Täysistunnon pöytäkirja 86/2010 vp

PTK 86/2010 vp

86. TIISTAINA 21. SYYSKUUTA 2010 kello 14.01

Tarkistettu versio 2.0

4) Valtioneuvoston kirjelmä valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (ministeri Lehtomäki)

 

Markus Mustajärvi /vas:

Arvoisa puhemies! Oletinkin näin, kun tämä on keskustelukohdassa, että tässä on mahdollisuus tehdä tarkentavia kysymyksiä, jos katsoo sen aiheelliseksi.

Tässä on ministeri Lehtomäen osakeomistukset listattu hyvinkin tarkasti. Tämä muutos on, että perheenjäsenillä on merkittävä määrä Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n osakkeita. Tiedustelen sitä mahdollisuutta, onko tästä omistuksesta, ottaen huomioon ministerin toimenkuva, mahdollisuutta saada tietoa tarkemmin, kuinka paljon nämä omistukset ovat, kenellä ne ovat ja milloin ne on hankittu. Minusta tämä olisi oleellinen tehtävä, koska täällä esittelytekstissäkin sanotaan, että "merkittävä määrä". Tarkoittaako tämä merkittävä määrä sitä, että tämä omistus on merkittävä nimenomaisesti suhteessa hänen ministerin tehtäviinsä?

Puhemies:

Nyt ministeri Lehtomäki ei ole paikalla.

Puhuja:

Arvoisa puhemies! Palaan tähän asiaan. Onko mahdollista eduskunnan saada tarkempi selittely tästä, koska tänä päivänä hyvin paljon keskustellaan jääviyskysymyksistä ja siitä, miltä pohjalta poliitikot päätöksiä tekevät? Onko mahdollista pyytää, että tämä asia jää pöydälle ja siihen käsittelyyn saadaan tarkempi erittely?

Kari Rajamäki /sd:

Arvoisa puhemies! Kyllä tämä asia on varmasti laajemman keskustelun väärti. Meitä on täällä etupenkissä muutamia, jotka ministeriaikana erosivat maakuntavaltuuston johtotehtävistä ja kaupunkiensa johtotehtävistä muun muassa ministeritehtävään liittyvien selvien taloudellisten ynnä muiden edunvalvontaan liittyvien kytkentöjen takia. Minä kannatan sitä, että asia käsitellään myöhemmässä yhteydessä.

Puhemies:

Kun ministeri Lehtomäki ei ole nyt paikalla ja on tietysti kohtuullista, että saatte selvityksenne ja toisaalta hänelle suodaan mahdollisuus sen antamiseen, niin keskeytän tämän asian käsittelyn.