysymys siis ihmisistä, jotka eivät ole rikollisia. Sen takia tätä vapaudenriistoa ei ole suoritettu, vaan tosiaan esimerkiksi henkilöllisyyden selvittämiseksi tai jotta voitaisiin karkotus toimeenpanna. Siksi olisi syytä pysyttäytyä mahdollisimman lyhyissä säilöönottoajoissa.

Sen lisäksi on laissa mahdollisuus ottaa säilöön poliisin tiloihin, minkä on tarkoitus olla poikkeustapaus. Mutta tällä hetkellä poliisiosasto arvioi, että tällaisia säilöönottoja oli vuonna 2004 jopa 870, jolloin puhutaan sellaisista luvuista, että kysymys ei enää mielestäni ole poikkeustapauksista. Siksi myös tähän asetan lakialoitteessani rajoituksia.

Keskustelu päättyy.

​​​​